WO Bachelor - Aarde en Milieu

Aardwetenschappen

Logo Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht
Utrecht
Universiteit Utrecht
Talen: Nederlands Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 447
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 2 programma's
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

Ben je geïnteresseerd in het systeem aarde? Wil je je verdiepen in processen op het aardoppervlak, in de aardkorst of in het binnenste van de aarde? Aardwetenschappen biedt je deze mogelijkheid.

Aardwetenschappen is een brede natuurwetenschappelijke opleiding. Je combineert aspecten uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde om aardwetenschappelijke onderwerpen te begrijpen.
Aardwetenschappen betekent ook avontuur en reizen, bijvoorbeeld in de vorm van veldwerk. In Utrecht vind je de breedste en grootste aardwetenschappelijke opleiding in Nederland, met vrijwel a...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Niet toelaatbaar
Wettelijke eisen
 • EM Toelaatbaar met Natuurkunde en Scheikunde
 • CM Toelaatbaar met Natuurkunde en Scheikunde en (Wiskunde A of Wiskunde B)
 • NG Toelaatbaar met Natuurkunde
 • NT Rechtstreeks toegang
Niet toelaatbaar


Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.

Aanmelden uiterlijk: 1 mei

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

447 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

140 eerstejaars aan deze opleiding
18-24 contacttijd eerstejaars (uren)
45 ECTS bindend studieadvies
60% van de eerstejaars studenten is man
40% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
78%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
61%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 4 jaar
63%
behaalt een wo-bachelor diploma of hoger binnen 4 jaar
Doorstuderen
90%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Afstudeerrichtingen
 • In dit studiepad houd je je bezig met de manier waarop het leven op aarde zich in de loop van de aardse geschiedenis heeft ontwikkeld en gereageerd heeft op veranderingen in klimaat en milieu.

 • In dit studiepad spelen water en scheikunde een belangrijke rol.

 • Studenten in dit studiepad houden zich bezig met het aardoppervlak, de natuurlijke processen die het aardoppervlak vormen en de invloed van menselijk handelen hierop.

 • De natuurkunde van de aarde staat in dit studiepad centraal.

 • Binnen dit studiepad houd je je bezig met processen en veranderingen in de aardkorst. Thema's zijn bijvoorbeeld: vulkanisme, de vorming van delfstoffen of gebergtevorming.

 • Honours programma's
 • Binnen de opleiding Aardwetenschappen kun je kiezen voor het BètaPlus programma.

 • Voor wie het beste uit zichzelf wil halen Voor wie zich wil verdiepen én verbreden Voor wie een internationaal en uitdagend studieklimaat zoekt.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit Utrecht
Landelijk gemiddelde
Aardwetenschappen
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.3 / 5 4.4 / 5
Sfeer 4.5 / 5 4.6 / 5
Inhoud 4.1 / 5 4.1 / 5
Algemene vaardigheden 3.9 / 5 3.9 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.1 / 5 4.1 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.5 / 5 3.7 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen masters

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen masters na deze studie. De masters zijn aflopend gesorteerd met per master het percentage studenten dat is door gaan studeren aan deze master.

Earth Sciences 130 studenten 82%
Hydrology 6 studenten 4%
Environmental Sciences 5 studenten 3%

Contact

Universiteit Utrecht


Contactgegevens

Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
T: 030 - 2533550
www.uu.nl