Voor onderwijsinstellingen

Landelijk Centrum Studiekeuze wil, samen met het hoger onderwijs, een bijdrage leveren aan de informatievoorziening voor studiekiezers. Hieronder vindt u een overzicht van wat Landelijk Centrum Studiekeuze doet. Een aantal dienstverleningen komt in samenwerking met de instellingen tot stand.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij Studie in Cijfers of de Nationale Studenten Enquête? Neem gerust contact met ons op.

Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen meedoen aan dit onderzoek.

Lees meer over de NSE op Lcsk.nl

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn eerste oriëntatie op een opleiding.

Lees meer

Studiekeuzedatabase

Feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen, zoals arbeidsmarktcijfers, accreditatiegegevens, toelatingseisen, instroomaantallen en studentenoordelen, zijn opgenomen in de Studiekeuzedatabase. Al deze informatie wordt via Studiekeuze123.nl beschikbaar gesteld, aan studiekiezers, maar ook aan professionele gebruikers.

Lees meer

Widgets

De widgets van Studiekeuze123.nl bieden de mogelijkheid om informatie over open dagen en opleidingen direct op uw eigen website te tonen. De widgets zijn schaalbaar en op een aantal punten aan te passen naar uw eigen wensen.

Lees meer

Studiekeuzeconferentie

De plek waar studiekeuzeprofessionals elkaar kunnen ontmoeten: op 2 november 2023 organiseerden Studiekeuze123.nl, KiesMBO en Expertisepunt LOB gezamenlijk de Studiekeuzeconferentie 2023: Studiekeuze op de rails. Het decor was de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Lees meer op de website van de Studiekeuzeconferentie 2023