HBO Bachelor - Economie en Bedrijf

Hogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche

Logo IVA Driebergen Business School IVA Driebergen Business School
Driebergen
IVA Driebergen Business School
Talen: Nederlands
Bekostiging: Particulier
Studiepunten: 240 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor

Over de opleiding

IVA Driebergen is dé rijkserkende Business School op mbo- en hbo-niveau. De opleiding heeft twee studierichtingen, Automotive Business Management en Nautisch Business Management.

Je krijgt een breed vakkenpakket met o.a.; economie, marketing, management, verkoop en techniek. De kleinschalige particuliere school leidt in eerste instantie op tot commerciële en managementgerichte beroepen in de automotive en de nautische sector. Ook geeft de opleiding een uitstekende start voor andere sectoren in het bedrijfsleven. Studenten met interesse in auto’s of watersport vinden bij IV...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.

Voor studenten met een diploma binnen Techniek en procesindustrie, Zorg en welzijn en Voedsel en Natuur en leefomgeving vervalt de beperkte toelating per 1 september 2020. Dit betekent dat studenten met dit diploma voortaan direct toelaatbaar zijn. Neem bij twijfel contact op met de opleiding over de geldende afspraken.

Bekijk hier de aanvullende eisen die door de instelling worden gesteld


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

30+ contacttijd eerstejaars (uren)
45 ECTS bindend studieadvies

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Ben je een watersporter? En op zoek naar een managementopleiding? Dan is Nautisch Business Management echt iets voor jou!

  De nautische richting van IVA Driebergen Business School is dé managementopleiding toegespitst op de jachtbouw en watersportwereld. Je wordt opgeleid voor commerciële- en managementbanen in deze sectoren. Nautisch Business Management is een voltijd lesprogramma. Eén dag in de week zoek je letterlijk de praktijk op. Deze dag biedt jou interessante gastcolleges. Ook ga je geregeld op bedrijfsbezoek bij toonaangevende spelers in de sector. Direct contact met het bedrijfsleven is zo gegarandeerd. De keuzerichting Nautisch Business Management is onderdeel van Hogeschool IVA. Na de eerste twee jaar die op de Nautische branche is gericht, volgt een algemeen managementjaar. Dit jaar geldt als voorbereiding op de afstudeerstage. In vierde jaar is de afstudeerstage van zes maanden die afgesloten wordt met een afstudeerscriptie. Studenten aan de Hogeschool IVA ronden de opleiding af met de bachelor titel “Hogere Management Opleiding voor de Mobiliteitsbranche”. NBM, een mooie toekomst voor de boeg!

 • Honours programma's
 • Honours Programme

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
IVA Driebergen Business School
Landelijk gemiddelde
Hogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.4 / 5 4.4 / 5
Sfeer 4.4 / 5 4.4 / 5
Inhoud 4.2 / 5 4.2 / 5
Algemene vaardigheden 4.4 / 5 4.4 / 5
Praktijkgericht onderzoek 4.1 / 5 4.1 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 4.2 / 5 4.2 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting ()

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

IVA Driebergen Business School


Contactgegevens

Hogesteeg 2a
3972 JT Driebergen
T: 0343 - 512780
www.iva-driebergen.nl