Effecten van coronapandemie op informatie en cijfers

De informatie op onze website (bijvoorbeeld over opleidingen) is afkomstig uit verschillende bronnen. De informatie uit deze bronnen wordt op verschillende momenten verzameld en geüpdatet. Bij een aantal bronnen is dit tijdens de coronapandemie gebeurd. Dit betekent dat er onder uitzonderlijke omstandigheden onderzoek is gedaan of cijfers en feiten zijn verzameld. Deze informatie is nog steeds waardevol en betrouwbaar. Maar het kan zijn dat de coronapandemie sommige uitkomsten heeft beïnvloed. Hierdoor kan het een iets ander beeld geven dan in andere jaren. Op deze pagina geven we aan welke bronnen recent zijn vernieuwd en wanneer informatie verzameld is tijdens de coronapandemie.

Vernieuwde bronnen

Deze bronnen zijn recent vernieuwd en hebben informatie verzameld in een periode dat er coronamaatregelen van kracht waren.

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021 bevat gegevens over studenten in het studiejaar 2020 - 2021. De informatie is afkomstig uit verschillende registers (CBS, DUO en het Ministerie van OCW) en uit de enquête ‘Wonen als Student’. Het veldwerk van de enquête ‘Wonen als Student’ heeft plaatsgevonden van half maart tot en met eind mei 2021. Hiermee is het veldwerk samengevallen met een (gedeeltelijke) lockdown tijdens de coronapandemie. De onzekerheid die studenten in deze periode hebben ervaren, kan invloed hebben op de uitkomsten van de enquête. De gegevens van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting worden getoond op de stedenpagina’s, bijvoorbeeld bij de informatie over de huurprijs en oppervlakte van kamers. De bron is vernieuwd op 8 december 2021.

Lees meer informatie over de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting en de invloed van corona op de cijfers.

Studie in Cijfers

Voor Studie in Cijfers worden gegevens uit drie bronnen gebruikt: de Nationale Studenten Enquête, het 1 Cijfer HO-bestand en de HBO-Monitor (alleen bij hbo bachelors). Deze afzonderlijke bronnen zijn vernieuwd op 31 mei 2022. De nieuwe Studie in Cijfers Bijsluiter staat vanaf 1 september 2022 online. Het is mogelijk dat sommige cijfers een iets ander beeld geven dan in andere jaren.

Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête is uitgevoerd in coronatijd. In de totale resultaten zien we geen zichtbare effecten hiervan. Maar het kan zijn dat de resultaten op het niveau van een specifieke opleiding of onderwijsinstelling wel een iets ander beeld geven. De NSE-resultaten worden gebruikt op de opleidingspagina’s, bij informatie over onderwijsinstellingen en in Studie in Cijfers. Deze bron is vernieuwd op 31 mei 2022.

1 Cijfer HO

Het 1 Cijfer HO-bestand van DUO bevat gegevens over collegejaren 2020-2021 en 2021-2022. Het is daarom mogelijk dat de coronapandemie invloed heeft gehad op de cijfers over instroom van studenten en het studieverloop. Deze cijfers worden o.a. getoond op de opleidingspagina’s en in Studie in Cijfers. Deze bron is vernieuwd op 31 mei 2022.

HBO-Monitor

De HBO-Monitor 2021 is eind 2021 tijdens de coronapandemie ingevuld door mensen die zijn afgestudeerd in studiejaar 2019-2020. Voor de meeste afgestudeerden geldt dat dit tijdens de coronapandemie was, voor sommigen enkele maanden voordat de pandemie begon. Voor algemene informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (in relatie tot de coronapandemie), verwijzen we naar de factsheet van de HBO-Monitor 2021. De HBO-monitor wordt o.a. gebruikt voor Studie in Cijfers en bij de arbeidsmarktinformatie. Deze bron is vernieuwd op 31 mei 2022.

Nationale Alumni Enquête (NAE)

De Nationale Alumni Enquête (NAE) 2021 is eind 2021 tijdens de coronapandemie ingevuld door mensen die zijn afgestudeerd in studiejaar 2019-2020. Voor de meeste afgestudeerden geldt dat dit tijdens de coronapandemie was, voor sommigen enkele maanden voordat de pandemie begon. Het is ons niet bekend of afstuderen in coronatijd effect heeft gehad op de resultaten van de NAE. De resultaten zijn een weerslag van de huidige realiteit. De NAE wordt o.a. gebruikt voor arbeidsmarktinformatie. Deze bron is vernieuwd op 29 juni 2022.