HBO Master - Techniek

Architectuur

Logo Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen
Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Talen: Nederlands Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 55
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Unieke Architectuuropleiding die de ontwerpopleiding combineert met een werkkring in de beroepspraktijk.

De masteropleiding Architectuur van de Hanzehogeschool Academie van Bouwkunst Groningen is een aantrekkelijke en uitdagende leerroute voor mensen die architect willen worden. Deze vierjarige master is een pure ontwerpopleiding, waarin de studie gecombineerd wordt met werken in de beroepspraktijk.

Na je afstuderen kun je je direct inschrijven in het Architectenregister. Je bent dan vrijgesteld van de tweejarige beroepservaringsperiode.

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • Een voorwaarde om aan de Academie van Bouwkunst te studeren is dat je in de beroepspraktijk werk verricht op een voor de opleiding relevante werkplek. In de regel is dat een architectenbureau. Mocht je bij aanvang van de studie nog niet beschikken over een relevante werkplek dan zal de Academie binnen haar netwerk kijken naar mogelijkheden. Het vinden van een passende werkplek blijft echter de verantwoordelijkheid van de student. Van een werkplek wordt verwacht dat er: * ontwerpen worden gemaakt en gerealiseerd; * sprake is van een stimulerende en uitdagende werkomgeving met voldoende voorwaarden voor jou om je te ontwikkelen tot architect; * een infrastructuur van voldoende niveau is: beschikbaarheid van vakliteratuur, documentatie over regelgeving en materialen, mogelijkheid tot discussie over het vak met collega's etc. * In de loop der tijd moet je met alle onderdelen van het proces van ontwerp tot realisatie te maken krijgen en inzicht verwerven in de samenhang tussen de verschillende onderdelen. In veel gevallen betekent dat werkervaring op meerdere plekken moet worden opgedaan.

  • In alle gevallen maakt een toelatingsgesprek deel uit van de toelatingsprocedure. Het toelatingsgesprek is er op gericht te beoordelen of de student beschikt over voldoende motivatie, kennis, inzicht en talent voor het volgen van de studie aan de Academie. Na dit gesprek zijn er een aantal mogelijkheden: * De student is toelaatbaar, er is sprake van een positief advies van de toelatingscommissie. * De student is toelaatbaar, maar er zijn deficiënties. De student krijgt het advies om in het eerste jaar een aangepast studieprogramma te volgen om de geconstateerde deficiënties weg te werken. In het eindejaarsgesprek aan het eind van het eerste jaar wordt beoordeeld of de student in staat wordt geacht de opleiding met succes af te ronden. * De student is niet toelaatbaar, er is sprake van een negatief advies.

  • Voorafgaand aan het toelatingsgesprek maken aankomende studenten een toelatingstoets. In het toelatingsgesprek zullen de resultaten van deze toets besproken worden, er zal getoetst worden op aspecten van creativiteit, techniek en empathie. Daarnaast zal in het toelatingsgesprek aandacht besteed worden aan een mee te brengen persoonlijke portfolio.

  • In beginsel kan iedereen zich aanmelden, ongeacht de vooropleiding. Een aantal vooropleidingen liggen in de ontwikkelingslijn. Dit zijn oa: * Het HBO-diploma Bachelor Bouwkunde/specialisatie Architectuur; * Het WO-Bachelordiploma differentiatie Architectuur van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft en Eindhoven; * Het diploma van een gelijkwaardige buitenlandse opleiding, waarbij diploma-vergelijking van het NUFFIC als toetssteen geldt; * Het HBO-diploma Bachelor of Design in de richting Ruimtelijk ontwerpen Het is echter ook mogelijk om met een andere vooropleiding en/of specifieke ervaring toelaatbaar te zijn. Als het toelatingsgesprek positief verloopt is de student toelaatbaar. Eventuele deficiënties dienen vervolgens in het eerste jaar weggewerkt te worden.

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Studenten

55 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

17 eerstejaars aan deze opleiding
60 ECTS bindend studieadvies
59% van de eerstejaars studenten is man
41% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
69%
stroomt door naar het tweede jaar

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Hanzehogeschool Groningen
Landelijk gemiddelde
Architectuur
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.6 / 5 4.1 / 5
Sfeer 4.2 / 5 4.3 / 5
Inhoud 3.6 / 5 3.9 / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 4.1 / 5
Praktijkgericht onderzoek 3.6 / 5 3.8 / 5
Aansluiting Beroepspraktijk 4.0 / 5 4.0 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Hanzehogeschool Groningen


Contactgegevens

Zernikeplein 7
9747 AS Groningen
T: 050 - 5955555
www.hanze.nl