Disclaimer

De informatie op Studiekeuze123.nl wordt met grote zorg samengesteld. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Landelijk Centrum Studiekeuze kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Studiekeuze123.nl geeft op onderdelen toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Landelijk Centrum Studiekeuze kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Studiekeuze123.nl is onderdeel van Landelijk Centrum Studiekeuze en wordt volledig gefinancierd door het ministerie van OCW. Lees meer over Landelijk Centrum Studiekeuze (op Lcsk.nl.)

Studiekeuzetesten

Op Studiekeuze123.nl staan diverse studiekeuzetesten.  Deze testen zijn eigendom van externe organisaties. Landelijk Centrum Studiekeuze kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie op deze internetsites en/of pagina's. In de testen van NOA B.V. en JobPersonality B.V. wordt om je e-mailadres gevraagd. Dit e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het toesturen van je persoonlijke rapport.

Bronvermelding

De studiekeuzeinformatie op Studiekeuze123.nl is onder voorwaarden beschikbaar voor gebruik door derden. Indien u informatie van de website Studiekeuze123.nl verveelvoudigt, dient u Studiekeuze123.nl als bron te vermelden. Het kopiëren van (de vormgeving van) onze website of onderdelen daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van Landelijk Centrum Studiekeuze. Op verzoek kan het logo van Studiekeuze123.nl en/of Landelijk Centrum Studiekeuze worden opgevraagd, bijvoorbeeld ter vermelding in een colofon. De data mag niet voor louter commerciële doeleinden worden gebruikt. De data mag slechts gebruikt worden indien deze up to date wordt gehouden door de gebruiker en niet op andere wijze mag worden bewerkt zonder toestemming van Landelijk Centrum Studiekeuze. Indien de gebruiker in strijd met de disclaimer handelt, kan Landelijk Centrum Studiekeuze het gebruik door de derde dan verbieden op grond van de disclaimer.

Merkregistratie

Landelijk Centrum Studiekeuze is eigenaar van de merknamen Studiekeuze123.nl, Nationale Studenten Enquête en Studie in Cijfers. Deze namen staan geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Met deze registratie heeft Landelijk Centrum Studiekeuze merkrecht voor de naam en het logo van de drie producten.

Databestanden aanvragen

U kunt bij ons de Studiekeuzedatabase en de NSE resultatenbestanden aanvragen.  Klik hier voor meer informatie of neem direct contact met ons op via het contactformulier of info@lcsk.nl.

Over de disclaimer

Landelijk Centrum Studiekeuze behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Vragen of opmerkingen?

Mocht u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, neem dan contact met ons op. Landelijk Centrum Studiekeuze staat altijd open voor vragen of opmerkingen over onjuistheden of verbeteringen.

Laatste update: 27 maart 2024