HBO Bachelor - Gedrag en Maatschappij

Social Work

Logo Hogeschool Rotterdam Hogeschool Rotterdam
Rotterdam
Hogeschool Rotterdam
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 436
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor of Social Work

Over de opleiding

Blijf je je verwonderen over mensen en hun gedrag? Ben je nieuwsgierig en wil je iets voor hen betekenen? Zie je kansen voor mensen om meer zelfstandig en meer samen te leven? Volg dan Social Work!

De bacheloropleiding Social Work is speciaal voor studenten die iets willen betekenen voor mensen die niet meer mee kunnen doen in de samenleving of buiten de boot dreigen te vallen. Voor studenten die willen meewerken hun kansen te vergroten en hun talenten te benutten. Alleen, maar meestal samen met anderen.

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Studenten

436 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

109 eerstejaars aan deze opleiding
6-12 contacttijd eerstejaars (uren)
48 ECTS bindend studieadvies
26% van de eerstejaars studenten is man
74% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
75%
stroomt door naar het tweede jaar
Doorstuderen
5%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Werk je in de sociale beroepspraktijk en ben je op zoek naar meer verdieping, inzicht in jezelf en in de mensen met wie je samenwerkt? Social Work helpt je de nieuwe 'social worker' te worden.

  Waarom doe je wat je doet? Die vraag komt een keer als je actief bent in de sociale beroepspraktijk. Of je nu ouderen begeleidt, met jeugd werkt of in de zorg of in een wijk werkzaam bent. Er komt een moment dat je jouw professionele keuzes wilt begrijpen, wilt verantwoorden waarom je iets doet. Het is jouw professionele zoektocht. En dat maakt je ook nieuwsgierig naar nieuwe verantwoordelijkheden, grenzen en mogelijkheden. De nieuwe deeltijdopleiding Social Work leidt je op tot professional in het sociaal werk. Iemand die doordacht meerwaarde heeft voor een team of organisatie. Je krijgt de theoretische verdieping waardoor je begrijpt wat je doet. Je leert doelgericht keuzen maken en bewust verantwoordelijkheid nemen. In die zoektocht sta je niet alleen. Het bijzondere van Social Work is dat je leert en werkt in een hechte klas. Stuk voor stuk mensen uit de praktijk die elkaar inspireren en steunen met hun persoonlijke visie en ervaring. Jouw klas wordt een waardevol netwerk waarin je jouw uitdagingen verrassend leert benaderen en vertalen in creatieve oplossingen. Onze deskundige docenten en de veelzijdige werkelijkheid van Rotterdam stimuleren jouw leerproces.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Hogeschool Rotterdam
Landelijk gemiddelde
Social Work
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.1 / 5 3.7 / 5
Sfeer 4.2 / 5 4.0 / 5
Inhoud 3.9 / 5 3.7 / 5
Algemene vaardigheden 3.8 / 5 3.8 / 5
Praktijkgericht onderzoek 3.7 / 5 3.5 / 5
Aansluiting Beroepspraktijk 3.8 / 5 3.7 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders 60%
Maatschappelijk werkers en specialistische sociale hulpverleners 12%
Verzorgenden intramuraal 6%
Kinderverzorgers 5%
Ambtenaren sociale verzekeringen 2%
+ Meer

Oordeel Alumni

85% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Hogeschool Rotterdam


Contactgegevens
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
T: 010 - 7944400
www.hogeschoolrotterdam.nl