WO Bachelor - Techniek

Technische Bestuurskunde

Technische Universiteit Delft

Over de opleiding Open dag:  28 september

Filler

In de Nederlandstalige bacheloropleiding Technische Bestuurskunde (TB) leer je hoe je complexe problemen met technische én organisatorisch-bestuurlijke componenten kunt analyseren.
Je verdiept je in problemen waarbij meerdere partijen met tegengestelde belangen betrokken zijn, zoals bedrijven, overheden en belangengroepen. Hoe zorgen we voor een duurzame energieopwekking? Wat is de beste manier om zelfrijdende auto’s te introduceren? Hoe wordt jouw online privacy beschermd? Wanneer is het verantwoord om artificial intelligence te gebruiken? Als je belangstelling hebt voor grootschalige technische innovaties en hoe we die innovaties kunnen realiseren om de maatschappij duurzamer en welvarender te maken, dan is Technische Bestuurskunde (TB) een studie voor jou.

Tijdens de bacheloropleiding volg je een studieprogramma met vakken uit zowel de technische en exacte wetenschap als de sociale en managementwetenschap. Denk aan techniek, wiskunde, economie, bestuur, management, recht en bele...

Kennismaken met de opleiding?

28

september

Online meeloopdagen TU Delft

+ Meer open dagen

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 1.028
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Science

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Toelatingseisen

Niet toelaatbaar

Wettelijke eisen

 • EM Toelaatbaar met Natuurkunde en Wiskunde B
 • CM Toelaatbaar met Natuurkunde en Wiskunde B
 • NG Toelaatbaar met Natuurkunde en Wiskunde B
 • NT Rechtstreeks toegang
Niet toelaatbaar

Collegegelden

€ 2.209
Wettelijk collegegeld
€ 1.084
Wettelijk collegegeld

Halvering wettelijk collegegeld

Voor het studiejaar 2021-2022 geldt: 50% korting op het wettelijk collegegeld voor alle studenten. Je betaalt € 1.084,-. Eerstejaars voltijdstudenten krijgen daar bovenop nóg een halvering. Lees meer.

Studiekeuzecheck

Als je je op tijd hebt aangemeld voor een opleiding, heb je recht op een studiekeuzecheck. Dit helpt je te checken of de opleiding bij je past. Soms is deelname verplicht. Opleidingen met selectie bieden geen studiekeuzecheck aan.


Meer weten?

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

Filler

Meer weten?

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

1.028 studenten volgen deze opleiding
316 eerstejaars aan deze opleiding
63% van de eerstejaars studenten is man
37% van de eerstejaars studenten is vrouw
49 opleidingen
28.664 studenten in de gemeente Delft Meer info over Delft

Keuzes binnen de opleiding

 • Deze specialisatie is een keuzerichting (domein) binnen de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde van TU Delft.

  Binnen dit domein houd je je bezig met vraagstukken binnen de energie- en industriesector. Eén van de allergrootste uitdagingen waar deze sector mee te maken heeft, is dat we onze elektriciteit-, gas- en watervoorziening moeten verduurzamen. Maar een aanpassing in zulke grote en belangrijke netwerken vraagt niet alleen om slimme techniek. Het is minstens zo belangrijk dat de gevolgen voor gebruikers, leveranciers en de economie worden meegenomen in de oplossing. Voor Technisch Bestuurskundigen is een grote rol weggelegd om al deze belangen af te wegen en werkbare oplossingen uit te denken en te realiseren. Een bijzondere kans om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

  Voorbeelden van de rol van een Technisch Bestuurskundige binnen dit domein:

  * De werking en prestaties van elektriciteitscentrales, energieopslag, warmtepompen en installaties voor zonne-energie berekenen
  * De effecten meten van diverse energiesystemen op de economie, de maatschappij en het milieu
  * Bedrijven helpen bij de transitie naar duurzame brandstoffen

 • Deze specialisatie is een keuzerichting (domein) binnen de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde van TU Delft.

