Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Ook worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics en de werking van social media knoppen. Daarnaast maakt de site gebruik van advertentiecookies zoals beschreven in onze cookieverklaring. Door hiernaast op “ik ga akkoord” te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website (bijvoorbeeld door op een link op deze website te klikken), gaat u akkoord met het plaatsen van al deze cookies bij bezoek aan deze site. U heeft ook de mogelijkheid om bepaalde cookies uit te zetten. Lees hier meer over in onze cookieverklaring. Ik ga akkoord

Bronnen Studiekeuze123

Studiekeuze123 toont objectieve en betrouwbare informatie over opleidingen, steden en instellingen, waaronder ook studentenoordelen. Maar waar komt deze informatie vandaan?

In onderstaand schema (juli 2017) zie je waar Studiekeuze123 deze informatie vandaan haalt, uit welk jaar de getoonde data komt en hoe vaak de data ververst wordt.

Bekijk het schema

 

Hieronder vind je – op alfabetische volgorde – een korte toelichting op de bronnen die Studiekeuze123 gebruikt.

Aantallen studenten

De cijfers over het aantal eerstejaars, de verdeling man/vrouw, het totaal aantal studenten en het percentage dat doorstudeert na afronding van deze bachelor, zijn afkomstig uit het 1 Cijfer HO van DUO.

Afstuderen na 4/5 jaar

Het percentage dat een diploma binnen 4 dan wel 5 jaar haalt, wordt aangeleverd door respectievelijk de VSNU en de Vereniging Hogescholen.

Avond- en afstandsonderwijs

De percentages avond- en afstandsonderwijs zijn afkomstig van de instelling.

Bindend studieadvies

De informatie over bindend studieadvies wordt aangeleverd door de instellingen zelf.

Bekostiging

De bekostiging is afkomstig uit CROHO van DUO.

Beroepeninformatie

De omschrijvingen van beroepen die  getoond worden op de site, zijn ooit door het UWV opgesteld en worden nu door Studiekeuze123 samen met de instellingen beheerd.

Collegegeld

Het wettelijke collegegeld is afkomstig van het Ministerie van Onderwijs. De overige bedragen die staan genoemd bij de collegegelden zijn afkomstig van de instellingen.

Contacttijd

De informatie over contacttijd in het eerste jaar is afkomstig van eerstejaars, voltijd bacherlorstudenten die deelnamen aan de Nationale Studenten Enquête.

Degree

De degree die je kunt behalen na afronding van de opleiding wordt aangeleverd door de instellingen.

Doorstroom

De doorstroom naar het tweede jaar bij hbo-bacheloropleidingen komt uit het 1 Cijfer HO van DUO. Bij wo-bacheloropleidingen wordt dit cijfer door de VSNU aangeleverd.

ECTS

Het aantal ECTS zijn afkomstig uit CROHO van DUO

Fixusopleiding en selectie

De informatie over de fixusopleidingen wordt geleverd door Studielink.

Honours programma

Of de mogelijkheid van een honours programma bestaat, is direct afkomstig van de instellingen.

Informatie over de studiestad/gemeente

Het aantal inwoners van een gemeente is afkomstig van het CBS, het aantal studenten dat in een gemeente woont en/of studeert krijgt Studiekeuze123 van DUO. De informatie over het aantal kroegen en musea in een gemeente is afkomstig van het LISA.

Instellingsomschrijving

De beschrijving over de instelling krijgt Studiekeuze123 van de instelling zelf.

Instroommomenten

De instroommomenten worden aangeleverd door de instellingen zelf.

Kans op de arbeidsmarkt

Stel dat je nu begint aan een opleiding, hoe zijn dan je kansen op een baan als je 5 later jaar klaar bent?  Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) brengt eens in de twee jaar een rapport uit waarin ze voorspellingen doen en antwoord proberen te geven op deze vraag. De informatie over prognose, conjunctuurgevoeligheid en uitwijkmogelijkheid komen uit dit rapport. De voorspellingen van het ROA hebben niet betrekking op specifieke opleidingen maar op categorien van opleidingen (techniek, medisch, onderwijs, etc). Per categorie wordt een inschatting gegeven van de arbeidsmarktpositie. Hoewel de cijfers op basis van een wetenschappelijk model tot stand komen, zijn het geen harde cijfers. De kans op een baan is afhankelijk van veel factoren zoals je eigen kwaliteiten, de regio waar je een baan zoekt en de precieze deelsector waarin je solliciteert.

Na de studie

De cijfers over ‘Na deze studie’ zijn afkomstig uit de schoolverlatersonderzoeken van het hoger beroepsonderwijs (HBO-monitor: jaarlijks) en het wetenschappelijk onderwijs (Nationale Alumni Enquête: tweejaarlijks). Hierin worden afgestudeerden gevraagd naar hun arbeidsmarktpositie en hoe ze terugkijken op de gevolgde opleiding. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van respectievelijk de Vereniging Hogescholen en de VSNU.

