Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft, in één oogopslag, een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Studie in Cijfers is beschikbaar voor voltijd bacheloropleidingen aan het bekostigd onderwijs (dus geen particuliere opleidingen). Dit kan je helpen bij jouw oriëntatie op je studiekeuze. Je vindt Studie in Cijfers op de opleidingspagina.

Waarom Studie in Cijfers?

In 2012 initieerden de jongerenorganisaties CNV Jongeren, ISO, JOB, LAKS en LSVb Studie in Cijfers. Om opleidingen goed te kunnen vergelijken, constateerden zij dat het handig zou zijn als er een soort ‘studiebijsluiter’ zou komen waarin betrouwbare onafhankelijke informatie over de opleiding wordt getoond. De opleiding zou hierin moeten worden afgezet tegen het landelijke gemiddelde om goed te kunnen vergelijken. Studiekeuze123 is gevraagd om hiervoor te zorgen.

De meest informatie was daarvoor ook al vindbaar op Studiekeuze123.nl, maar dankzij deze nieuwe manier van tonen is het voor instellingen gemakkelijker om Studie in Cijfers op te nemen op hun eigen website of in hun voorlichtingsfolders.

Sinds september 2017 vernieuwde versie Studie in Cijfers

Eind 2015 is Studiekeuze123 gestart met een ‘technische’ evaluatie van de indicatoren in Studie in Cijfers. Het doel van de evaluatie was meerledig: de hbo-versie en wo-versie van Studie in Cijfers waar mogelijk harmoniseren, verbeteringen doorvoeren in de gehanteerde bronnen en/of berekeningen van de gebruikte indicatoren en speciale aandacht voor informatie over de arbeidsmarkt.  Deze evaluatie heeft geleid tot een vernieuwde versie van Studie in Cijfers die vanaf september 2017 te vinden is op Studiekeuze123.nl en beschikbaar is gesteld aan de instellingen.

De belangrijkste wijzigingen in Studie in Cijfers 2017-2018 op hoofdlijnen zijn:

  • Een extra cijfer over behaalde diploma’s bij zowel het hbo als het wo (diploma over de opleiding en diploma behaalt in het hoger onderwijs);
  • Een extra indicator met betrekking tot perspectief op de arbeidsmarkt bij de hbo-bachelor: percentage werkloosheid;
  • Geen arbeidsmarktperspectieven meer in de wo-bachelor, niet in Studie in Cijfers en niet op Studiekeuze123.nl. Dit omdat de gegevens in de Nationale Alumni Enquête (NAE) worden verzameld op wo-masterniveau. Er is (nog) geen goede bron voor dit soort gegevens voor wo-bacheloropleidingen. Deze perspectieven op de arbeidsmarkt staan wel bij wo-masteropleidingen. Daarom is een link in de wo-versie van Studie in Cijfers opgenomen naar het doorstudeerschema waarin het vervolg op een wo-bachelor in kaart is gebracht.

Uitleg cijfers in Studie in Cijfers

Wil je meer weten over de achtergrond en de berekening van de cijfers getoond in Studie in Cijfers? Lees dan de uitgebreide verantwoordingen:

Voorbeeld Studie in Cijfers

Naast het cijfer van de opleiding aan de betreffende instelling wordt het landelijk gemiddelde van een opleiding weergegeven. Hieronder twee voorbeelden van Studie in Cijfers.


Disclaimer: Aan Studie in Cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Het wordt opgebouwd met cijfers uit het verleden, waarbij gestreefd wordt naar actualiteit. Hoewel de verwachting is dat deze cijfers een beeld kunnen geven van de toekomst, bieden zij hiervoor geen garanties. Een opleiding kan door de jaren heen op allerlei manieren veranderen (andere opzet van het jaar, veel meer of minder inschrijvingen, samenvoeging met een ander opleiding) waardoor cijfers uit het verleden minder betekenis voor de toekomst krijgen. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@studiekeuze123.nl.