HBO Bachelor - Techniek

Built Environment

Zuyd Hogeschool locatie Heerlen Heerlen
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.2
Talen: Engels Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 377
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

Vind je de indeling van een gebouw wel eens onlogisch? Vraag jij je soms af waarom een fietspad niet 100 meter verderop ligt? Of waarom een sportveld midden in een woonwijk ligt?

In het eerste jaar-de propedeuse- maak je kennis met het brede vakgebied van de gebouwde omgeving. Na de propedeuse begin je in het tweede jaar met een oriënterende stage. Je maakt kennis met de verschillende beroepen binnen het werkgebied van Built Environment. Zo kun je na deze stage een goede keuze maken voor je hoofdprofiel. Er is altijd een richting die bij jouw past. Je kunt kiezen uit één van de volgende profielen: Bouwkunde, Civiele Techniek of Bouwtechnische Bedrijfskunde.

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. De toelatingseisen zijn gebaseerd op de wettelijke regelingen. Per 1 september is een nieuwe regeling gepubliceerd. De hierin opgenomen wijzigingen worden in september verwerkt op Studiekeuze123.nl.

Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Toelaatbaar met Wiskunde A of Wiskunde B
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.

De directe toelating geldt niet voor een diploma binnen Handel en ondernemerschap en Economie en administratie. Voor deze domeinen bepaalt de opleiding welke toelatingsregels gelden. Neem contact op met de opleiding over de geldende afspraken.


Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2018 / 2019 2019 / 2020
Wettelijk € 2.060 € 2.083

Halvering collegegeld
Start jij voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree? Dan wordt jouw collegegeld het eerste jaar mogelijk verlaagd. Lees hier meer.
Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Afstudeerrichtingen
 • Binnen deze richting leer je alles over bouwmaterialen, bouwtechnieken, berekeningen en constructies. Je doet kennis op van bouwwerken en –systemen. Afhankelijk van welke profiel je kiest ga je aan de slag met het tekenen of uitwerken van ontwerpen, werkvoorbereiding, bouwen, onderhouden en beheren van gebouwen. Dit afstudeerprofiel kent twee stromingen (beroepsrollen), waarbinnen je nog kunt specialiseren: - Ontwerpen (specialisaties: architectonisch ontwerpen of bouwtechnisch ontwerpen of constructief ontwerpen); - Realiseren (specialisaties: uitvoeringstechniek of procesinnovatie).

 • Bij deze richting leer je maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de gebouwde omgeving op te lossen. Er is er duidelijke relatie tussen bouwtechniek enerzijds en bedrijfskunde, bedrijfseconomie en managementvaardigheden anderzijds. Je leert hoe je deze processen en projecten moet sturen en organiseren. Naast bouwtechnische aspecten doe je kennis op van economische en juridische facetten. Zo kun je later richting geven aan bouwprocessen of als beleidsadviseur bestuurders en directies ondersteunen bij hun beslissingen. Je leert om overzicht te krijgen over het totale bouwproces. Dit afstudeerprofiel kent één stroming, waarbinnen je nog kunt specialiseren: - Initiëren en Beheren (specialisaties: wijktransformatie of real estate of procesinnovatie).

 • En civiel ingenieur houdt zich bezig met grondverzet en waterregulering, funderingstechniek, rioleringstechniek, wegenbouw, verkeerstechniek en planologie. Milieuaspecten spelen een belangrijke rol. Bij deze richting leer je onder andere om ontwerpen en berekeningen te maken voor infra-bouwwerken. Je doet kennis op van water, bodem en milieu. Je leert zorgvuldig omgaan met bouwstoffen en het hergebruik ervan. Dit afstudeerprofiel kent twee stromingen (beroepsrollen), waarbinnen je nog kunt specialiseren: - Ontwerpen (specialisaties: waterbouwkundig ontwerpen of infrastructureel ontwerpen of constructief ontwerpen); - Realiseren met de specialisaties: uitvoeringstechniek of procesinnovatie.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Zuyd Hogeschool locatie Heerlen
Landelijk gemiddelde
Built Environment
Studenttevredenheid 4.2 / 5 3.7 / 5
Sfeer 4.4 / 5 4.1 / 5
Inhoud 3.8 / 5 3.6 / 5
Algemene vaardigheden 3.9 / 5 3.7 / 5
Praktijkgericht onderzoek 3.7 / 5 3.5 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.7 / 5 3.6 / 5
+ Meer

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Technisch tekenaars 23%
Werkvoorbereiders, productieplanners en orderbegeleiders 15%
Stedenbouwkundigen en verkeersplanologen 10%
Ambtenaren vergunningen 8%

Contact

Zuyd Hogeschool locatie Heerlen


Contactgegevens
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen
T: 045 - 4006060
www.zuyd.nl
0 opleidingenopleiding vergelijken