De cijfers worden alleen getoond als landelijk cijfer voor deze studie. De reden hiervoor is dat het aantal afgestudeerden dat meedoet aan deze onderzoeken veelal te laag is om betrouwbare uitspraken te doen over een specifieke opleiding aan een specifieke instelling. Voor het WO geldt dat de gegevens betrekking hebben op de arbeidsmarktpositie van wo-masterstudenten aangezien zij worden bevraagd in de Nationale Alumni Enquête. Bij wo-bachelor opleidingen worden geen cijfers getoond, omdat hier geen gegevens van bekend zijn. Omdat bij het wo het bruto-startsalaris, in tegenstelling tot bij het hbo, niet wordt omgerekend naar een voltijdaanstelling wordt ook het gemiddelde aantal uren per week getoond op basis van de reguliere baan.

Bedenk dat degenen die meededen aan deze onderzoeken al anderhalf jaar klaar waren met hun opleiding. Ondertussen kan de opleiding en de situatie op de arbeidsmarkt veranderd zijn. Studiekeuze123 heeft van VSNU nieuwe data gekregen voor de indicator ‘startsalaris’ en voor het aantal uren werk per week voor wo-masters. Deze data is conform het advies van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) verwerkt.

Open dagen

De informatie over open dagen is afkomstig van de instellingen.

Opleidingsomschrijving

De beschrijvende tekst over de opleiding is direct afkomstig van de instellingen.

Studentenoordelen

De studentenoordelen worden jaarlijks verzameld in de Nationale Studenten Enquête (NSE). Dit is een landelijk onderzoek onder alle studenten in Nederland waarin zij hun opleiding en instelling mogen beoordelen. Zij doen dit door een score te geven op een 5-puntsschaal (1-5), waarbij 1 betekent zeer ontevreden en 5 zeer tevreden. Naast cijfers van de opleiding wordt het landelijk gemiddelde van een opleiding weergegeven. Studiekeuze123 is verantwoordelijk voor de Nationale Studenten Enquête. Lees meer over de Nationale Studenten Enquête.

Studentenoordelen over studeren met een functiebeperking

De studentenoordelen over studeren met een functiebeperking zijn ook afkomstig uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). De oordelen hebben betrekking op de instelling als geheel en niet op opleidingen omdat het om kleine aantallen respondenten gaat. Studiekeuze123 is verantwoordelijk voor de Nationale Studenten Enquête. Lees meer over de Nationale Studenten Enquête.

Studenten uit het buitenland

Het percentage studenten dat uit het buitenland komt, is afkomstig van de instellingen zelf.

Studiekeuzecheck

De informatie over de studiekeuzecheck is afkomstig van de instellingen zelf.

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met het landelijke gemiddelde van dezelfde opleiding bij andere hogescholen dan wel universiteiten. De cijfers hebben betrekking op voltijd bacheloropleidingen. Dat geldt ook voor de landelijke cijfers. Particuliere opleidingen (niet bekostigd door de overheid) zijn niet in dit landelijk gemiddelde meegenomen. Lees meer over de berekening van de cijfers en het ontstaan van Studie in Cijfers.

Studieomschrijving

De indeling van opleidingen in een studierichting en de tekst over de studierichting zijn afkomstig van Studiekeuze123.

Taal

De talen waarin de opleiding wordt aangeboden zijn direct afkomstig van de instellingen.

Tevredenheid over studiekeuze

Het percentage afgestudeerden dat tevreden is over zijn of haar studiekeuze is afkomstig uit de schoolverlatersonderzoeken van het hoger beroepsonderwijs (HBO-monitor) en het wetenschappelijk onderwijs (Nationale Alumni Enquête). In deze onderzoeken worden afgestudeerden gevraagd wat hun huidige arbeidsmarktpositie is en hoe ze terugkijken op de gevolgde opleiding. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van respectievelijk de Vereniging Hogescholen en de VSNU. De cijfers worden alleen getoond als landelijk gemiddelde voor deze studie. De reden hiervoor is dat het aantal afgestudeerden dat meedoet aan deze onderzoeken veelal te laag is om betrouwbare uitspraken te doen over een specifieke opleiding aan een specifieke instelling.

Varianten en afstudeerrichtingen

De informatie over varianten en afstudeerrichtingen wordt aangeleverd door de instellingen zelf.

Vervolgopleidingen die aansluiten

Voor het tonen van aansluitende vervolgopleidingen is Studiekeuze123 afhankelijk van de informatie die door de instellingen zelf wordt aangeleverd. Als hier geen vervolgopleidingen genoemd staan, wil dat niet persé zeggen dat er ook geen aansluitende vervolgopleidingen zijn; het kan ook betekenen dat deze informatie niet bij Studiekeuze123 bekend is. Ook is dit overzicht niet uitputtend. Vraag dus ook altijd bij de opleiding van jouw keuze naar de mogelijkheden. Uiteraard streven wij er voortdurend naar om de informatie zo compleet mogelijk te krijgen.

Wettelijke (aanvullende) vooropleidingseisen

De informatie over wettelijke vooropleidingseisen en toelatingseisen is afkomstig uit de Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATO) die wordt gepubliceerd door de overheid. De aanvullende eisen zijn afkomstig van de instellingen zelf.

 

Vragen?

Heb je vragen over de informatie die je ziet op Studiekeuze123? Neem dan gerust contact met ons op.

Studiekeuze123-2017