WO Master - Recht en Bestuur

Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Logo Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht
Utrecht
Universiteit Utrecht
Bekostiging: Particulier
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft vier masterprogramma's:

* Management van Publieke Vraagstukken
* Organisatie, cultuur en management
* Bestuur en beleid voor professionals
* Organisatie, cultuur en management


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

 • Aanvullende eisen
 • minimaal 4 jaar relevante werkervaring in strategische of beleidsfuncties.

 • combinatie van (motivatie-)brief en CV.

 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring en HBO+ opleiding

 • met programmacoördinator aan te vragen bij Fleur Winnen; f.winnen@uu.nl of tel 030 2539382

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Het masterprogramma Management van publieke Vraagstukken leert u, als leidinggevende een multidisciplinaire visie op de werkelijkheid te ontwikkelen. Deze master is privaat gefinancierd.

  Strategisch Management in de non-profit sector is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en staffunctionarissen in de non-profit sector die in aanraking komen met strategische vraagstukken. U ontwikkelt de vaardigheid om in een vroeg stadium vaak subtiele veranderingen te ontdekken en mogelijke oplossingen vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Door reflectie op eigen denken en handelen brengt u aangereikte theoretische concepten, visies en kaders in relatie met uw eigen praktijksituatie. Het tweejarige programma spitst zich vanuit brede omgevingsvraagstukken, via organisatieaspecten steeds meer toe op de persoon in de rol van strategisch manager. In het eerste jaar wordt het concept strategisch management nader verkend en ingevuld vanuit verschillende perspectieven op sturing van organisaties. Het tweede jaar heeft als centraal thema organisaties en verandering. Daarnaast doet u onderzoek over een zelfgekozen thema vanuit uw eigen werksituatie en schrijft u hier een scriptie over. Na succesvolle afronding ontvangen studenten de academische graad Master of Science(MSc). Wij koppelen uw werkervaring aan academische verdieping.

 • Het geaccrediteerde masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management concentreert zich op de rol die cultuur, macht en context in organisaties spelen. Dit programma richt zich op professionals.

  Het tweejarige masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management draait om wat er in en tussen organisaties plaatsvindt. De context is hierbij altijd veelzijdig en complex. U beschouwt cultuur, macht en context in organisaties vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. Centraal daarin staat de bestuurs- en organisatiewetenschap. Ons uitgangspunt is dat het noodzakelijk is deze omgevingsprocessen te leren analyseren om de processen in de eigen organisatie begrijpen. Voor deelname aan deze master gaan we er vanuit dat u relevante casuïstiek vanuit uw eigen beroepspraktijk kunt inbrengen. Het programma bestaat uit thematische modules als 'Perspectieven op organiseren', 'Organisaties in bestuurlijke en maatschappelijke context', 'Management van betekenisgeving en diversiteit', 'Onderzoek in discussie', 'Organiseren en managen in ambigue publieke domein' en 'Moraliteit en opportuniteit'. Afsluitend schrijft u een scriptie over een zelfstandig te verrichten onderzoek in de eigen organisatie. Succesvolle afronding geeft u recht op de Master of Science titel(MSc). Uw werkervaring wordt gekoppeld aan academische verdieping. Dit programma is privaat gefinancieerd.

 • Het geaccrediteerde masterprograma Bestuur en Beleid voor professionals versterkt uw analytische kracht bij de tegenstrijdige eisen rondom rationaliteit, legitimiteit en verantwoording.

  De master Bestuur en Beleid voor professionals is bedoeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers werkzaam in het publieke domein. De studie is direct verbonden aan uw eigen organisatiecontext en uw persoonlijke ervaring. U leert reflecteren op eigen denken en handelen en ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele beroepspraktijk kritisch en adequaat te hanteren. Kennis van de bestuurs-, beleids- en organisatiewetenschappen draagt bij aan een heldere analyse van bestuurs-en beleidsprocessen. Hetzelfde geldt voor het leren toepassen van dit multidisciplinaire, theoretische perspectief op concrete vraagstukken die spelen in organisaties met een publieke functie. In deze tweejarige master wordt u uitgedaagd om uw denken en handelen in de praktijk te toetsen aan theoretische kennis en praktijkervaring van anderen en daarop te reflecteren. U ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele bestuurs- en beleidspraktijk kritisch en adequaat te hanteren. Wij verbinden uw werkervaring aan academische verdieping.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit Utrecht
Landelijk gemiddelde
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.3 / 5 4.3 / 5
Sfeer - / 5 - / 5
Inhoud 4.5 / 5 4.5 / 5
Algemene vaardigheden 4.3 / 5 4.3 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden - / 5 - / 5
Aansluiting Beroepspraktijk 4.3 / 5 4.3 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Universiteit Utrecht


Contactgegevens

Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
T: 030 - 2533550
www.uu.nl