Effecten van coronapandemie op informatie en cijfers

De informatie op onze website (bijvoorbeeld over opleidingen) is afkomstig uit verschillende bronnen. De informatie die we uit deze bronnen halen, is soms verzameld tijdens de coronapandemie. Dit betekent dat er onder uitzonderlijke omstandigheden onderzoek is gedaan of cijfers en feiten zijn verzameld. Deze informatie is nog steeds waardevol en betrouwbaar, maar het kan wel zijn dat de coronapandemie sommige uitkomsten heeft beïnvloed en bijvoorbeeld een iets ander beeld geeft dan in andere jaren. We geven hier aan welke bronnen recent zijn vernieuwd en wanneer informatie is verzameld tijdens de coronapandemie.

Vernieuwde bronnen

Deze bronnen zijn recent vernieuwd en hebben informatie verzameld in een periode dat er coronamaatregelen van kracht waren.

Landelijke Monitor Studenten Studentenhuisvesting

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020 bevat gegevens over studenten in het studiejaar 2019 – 2020. De informatie is afkomstig uit registers (CBS, DUO en het Ministerie van OCW) en uit de enquête ‘Wonen als Student’. Het veldwerk van de enquête ‘Wonen als Student’ heeft plaatsgevonden van half maart tot en met eind mei. Hiermee is het veldwerk samengevallen met de lockdown tijdens de coronapandemie. De onzekerheid die studenten in deze periode hebben ervaren, kan invloed hebben op de uitkomsten van de enquête. Hier vind je meer informatie over de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting en de invloed van corona op de cijfers. De gegevens van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting worden getoond op de stedenpagina’s in bijvoorbeeld de informatie over de huurprijs en oppervlakte kamers.

Studie in Cijfers

Voor Studie in Cijfers worden gegevens uit vier bronnen gebruikt: de Nationale Studenten Enquête, het 1 cijfer HO en de Hbo-monitor (alleen bij hbo bachelors) en de contacttijd aangeleverd door instellingen (alleen bij wo bachelors). Deze afzonderlijke bronnen zijn vernieuwd op 22 en 23 juni 2021. De nieuwe Studie in Cijfers Bijsluiter komt begin september 2021 online. Het is mogelijk dat sommige cijfers een iets ander beeld geven dan in andere jaren.

Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête is uitgevoerd tijdens de coronapandemie. In de totale resultaten zien we geen zichtbare effecten hiervan, maar het kan zijn dat de resultaten op het niveau van een specifieke opleiding of onderwijsinstelling wel een iets ander beeld geven. De NSE-resultaten worden op de opleidingspagina’s gebruikt, bij informatie over onderwijsinstellingen en in de Studie in Cijfers. Deze bron is vernieuwd op 23 juni 2021.

Hbo-monitor

De hbo-monitor is eind 2020 ingevuld (tijdens de coronapandemie) door mensen die zijn afgestudeerd in studiejaar 2018-2019 (voor de coronapandemie). Voor algemene informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (in relatie tot de coronapandemie), verwijzen we naar de factsheet van de hbo-monitor 2020. De hbo-monitor wordt o.a. gebruikt voor de Studie in Cijfers en bij de arbeidsmarktinformatie. Deze bron is vernieuwd op 22 juni 2021.

Contacttijd wo bachelors

De contacttijd wo wordt voor wo bachelors ten behoeve van Studie in Cijfers aangeleverd door onderwijsinstellingen. Deze gegevens zijn verzameld in juni 2021 en hebben betrekking op het collegejaar 2021-2022. Er is dit jaar dezelfde definitie gehanteerd voor contacttijd, namelijk: het gemiddeld aantal uur per week van ingeroosterd (online) onderwijs voor voltijd studenten in het eerste jaar. In verband met de coronacrisis is het mogelijk dat de contacturen afwijken ten opzichte van voorgaande jaren. Contacttijd wo wordt op de bijsluiters van Studie in Cijfers voor voltijd bacheloropleidingen getoond. Deze bron is vernieuwd op 22 juni 2021.