HBO Bachelor - Kunst en Cultuur

Interdisciplinary Arts

Logo Zuyd Hogeschool Zuyd Hogeschool
Maastricht
Zuyd Hogeschool
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 47
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor of Arts

Over de opleiding

Verbeter de wereld met jouw artistiek talent. Ben je kunstzinnig en creatief, heb je meerdere talenten en wil je je niet beperken tot één kunstvorm dan is Interdisciplinary Arts (iArts) iets voor jou.

Je leert hoe je je talenten kunt inzetten om in samenwerking met anderen de wereld te verbeteren. Deze Engelstalige opleiding duurt drie jaar maar bevat de inhoud van een vierjarige opleiding. Dat is dus superintensief! Het is een kleine opleiding waarin je heel nauw samenwerkt in projecten met je medestudenten afkomstig uit de hele wereld. Samen bedenk je creatieve oplossingen voor actuele sociale en culturele issues in de vorm van artistieke producten of kunstzinnige uitingen. Denk aan films, installaties, games, exposities en voorstellingen.

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Wettelijke eisen
  • EM Rechtstreeks toegang
  • CM Rechtstreeks toegang
  • NG Rechtstreeks toegang
  • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke aanvullende eisen

Artistieke aanleg die blijkt uit: reflectief vermogen; engagement ten opzichte van maatschappelijke kwesties; flexibele en open houding

Wettelijke eisen
  • EM Rechtstreeks toegang
  • CM Rechtstreeks toegang
  • NG Rechtstreeks toegang
  • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke aanvullende eisen

Artistieke aanleg die blijkt uit: reflectief vermogen; engagement ten opzichte van maatschappelijke kwesties; flexibele en open houding

Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.

Artistieke aanleg die blijkt uit: reflectief vermogen; engagement ten opzichte van maatschappelijke kwesties; flexibele en open houdingTijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

47 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

20 eerstejaars aan deze opleiding
30+ contacttijd eerstejaars (uren)
56 ECTS bindend studieadvies
15% van de eerstejaars studenten is man
85% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
100%
stroomt door naar het tweede jaar
Doorstuderen
17%
studeert door na afronden van deze opleiding

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Zuyd Hogeschool
Landelijk gemiddelde
Interdisciplinary Arts
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.7 / 5 3.7 / 5
Sfeer 3.7 / 5 3.7 / 5
Inhoud 3.5 / 5 3.5 / 5
Algemene vaardigheden 4.1 / 5 4.1 / 5
Praktijkgericht onderzoek 3.7 / 5 3.7 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.8 / 5 3.8 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (bachelor - kunst)

Prognose Matig
Conjunctuur​gevoeligheid Erg hoog
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Gemiddeld

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni


Contact

Zuyd Hogeschool


Contactgegevens

Brusselseweg 150
6217 HB Maastricht
T: 043 - 3466666
www.zuyd.nl