Studie in Cijfers

Studie in Cijfers® geeft in één oogopslag onafhankelijke, objectieve en vergelijkbare data van een opleiding. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met het landelijk gemiddelde van de studie.

Werk je bij een (deelnemende) onderwijsinstelling? Bekijk de informatie over Studie in Cijfers voor onderwijsinstellingen.

Hulp bij studiekeuze

Studie in Cijfers kan je helpen bij jouw oriëntatie op je studiekeuze. De vergelijkingsafbeeldingen zijn er voor bekostigde voltijd bacheloropleidingen en bekostigde voltijd, deeltijd en duale associate degrees. Voor particuliere opleidingen is er dus geen Studie in Cijfers. Je vindt Studie in Cijfers op de opleidingspagina's. Daarnaast gebruiken hogescholen en universiteiten het ook in hun eigen voorlichting.

Voorbeeld Studie in Cijfers

Naast het cijfer van de opleiding aan de betreffende hogeschool of universiteit wordt het landelijk gemiddelde van een opleiding weergegeven. Hieronder vind je drie voorbeelden van Studie in Cijfers.

Disclaimer: Aan Studie in Cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Het wordt opgebouwd met cijfers uit het verleden, waarbij gestreefd wordt naar actualiteit. Hoewel de verwachting is dat deze cijfers een beeld kunnen geven van de toekomst, bieden zij hiervoor geen garanties. Een opleiding kan door de jaren heen op allerlei manieren veranderen (andere opzet van het jaar, veel meer of minder inschrijvingen, samenvoeging met een ander opleiding) waardoor cijfers uit het verleden minder betekenis voor de toekomst krijgen. Voor vragen kun je contact opnemen via het contactformulier.

Waarom Studie in Cijfers?

Studie in Cijfers is in 2012 ontstaan uit een voorstel van ISO en LSVb. Later sloten ook CNV Jongeren, JOB, en LAKS aan. Zij wilden een instrument om opleidingen goed met elkaar te kunnen vergelijken. Een soort ‘studiebijsluiter’ zou daarvoor een goede oplossing zijn. Hierin moest betrouwbare, onafhankelijke informatie over de opleiding worden getoond. Ook zou deze informatie moeten worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Zo kan er goed vergeleken worden. Landelijk Centrum Studiekeuze is gevraagd om hiervoor te zorgen.

De meest informatie was daarvoor ook al beschikbaar op Studiekeuze123.nl, maar dankzij deze nieuwe manier van tonen is het voor hogescholen en universiteiten makkelijker om Studie in Cijfers op te nemen op hun eigen website of in hun voorlichtingsfolders.

Deelnemende onderwijsinstellingen Studie in Cijfers

Op dit moment gebruiken 53 hogescholen en universiteiten Studie in Cijfers. Bekijk de onderwijsinstellingen die deelnemen.

Uitleg cijfers in Studie in Cijfers

Wil je meer weten over de achtergrond en de berekening van de cijfers die getoond worden in Studie in Cijfers? Dat lees je in de verantwoordingen.