Wat is1 Cijfer HO

Het 1 Cijfer HO is een bestand van DUO met alle inschrijvingen van alle studenten in het bekostigd hoger onderwijs.