Effecten van coronapandemie op informatie en cijfers

De informatie op onze website (bijvoorbeeld over opleidingen) is afkomstig uit verschillende bronnen. De informatie uit deze bronnen wordt op verschillende momenten verzameld en geüpdatet. Bij een aantal bronnen is dit tijdens de coronapandemie gebeurd. Dit betekent dat er onder uitzonderlijke omstandigheden onderzoek is gedaan of cijfers en feiten zijn verzameld. Deze informatie is nog steeds waardevol en betrouwbaar. Maar het kan zijn dat de coronapandemie sommige uitkomsten heeft beïnvloed. Hierdoor kan het een iets ander beeld geven dan in andere jaren. Op deze pagina geven we aan welke bronnen recent zijn vernieuwd en wanneer informatie verzameld is tijdens de coronapandemie.

Vernieuwde bronnen

Deze bronnen zijn recent vernieuwd en hebben informatie verzameld in een periode dat er coronamaatregelen van kracht waren.

Landelijke Monitor Studenten Studentenhuisvesting

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020 bevat gegevens over studenten in het studiejaar 2019 – 2020. De informatie is afkomstig uit registers (CBS, DUO en het Ministerie van OCW) en uit de enquête ‘Wonen als Student’. Het veldwerk van de enquête ‘Wonen als Student’ heeft plaatsgevonden van half maart tot en met eind mei 2020. Hiermee is het veldwerk samengevallen met een lockdown tijdens de coronapandemie. De onzekerheid die studenten in deze periode hebben ervaren, kan invloed hebben op de uitkomsten van de enquête. De gegevens van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting worden getoond op de stedenpagina’s, bijvoorbeeld bij de informatie over de huurprijs en oppervlakte van kamers.

Lees meer informatie over de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting en de invloed van corona op de cijfers.

Studie in Cijfers

Voor Studie in Cijfers worden gegevens uit vier bronnen gebruikt: de Nationale Studenten Enquête, het 1 cijfer HO, de HBO-Monitor (alleen bij hbo bachelors) en de informatie van onderwijsinstellingen zelf (contacttijd bij wo bachelors). Deze afzonderlijke bronnen zijn vernieuwd op 22 en 23 juni 2021. De nieuwe Studie in Cijfers Bijsluiter komt begin september 2021 online. Het is mogelijk dat sommige cijfers een iets ander beeld geven dan in andere jaren.

Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête is uitgevoerd tijdens de coronapandemie. In de totale resultaten zien we geen zichtbare effecten hiervan. Maar het kan zijn dat de resultaten op het niveau van een specifieke opleiding of onderwijsinstelling wel een iets ander beeld geven. De NSE-resultaten worden op de opleidingspagina’s gebruikt, bij informatie over onderwijsinstellingen en in Studie in Cijfers. Deze bron is vernieuwd op 23 juni 2021.

HBO-Monitor

De HBO-Monitor is eind 2020 ingevuld (tijdens de coronapandemie) door mensen die zijn afgestudeerd in studiejaar 2018-2019 (voor de coronapandemie). Voor algemene informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (in relatie tot de coronapandemie), verwijzen we naar de factsheet van de HBO-Monitor 2020. De hbo-monitor wordt o.a. gebruikt voor Studie in Cijfers en bij de arbeidsmarktinformatie. Deze bron is vernieuwd op 22 juni 2021.

Contacttijd wo bachelors

Onderwijsinstellingen leveren de contacttijd voor wo-bacheloropleidingen aan voor Studie in Cijfers. Deze gegevens zijn verzameld in juni 2021 en hebben betrekking op het collegejaar 2021-2022. Er is dit jaar dezelfde definitie gehanteerd voor contacttijd, namelijk: het gemiddeld aantal uur per week van ingeroosterd (online) onderwijs voor voltijd studenten in het eerste jaar. In verband met de coronacrisis is het mogelijk dat de contacturen afwijken ten opzichte van voorgaande jaren. Contacttijd wo wordt op de bijsluiters van Studie in Cijfers voor voltijd bacheloropleidingen getoond. Deze bron is vernieuwd op 22 juni 2021.