Studie in Cijfers

Studie in Cijfers® geeft, in één oogopslag, een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met het landelijke gemiddelde.

Deelnemende instelling?
Instellingen die deelnemen aan Studie in Cijfers loggen in om de informatie in de bijsluiters te beheren.

Wat is Studie in Cijfers?

Studie in Cijfers geeft, in één oogopslag, een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Dit kan de studiekiezer helpen bij de oriëntatie op zijn studiekeuze. Studie in Cijfers wordt gemaakt voor bekostigde, voltijd bacheloropleidingen (dus geen particuliere opleidingen) en is te vinden op de websites (en/of brochures) van universiteiten en hogescholen en op de opleidingspagina’s op Studiekeuze123.nl.

Lees meer

Planning Studie in Cijfers 2020

Plaatjes offline

2 juni 2020

De plaatjes op Studiekeuze123.nl worden offline gehaald. Wo-instellingen starten met het aanleveren van contacttijd.

Deadline aanleveren contacttijd

15 juni 2020

De deadline voor het aanleveren van de contacttijd door wo-instellingen.

Nieuwe plaatjes klaar voor controle

1 juli 2020

De nieuwe plaatjes worden gegenereerd. Vanaf nu kunnen de plaatsjes worden gecontroleerd en toelichtingen geschreven worden.

Publicatie plaatjes

1 september 2020

De plaatjes worden gepubliceerd op Studiekeuze123.nl.

Werkwijze

Hoe komen de bijsluiters tot stand?

Lees meer

Deelnemende instellingen

Welke instellingen nemen deel aan Studie in Cijfers?

Bekijk

Verantwoording

Een toelichting op de bronnen en de keuzes die er zijn gemaakt.

Lees meer