Wat isECTS

ECTS zijn studiepunten. Met studiepunten wordt aangegeven hoeveel tijd je kwijt bent aan een vak of opleiding. 1 ECTS staat voor 28 uur studeren. Dit zijn de colleges die je volgt, maar ook de uren waarin je zelfstandig studeert. Heb je het vak gehaald? Dan krijg je de ECTS die voor het vak staan. Een studiejaar bestaat meestal uit 60 ECTS. Per opleiding is wettelijk bepaald hoeveel ECTS je ervoor krijgt:

Veel opleidingen hebben een bindend studieadvies (BSA). Je moet dan in het eerste studiejaar een bepaald aantal ECTS halen. Heb je te weinig studiepunten gehaald? Dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Je moet dan met de opleiding stoppen. Op onze opleidingspagina's zie je bij het onderdeel ‘Tijdens de opleiding’ hoeveel ECTS je minimaal moet halen om geen negatief bindend studieadvies te krijgen.

ECTS staat voor European Credit Transfer and Accumulation System. Door een Europees systeem voor studiepunten te gebruiken, is het makkelijker om in het buitenland te studeren. Sommige onderwijsinstellingen gebruiken de afkorting EC.