Wo master - Recht en Bestuur

Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Varianten: Organisatie, cultuur en management, Bestuur en beleid voor professionals, Management van Publieke Vraagstukken

Universiteit Utrecht
Geschreven door Universiteit Utrecht

Onder de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap vallen de onbekostigde, executive masterprogramma's van USBO.

Keuzes binnen de opleiding

 • Het geaccrediteerde masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management concentreert zich op de rol die cultuur, macht en context in organisaties spelen. Dit programma richt zich op professionals.
  Het tweejarige masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management draait om wat er in en tussen organisaties plaatsvindt. De context is hierbij altijd veelzijdig en complex. U beschouwt cultuur, macht en context in organisaties vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. Centraal daarin staat de bestuurs- en organisatiewetenschap. Ons uitgangspunt is dat het noodzakelijk is deze omgevingsprocessen te leren analyseren om de processen in de eigen organisatie begrijpen. Voor deelname aan deze master gaan we er vanuit dat u relevante casuïstiek vanuit uw eigen beroepspraktijk kunt inbrengen.

  Het programma bestaat uit thematische modules als 'Perspectieven op organiseren', 'Organisaties in bestuurlijke en maatschappelijke context', 'Management van betekenisgeving en diversiteit', 'Onderzoek in discussie', 'Organiseren en managen in ambigue publieke domein' en 'Moraliteit en opportuniteit'. Afsluitend schrijft u een scriptie over een zelfstandig te verrichten onderzoek in de eigen organisatie.
  Succesvolle afronding geeft u recht op de Master of Science titel(MSc).
  Uw werkervaring wordt gekoppeld aan academische verdieping. Dit programma is privaat gefinancieerd.

 • Het geaccrediteerde masterprograma Bestuur en Beleid voor professionals versterkt uw analytische kracht bij de tegenstrijdige eisen rondom rationaliteit, legitimiteit en verantwoording.
  De master Bestuur en Beleid voor professionals is bedoeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers werkzaam in het publieke domein. De studie is direct verbonden aan uw eigen organisatiecontext en uw persoonlijke ervaring. U leert reflecteren op eigen denken en handelen en ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele beroepspraktijk kritisch en adequaat te hanteren. Kennis van de bestuurs-, beleids- en organisatiewetenschappen draagt bij aan een heldere analyse van bestuurs-en beleidsprocessen. Hetzelfde geldt voor het leren toepassen van dit multidisciplinaire, theoretische perspectief op concrete vraagstukken die spelen in organisaties met een publieke functie.

  In deze tweejarige master wordt u uitgedaagd om uw denken en handelen in de praktijk te toetsen aan theoretische kennis en praktijkervaring van anderen en daarop te reflecteren. U ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele bestuurs- en beleidspraktijk kritisch en adequaat te hanteren.

  Wij verbinden uw werkervaring aan academische verdieping.

  Kennismaken met deze variant?

  okt.

  9

  16:00 - 21:30 uur
  Utrecht, Middelburg
 • Het masterprogramma Management van publieke Vraagstukken leert u, als leidinggevende een multidisciplinaire visie op de werkelijkheid te ontwikkelen. Deze master is privaat gefinancierd.
  Strategisch Management in de non-profit sector is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en staffunctionarissen in de non-profit sector die in aanraking komen met strategische vraagstukken. U ontwikkelt de vaardigheid om in een vroeg stadium vaak subtiele veranderingen te ontdekken en mogelijke oplossingen vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Door reflectie op eigen denken en handelen brengt u aangereikte theoretische concepten, visies en kaders in relatie met uw eigen praktijksituatie.

  Het tweejarige programma spitst zich vanuit brede omgevingsvraagstukken, via organisatieaspecten steeds meer toe op de persoon in de rol van strategisch manager. In het eerste jaar wordt het concept strategisch management nader verkend en ingevuld vanuit verschillende perspectieven op sturing van organisaties. Het tweede jaar heeft als centraal thema organisaties en verandering. Daarnaast doet u onderzoek over een zelfgekozen thema vanuit uw eigen werksituatie en schrijft u hier een scriptie over. Na succesvolle afronding ontvangen studenten de academische graad Master of Science(MSc).

  Wij koppelen uw werkervaring aan academische verdieping.

  Kennismaken met deze variant?

  okt.

  9

  16:00 - 21:30 uur
  Utrecht, Middelburg

Kennismaken met de opleiding?

Master's Online Open Day
16:00 - 21:30 uur
Utrecht, Middelburg
+ Meer open dagen

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite
Bekostiging: Particulier
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Science

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Toelatingseisen

Om aan een master te kunnen starten, heb je een bachelordiploma nodig.

Sluit je bachelor niet direct aan op de master, of stroom je door van hbo naar wo? Dan moet je meestal een schakelprogramma of premaster volgen. Lees meer over schakelprogramma’s (Schakelprogramma, is dat nodig? - Studiekeuze123)

Collegegelden

Particuliere opleidingen worden niet bekostigd door de overheid. Daarom betaal je het hogere instellingscollegegeld. Bekijk op de website van onderwijsinstelling hoe hoog het collegegeld is


Meer weten?

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

Let op: dit is een particuliere opleiding. Het aanmelden werkt vaak anders dan bij bekostigde opleidingen.

Filler

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

129 opleidingen
68.804 studenten in de gemeente Utrecht Meer info over Utrecht

Het eerste jaar

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Studieverloop

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.


Meer weten?

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2024 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Studenttevredenheid
Meer informatie
4.4 / 5
Sfeer 4.8 / 5
Studiefaciliteiten 4.1 / 5
Studie opnieuw kiezen 4.6 / 5
Inhoud en opzet 4.3 / 5
Aansluiting beroepspraktijk 4.2 / 5
+ Meer

Oordeel afgestudeerden

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Oordeel Alumni

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Meest gekozen beroepen

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - management, bedrijfs- en personeelwetenschappen)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Matig
Samenhang baankans met economie: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Hoog
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Hoog

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Universiteit Utrecht

Filler
Illustration of a map

Adres

Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht

Bekijk locatie Universiteit Utrecht op de kaart
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Universiteit Utrecht 030 - 2533550
Logo Universiteit Utrecht

Meer informatie

Bezoek ook de website van Universiteit Utrecht

Bezoek website van Universiteit Utrecht

Is het wat? Deel dit!

Wil je de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap doorsturen?

Deel via WhatsApp