HBO Bachelor - Onderwijs en Opvoeding

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in het Technisch Beroepsonderwijs

Logo Windesheim Windesheim
Zwolle
Windesheim
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 85
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor of Education

Over de opleiding

De Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs stoomt jou klaar tot leraar elektrotechniek, werktuigbouw, motorvoertuigentechniek, ict of bouw in het mbo of voor het vmbo-profiel PIE en BWI.

We leiden op tot de tweedegraads bevoegdheid Leraar Technisch Beroepsonderwijs. Daarmee mag je lesgeven in het vmbo en mbo. Op basis van je specialisatie kies je als toekomstig leraar binnen het vmbo voor profielen Produceren, Installeren en Energie (PIE) of Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Binnen het mbo maak je als toekomstig leraar een keuze uit Werktuigbouwkunde, Motorvoertuigen, Elektrotech...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Toelaatbaar met Wiskunde A of Wiskunde B
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Toelaatbaar met Wiskunde A of Wiskunde B
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

85 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

45 eerstejaars aan deze opleiding
? bindend studieadvies
73% van de eerstejaars studenten is man
27% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
38%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
22%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 5 jaar
27%
behaalt een hbo-bachelor diploma of hoger binnen 5 jaar

Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Afstudeerrichtingen
 • Wil jij leraar Bouwkunde of leraar Bouwtechniek worden? In de vakrichting Mbo-Bouw leer je hoe je een creatief idee omzet naar een bouwtechnisch ontwerp en hoe je de uitvoering op de bouwplaats begeleidt. Vanaf het eerste jaar ga je geregeld op excursie naar interessante bouwwerken, bouwplaatsen en bouwbedrijven.

 • De vakrichting Mbo-ICT is geheel afgestemd op de mbo-opleiding ICT. Daarbij ligt de nadruk op ICT-support, ICT-beheer en applicatieontwikkeling. Daarnaast wordt het op veel vo- en vmbo-scholen als het vak Informatica aangeboden. Als leraar ICT in de dop leer je hoe je nieuwe ICT-ontwikkelingen volgt en inzet in de lessen die je geeft en je verdiept je in het onderhouden van informatiesystemen. Direct vanaf het eerste jaar leg je een goede basis om nieuwe ICT-ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.

 • In de vakrichting Mbo-Techniek wordt in jaar een en twee een basis gelegd voor de specialisaties Elektrotechniek, Motorvoertuigentechniek en Werktuigbouwkunde. Deze basis is nodig om zo breed mogelijk opgeleid te zijn voor een van de specialisaties of een combinatie daarvan. Zo kun je optimaal aansluiten bij ontwikkelingen in het werkveld en dus ook in het mbo-onderwijs.

 • In de vakrichting Vmbo-Techniek wordt je opgeleid tot leraar voor de vmbo-profielen PIE (Produceren, Installeren en Energie) en BWI (Bouwen, Wonen en Interieur). In het profiel PIE zijn de vakgebieden metaaltechniek, installatietechniek en elektrotechniek samengevoegd. Je leert lessen verzorgen voor zowel de onderbouw (Techniek) als de bovenbouw (PIE en BWI) van het vmbo. In het profiel BWI is er onder meer aandacht voor het bouwproces en de bouwvoorbereiding, bouwen vanaf de fundering, hout- en meubelverbindingen, design en decoratie.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Windesheim
Landelijk gemiddelde
Lerarenopleiding 2e graad Technisch Beroepsonderwijs
Studenttevredenheid
Meer informatie
- / 5 3.5 / 5
Sfeer - / 5 3.9 / 5
Inhoud 3.5 / 5 3.3 / 5
Algemene vaardigheden 3.7 / 5 3.7 / 5
Praktijkgericht onderzoek - / 5 3.4 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.7 / 5 3.7 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (bachelor - lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Laag

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs 38%

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Windesheim


Contactgegevens

Campus 2 tot 6
8017 CA Zwolle
T: 0900 - 8899
www.windesheim.nl