Over Studiekeuze123

Studiekeuze123 is een stichting die door studenten, het hoger onderwijs en ministerie van OCW is opgericht om objectieve studiekeuze-informatie te verzamelen en te verspreiden. Studiekeuze123 beheert informatie over de erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten en voert jaarlijks de Nationale Studenten Enquête uit.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Medewerkers

Met een relatief klein team proberen wij de meest actuele, accurate en objectieve onderwijsdata te doorgronden en te verspreiden. We stellen graag alle medewerkers van Stichting Studiekeuze123 aan je voor.

Lees meer

Organisatie

Bestuurlijke organisatie, governance en partners

Sinds eind 2008 is Studiekeuze123 een zelfstandige stichting. Lees meer over hoe de organisatiestructuur van Stichting Studiekeuze123 is opgebouwd.

Lees meer

Wat we doen

Website

>1,5 miljoen bezoekers per jaar

Studiekeuzedata

Feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen

Nationale Studenten Enquête

Ruim 250.000 studenten geven jaarlijks hun oordeel.

Studie in Cijfers

In één oogopslag studies vergelijken.

Contact

Bekijken

Contact

Contact opnemen met Studiekeuze123 kan op verschillende manieren.

Bekijken
Bekijken

Veelgestelde vragen

Deze vragen worden geregeld gesteld aan Studiekeuze123.

Bekijken
Bekijken

Pers en PR

Contactgegevens en persberichten over de organisatie en de NSE.

Bekijken

Achtergrondinfo

Financiering

Studiekeuze123 wordt volledig gefinancierd door het ministerie van OCW.

Meerjarenbeleidsplan

Sudiekeuze123 staat voor de continue uitdaging te voorzien in een adequaat, actueel, objectieve en betrouwbaar functionerende digitale informatievoorziening voor (aankomende) studenten op het gebied van studiekeuze-informatie.

Jaarverslagen en plannen

Download de jaarverslagen en jaarrekeningen van Stichting Studiekeuze123

Over de website

Studiekeuze123.nl biedt een overzicht van alle door de NVAO geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen en associate degrees in Nederland

Bronnen

Objectieve en betrouwbare informatie. Maar waar komt deze informatie vandaan?

Uitvoerende partners

Studiekeuze123 werkt nauw samen met een aantal partners.

0 opleidingenopleiding vergelijken