  Het digitale domein is aanwezig in alle facetten van de samenleving en groeit elke dag. Dit levert ook een groot aantal kansen en vragen op, waarvan veel op het gebied van privacybescherming en ethiek. Binnen het domein van Informatie & Communicatie beweeg je je tussen deze grote vragen en de invoering van nieuwe technologie zoals bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. Je leert daarnaast ook hoe je zelf innovatieve diensten zoals mobiele apps, intelligente systemen en cloud computing kunt ontwerpen.
  De rol van een Technisch Bestuurskundige binnen dit domein:

  * Het ontwikkelen van een applicatie waarbij open data wordt gebruikt om bezoekersbewegingen in kaart te brengen.
  * Gegevensbeveiliging en privacy met betrekking tot ICT-innovaties binnen diverse organisaties waarborgen

 • Deze specialisatie is een keuzerichting (domein) binnen de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde van TU Delft.

  Het domein van Transport & Logistiek heeft in grote mate te maken met gevestigde industrieën die overhoop worden gegooid door nieuwe diensten en innovaties. Denk bijvoorbeeld aan de enorme stijging van online bestellingen die ervoor zorgt dat grote steden dichtslibben door de toename van bezorgbusjes. Dit vraagt om nieuwe technische innovaties zoals kleine elektrische voertuigen en dat heeft weer gevolgen voor de distributienetwerken van pakketdiensten. Op deze manier is in de transport en logistiek altijd alles met elkaar verbonden en dat is het gebied waarbinnen de Technisch Bestuurskundige opereert. Verder leer je toekomstscenario’s berekenen voor grote gebieden zoals de Rotterdamse Haven en Schiphol.
  Andere voorbeelden waarin de rol van een Technisch Bestuurskundige in dit domein het beste naar voren komt:

  * Een systeem ontwikkelen waarmee het voor eigenaren van goederenschepen makkelijk en betaalbaar wordt om hun schepen over te laten stappen op biobrandstof.
  * Doorontwikkeling en groei van Schiphol realiseren, met in het oog de te bereiken klimaatdoelstellingen van Nederland
  * Het verbeteren van de elektrische laadpaleninfrastructuur

 • Voor Bachelorstudenten die meer aankunnen dan het studieprogramma voorschrijft, is er het Honours Programme Bachelor, een uitdagend studieprogramma van circa 20 studiepunten gedurende het tweede en derde jaar van de Bachelor. Honours programma’s proberen het maximale uit het talent van de student te halen. Studenten worden gemotiveerd en uitgedaagd hun talent optimaal te benutten.

Het eerste jaar

45 ECTS bindend studieadvies

Studieverloop

Doorstroom

80%
stroomt door naar het tweede jaar

Doorstuderen

93%
studeert door na afronden van deze opleiding

Afstuderen

53%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 4 jaar
57%
behaalt een wo-bachelor diploma of hoger binnen 4 jaar

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2021 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
Technische Universiteit Delft
Landelijk gemiddelde
Technische Bestuurskunde
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.9 / 5 3.9 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Sfeer 3.9 / 5 3.9 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Studiefaciliteiten 3.5 / 5 3.5 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Studie opnieuw kiezen 4.1 / 5 4.1 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Inhoud en opzet 3.8 / 5 3.8 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Aansluiting beroepspraktijk 3.0 / 5 3.0 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
+ Meer

Oordeel afgestudeerden

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Technische Bestuurskunde

Bij wo bachelors tonen we geen arbeidsmarktinformatie. Bij wo masters tonen we dat wel. Kijk hier welke masters bij een bachelor passen.

Kansen op de arbeidsmarkt

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Technische Universiteit Delft

Filler
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Technische Universiteit Delft 015 - 2788012
Logo Technische Universiteit Delft

Meer informatie

Bezoek ook de website van Technische Universiteit Delft

Bezoek website van Technische Universiteit Delft

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Is het wat? Deel dit!

Wil je de opleiding Technische Bestuurskunde doorsturen?

Deel via WhatsApp