Privacyverklaring

We hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van de website, afnemers van onze producten of diensten en onze leveranciers van studiekeuze-informatie. Lees hier bij welke activiteiten persoonsgegevens worden verzameld, hoe Studiekeuze123 hiermee omgaat en welk beleid gehanteerd wordt bij het verwerken van persoonsgegevens.

Verzamelen persoonsgegevens

Verwerken persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Lees hier ons privacybeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Iedere gebruiker van producten of diensten van Studiekeuze123 heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, het recht om zijn of haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Ook geldt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.   

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens kan worden ingevuld op het contactformulier. We reageren zo snel mogelijk op een verzoek. Lukt het ons niet om het binnen vier weken af te handelen, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen.  

Vraag?

Als je nog vragen hebt privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of op 030-3039100.

Klacht? 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, schroom dan niet om contact op te nemen via het contactformulier of op 030-3039100. Je kan ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Studiekeuze123 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.