WO Bachelor - Exact en Informatica

Wiskunde

Logo Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht
Utrecht
Universiteit Utrecht
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 408
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

Het ontrafelen van wiskundige structuren en intellectuele puzzels, en problemen analyseren met behulp van logische gedachtestappen; dat is wiskunde.

== Puzzelstukken ==
Wiskunde studeren is een manier van denken. Het gaat om het herkennen en analyseren van structuren, het leggen van verbanden en het maken van modellen en voorspellingen. Je probeert problemen met behulp van logische gedachtestappen te analyseren. Word jij uitgedaagd door intellectuele puzzels, ook al duurt het lang voordat alle stukjes op z'n plaats vallen? Dan is Wiskunde iets...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Niet toelaatbaar
Wettelijke eisen
 • EM Toelaatbaar met Wiskunde B
 • CM Toelaatbaar met Wiskunde B
 • NG Toelaatbaar met Wiskunde B
 • NT Rechtstreeks toegang
Niet toelaatbaar


Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

408 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

129 eerstejaars aan deze opleiding
12-18 contacttijd eerstejaars (uren)
45 ECTS bindend studieadvies
68% van de eerstejaars studenten is man
32% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
67%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
43%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 4 jaar
54%
behaalt een wo-bachelor diploma of hoger binnen 4 jaar
Doorstuderen
98%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Bij Wiskunde & toepassingen staat de interactie tussen wiskunde en onze samenleving centraal. Het biedt de veelzijdigheid van meerdere studies samen.

  == Wiskunde is overal == Je vindt wiskunde terug in natuurkunde, meteorologie en klimaatmodellen, economie, informatica en steeds meer in de biologie en sociale wetenschappen. We hebben het dan over toegepaste wiskunde, die vaak het resultaat is van lange ontwikkelingen binnen de "zuivere" wiskunde. == Oceaanstromingen en beurskoersen == Of je nu een vluchtschema voor een vliegveld maakt, een oceaanstroming wilt begrijpen of beurskoersen wilt voorspellen, er komt in alle gevallen wiskunde aan te pas. Het is belangrijk dat je de belangrijkste elementen van een probleem kunt identificeren en modelleren. Een paar voorbeelden van vragen waarbij wiskunde een belangrijke rol speelt: * Natuurkunde: Hoe kunnen we energie opwekken met kernfusie? * Biologie: Hoe snel kan een infectieziekte als SARS zich verspreiden? * Informatica: Hoe leg je zo efficiënt mogelijk een computernetwerk aan? * Aardwetenschappen: Hoe kun je aardbevingen voorspellen? * Logica/taalkunde: “'Alle Lutjebroekers liegen', zegt de man uit Lutjebroek.” Kan een computer deze zin analyseren? * Scheikunde: Hoe kun je modellen van kristallen maken, zodat deze in je model dezelfde eigenschappen hebben als in het echt?

 • Afstudeerrichtingen
 • In dit studiepad volg je een aantal specifiek economische vakken, met daarnaast vakken die toegepast kunnen worden op economische vraagstukken. Dit zijn vooral vakken uit de Stochastiek richting.

 • Wiskunde kent een geschiedenis die minsens 4000 jaar terug gaat, tot Babyloniers en Egyptenaren. Hoe hebben ontwikkelingen in de Wiskunde de maatschappij beinvloed, en andersom?

 • Je leert om via wiskundige methoden snelle en nauwkeurige berekeningen uit te voeren met grote computers voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

 • Stochastiek is een combinatie van statistiek en kansrekening.

 • Dit studiepad omvat de meest abstracte wiskunde.

 • + Meer
 • Honours programma's
 • Een honoursprogramma volg je vanaf het eerste jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit Utrecht
Landelijk gemiddelde
Wiskunde
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.1 / 5 4.2 / 5
Sfeer 4.1 / 5 4.3 / 5
Inhoud 3.9 / 5 3.9 / 5
Algemene vaardigheden 3.8 / 5 4.0 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.5 / 5 3.6 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 2.8 / 5 3.0 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen masters

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen masters na deze studie. De masters zijn aflopend gesorteerd met per master het percentage studenten dat is door gaan studeren aan deze master.

Mathematics 76 studenten 48%
Mathematische Wetenschappen 26 studenten 16%
Physics 12 studenten 8%
Stochastics and Financial Mathematics 9 studenten 6%
Physics and Astronomy 6 studenten 4%
+ Meer

Contact

Universiteit Utrecht


Contactgegevens

Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
T: 030 - 2533550
www.uu.nl