Privacyverklaring

Vanuit Landelijk Centrum Studiekeuze hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van Studiekeuze123.nl en onze andere websites, afnemers van onze producten of diensten en onze leveranciers van studiekeuze-informatie. Lees hier bij welke activiteiten persoonsgegevens worden verzameld, hoe Landelijk Centrum Studiekeuze hiermee omgaat en welk beleid gehanteerd wordt bij het verwerken van persoonsgegevens.

Studiekeuze123.nl is onderdeel van Landelijk Centrum Studiekeuze en wordt volledig gefinancierd door het ministerie van OCW. Lees meer over Landelijk Centrum Studiekeuze (op Lcsk.nl.)

Verzamelen persoonsgegevens

Verwerken persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt Landelijk Centrum Studiekeuze zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Lees hier ons privacybeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Iedere gebruiker van producten of diensten van Landelijk Centrum Studiekeuze heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, het recht om zijn of haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Ook geldt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.   

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens kan worden ingevuld op het contactformulier. We reageren zo snel mogelijk op een verzoek. Lukt het niet om het binnen vier weken af te handelen, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen.  

Vraag?

Als je nog vragen hebt privacybeleid, dan kun je contact opnemen via het contactformulier of op 030-3039100.

Klacht? 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, schroom dan niet om contact op te nemen via het contactformulier of op 030-3039100. Je kan ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Landelijk Centrum Studiekeuze behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.