HBO Master - Techniek

Architectuur

Hanzehogeschool Groningen

Over de opleiding Open dag:  8 oktober

Filler

De masteropleiding Architectuur van de Hanzehogeschool Academie van Bouwkunst Groningen is een aantrekkelijke en uitdagende leerroute voor mensen die architect willen worden.

Deze vierjarige master is een pure ontwerpopleiding, waarin de studie gecombineerd wordt met werken in de beroepspraktijk.
Na je afstuderen kun je je direct inschrijven in het Architectenregister. Je bent dan vrijgesteld van de tweejarige beroepservaringsperiode.

Kennismaken met de opleiding?

8

oktober

Open Dag Masters

+ Meer open dagen

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite
Talen: Nederlands Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 63
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Master of Science

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Filler

Toelatingseisen

  • Een voorwaarde om aan de Academie van Bouwkunst te studeren is dat je in de beroepspraktijk werk verricht op een voor de opleiding relevante werkplek. In de regel is dat een architectenbureau. Mocht je bij aanvang van de studie nog niet beschikken over een relevante werkplek dan zal de Academie binnen haar netwerk kijken naar mogelijkheden. Het vinden van een passende werkplek blijft echter de verantwoordelijkheid van de student. Van een werkplek wordt verwacht dat er: * ontwerpen worden gemaakt en gerealiseerd; * sprake is van een stimulerende en uitdagende werkomgeving met voldoende voorwaarden voor jou om je te ontwikkelen tot architect; * een infrastructuur van voldoende niveau is: beschikbaarheid van vakliteratuur, documentatie over regelgeving en materialen, mogelijkheid tot discussie over het vak met collega's etc. * In de loop der tijd moet je met alle onderdelen van het proces van ontwerp tot realisatie te maken krijgen en inzicht verwerven in de samenhang tussen de verschillende onderdelen. In veel gevallen betekent dat werkervaring op meerdere plekken moet worden opgedaan.

  • In alle gevallen maakt een toelatingsgesprek deel uit van de toelatingsprocedure. Het toelatingsgesprek is er op gericht te beoordelen of de student beschikt over voldoende motivatie, kennis, inzicht en talent voor het volgen van de studie aan de Academie. Na dit gesprek zijn er een aantal mogelijkheden: * De student is toelaatbaar, er is sprake van een positief advies van de toelatingscommissie. * De student is toelaatbaar, maar er zijn deficiënties. De student krijgt het advies om in het eerste jaar een aangepast studieprogramma te volgen om de geconstateerde deficiënties weg te werken. In het eindejaarsgesprek aan het eind van het eerste jaar wordt beoordeeld of de student in staat wordt geacht de opleiding met succes af te ronden. * De student is niet toelaatbaar, er is sprake van een negatief advies.

  • Voorafgaand aan het toelatingsgesprek maken aankomende studenten een toelatingstoets. In het toelatingsgesprek zullen de resultaten van deze toets besproken worden, er zal getoetst worden op aspecten van creativiteit, techniek en empathie. Daarnaast zal in het toelatingsgesprek aandacht besteed worden aan een mee te brengen persoonlijke portfolio.

  • In beginsel kan iedereen met een bacheloropleiding zich aanmelden, ongeacht de vooropleiding. Een aantal vooropleidingen liggen in de ontwikkelingslijn. Dit zijn oa: * Het HBO-diploma Bachelor Bouwkunde/specialisatie Architectuur; * Het WO-Bachelordiploma differentiatie Architectuur van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft en Eindhoven; * Het diploma van een gelijkwaardige buitenlandse opleiding, waarbij diploma-vergelijking van het NUFFIC als toetssteen geldt; * Het HBO-diploma Bachelor of Design in de richting Ruimtelijk ontwerpen Het is echter ook mogelijk om met een andere vooropleiding en/of specifieke ervaring toelaatbaar te zijn. Als het toelatingsgesprek positief verloopt is de student toelaatbaar. Eventuele deficiënties dienen vervolgens in het eerste jaar weggewerkt te worden.

Collegegelden

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

63 studenten volgen deze opleiding
16 eerstejaars aan deze opleiding
56% van de eerstejaars studenten is man
44% van de eerstejaars studenten is vrouw
76 opleidingen
58.110 studenten in de gemeente Groningen Meer info over Groningen

Keuzes binnen de opleiding

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Het eerste jaar

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Studieverloop

Doorstroom

82%
stroomt door naar het tweede jaar

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Hanzehogeschool Groningen
Landelijk gemiddelde
Architectuur
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.6 / 5 4.1 / 5
0.5 minder dan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.2 / 5 4.3 / 5
0.1 minder dan landelijk gemiddelde
Inhoud 3.6 / 5 3.9 / 5
0.3 minder dan landelijk gemiddelde
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 4.1 / 5
0.1 minder dan landelijk gemiddelde
Praktijkgericht onderzoek 3.6 / 5 3.8 / 5
0.2 minder dan landelijk gemiddelde
Aansluiting Beroepspraktijk 4.0 / 5 4.0 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

Oordeel afgestudeerden

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Architectuur

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Meest gekozen beroepen

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Oordeel Alumni

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Hanzehogeschool Groningen

Filler
Illustration of a map

Adres

Zernikeplein 7
9747 AS Groningen

Bekijk locatie Hanzehogeschool Groningen op de kaart
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Hanzehogeschool Groningen 050 - 5955555
Logo Hanzehogeschool Groningen

Meer informatie

Bezoek ook de website van Hanzehogeschool Groningen

Bezoek website van Hanzehogeschool Groningen

Is het wat? Deel dit!

Wil je de opleiding Architectuur doorsturen?

Deel via WhatsApp