Hbo bachelor - Gezondheid

Opleiding tot Verpleegkundige

Deze opleiding heet ook wel: HBO-Verpleegkunde

Avans Hogeschool

Over de vele mogelijkheden binnen de gezondheidszorg hoeven we jou niets meer te vertellen. Jouw keuze is al gemaakt en je hebt al (bijna) een baan binnen deze sector. Nu is het tijd voor bijleren en ontwikkelen. Want jouw ambities binnen de zorg zijn nog lang niet bereikt. Je duaal opleiding HBO-Verpleegkunde bestaat uit twee componenten: theorie en beroepspraktijkvorming. Theoretische kennis krijg je natuurlijk via de lessen op school. Praktijkervaring en –vorming doe je op bij de zorginstelling waar je werkt. Dat moet wel een van de zorginstellingen zijn waarmee Avans Hogeschool samenwerkt. Je loopt bijna alle stages in je 'eigen' instelling. Je baan en opleiding zorgen samen voor ongevee...

Keuzes binnen de opleiding

 • Deze minor kun je volgen in jaar 3 of 4. In deze minor verdiep je je in complexe en acute casussen uit de klinische zorg. Diverse specialismen staan hierbij centraal. Je leert het verpleegkundig klinisch redeneren in ziekenhuissituaties toe te passen. Dit doe je met behulp van de methode 'proActive nursing'. Tijdens de werkgroepen 'klinisch redeneren' leer je hoe je deze methode toepast. Daarnaast krijg je een uitgebreide simulatietraining waarbij je door middel van de ABCDE-methode gaat simuleren hoe je in acute situaties moet handelen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de Crew Resource Management (CRM)-principes in het kader van verpleegkundig leiderschap. Ook leer je hoe je samen met collega's casuïstiek (volgens proActive nursing) kunt bespreken.

 • Deze minor kun je volgen vanaf jaar 3. In deze minor staat de verpleegkundige zorg aan zwangeren, kraamvrouwen en baby's, en kinderen en jongeren van 0-18 jaar met hun ouders centraal. Het doel van de minor is het ontwikkelen van een generieke blik op het kind en diens systeem; op basis van klinisch redeneren kom je tot passende, transmurale verpleegkundige zorg op lichamelijk, psychisch, sociaal en functioneel niveau. Je leert hoe je een professionele (pedagogische) relatie opbouwt met kinderen en/of hun ouders, zodat dat je risico's en bestaande problemen vroegtijdig kunt signaleren en monitoren. Preventie is een belangrijk item binnen de minor. Je richt je op risico-inschatting, vroegsignalering en monitoring van mogelijke problemen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind en/of risico's in de omgeving van het kind. Daarnaast lever je actief een positieve bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van een beroepsprobleem in de praktijk. We volgen de ontwikkeling van het kind vanaf de bevruchting tot het 18e jaar en concentreren ons daarbij op de 4 pijlers van de jeugdgezondheidszorg: Ouderschap, Hechting, Gezondheid en Weerbaarheid.

 • Deze minor kun je kiezen in jaar 3 of 4. Je komt in aanraking met de zorg voor zorgvragers met levensbedreigende aandoeningen. Zorgvragers in de palliatieve fase vragen om zorgvuldige aandacht. Hun kwaliteit van leven en van hun naasten staat centraal in deze minor. Het voorkomen of verlichten van lijden en vroegtijdige signalering en behandeling van symptomen zijn onderwerpen die aan bod komen. In deze minor wordt gewerkt met casuïstiek van zorgvragers met aandoeningen zoals chronisch hartfalen, dementie, kanker, COPD of ALS. Jij leert besluiten in de palliatieve zorg te nemen volgens de methodiek 'palliatief redeneren'. Je volgt deze minor in combinatie met een praktijkstage of een project. Bij de praktijkstage loop je gemiddeld 3 dagen per week (60 dagen in totaal) stage in een omgeving waarin de verpleegkundige palliatieve zorg verleend wordt. Bij het project werk je samen in een groepje van 4-6 studenten, gemiddeld 3 dagen per week aan een project. Dit doe je in samen met een opdrachtgever die betrokken is bij palliatieve zorg. Daarnaast volg je één dag in de week onderwijs. De stage- en projectstudenten volgen gezamenlijk de lessen. De kerntaken worden getoetst met een schriftelijk werkstuk, performance assessments en een presentatie. En een specifieke toetsing gekoppeld aan de praktijkstage of het project.

 • + Meer
Filler

Kennismaken met de opleiding?

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite
Taal: Nederlands (100%)
Bekostiging: Overheid
Studenten: 87
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor of Science

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Toelatingseisen

Wettelijke eisen

 • EM Directe toegang
 • CM Directe toegang
 • NG Directe toegang
 • NT Directe toegang

Wettelijke eisen

 • EM Directe toegang
 • CM Directe toegang
 • NG Directe toegang
 • NT Directe toegang
Deze opleiding is direct toegankelijk met een mbo-4 diploma.

Bekijk de aanvullende toelatingseisen die door de instelling worden gesteld op de website van de onderwijsinstelling.

Collegegelden

Afhankelijk van jouw situatie betaal je het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld. Gebruik de Collegegeldwijzer om te zien welke van de twee je waarschijnlijk moet betalen.

Wettelijk of instellingscollegegeld?

Hoe hoog is het instellingscollegegeld? Bekijk het op de website van de hogeschool

Studiekeuzecheck

Als je je op tijd hebt aangemeld, heb je bij de meeste opleidingen recht op een studiekeuzecheck. Dit helpt je te checken of de opleiding bij je past. Soms is deelname verplicht. Opleidingen met selectie bieden geen studiekeuzecheck aan. Bij particuliere opleidingen heb je geen recht op een studiekeuzecheck.


Meer weten?

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

87 studenten volgen deze opleiding
90 opleidingen
20.106 studenten in de gemeente Breda Meer info over Breda

Het eerste jaar

52 ECTS bindend studieadvies

Studieverloop

Doorstuderen

0%
studeert door na afronden van deze opleiding

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2023 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
Avans Hogeschool
Landelijk gemiddelde
Opleiding tot Verpleegkundige
Vergelijk alle 22 opleidingen
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0 / 5 3.6 / 5
0.4 meer dan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.3 / 5 4.0 / 5
0.3 meer dan landelijk gemiddelde
Studiefaciliteiten 4.0 / 5 3.7 / 5
0.3 meer dan landelijk gemiddelde
Studie opnieuw kiezen 4.0 / 5 3.5 / 5
0.5 meer dan landelijk gemiddelde
Inhoud en opzet 3.8 / 5 3.6 / 5
0.2 meer dan landelijk gemiddelde
Aansluiting beroepspraktijk 3.9 / 5 3.8 / 5
0.1 meer dan landelijk gemiddelde
+ Meer

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Opleiding tot Verpleegkundige

80% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
93% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Opleiding tot Verpleegkundige

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Oordeel Alumni

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Meest gekozen beroepen

Gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig coördinatoren 57%
Verpleegkundigen (geen coördinerende of specialistische taken) 30%
Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders 3%

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (bachelor - verpleeg- en verloskunde)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Goed
Samenhang baankans met economie: Erg laag
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Erg laag
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Erg laag

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Avans Hogeschool

Filler
Illustration of a map

Adres

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Bekijk locatie Avans Hogeschool op de kaart
Logo Avans Hogeschool

Meer informatie

Bezoek ook de website van Avans Hogeschool

Bezoek website van Avans Hogeschool

Is het wat? Deel dit!

Wil je de opleiding Opleiding tot Verpleegkundige doorsturen?

Deel via WhatsApp