HBO Bachelor - Economie en Bedrijf

Finance & Control

Deze opleiding heette voorheen: Bedrijfseconomie

Logo Hogeschool Rotterdam Hogeschool Rotterdam
Rotterdam
Hogeschool Rotterdam
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 110
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

Met de opleiding Finance & Control word je opgeleid tot finance professional. In die functie ben je degene binnen een organisatie die het zakelijke succes inzichtelijk maakt en bewaakt.

Als finance professional ben je een belangrijke spil in de organisatie. Je maakt en beoordeelt financiële analyses, zoals begrotingen, resultatenrekeningen, verslagen, jaarstukken en investeringsplannen. Je brengt mensen en middelen bij elkaar en je bewaakt de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen. Je werkzaamheden zijn veelzijdig en vaak afhankelijk van de grootte van de organisati...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Toelaatbaar met (Bedrijfseconomie of Economie of M&O) en (Wiskunde A of Wiskunde B)
 • NG Toelaatbaar met Bedrijfseconomie of Economie of M&O
 • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.

Voor studenten met een diploma binnen Techniek en procesindustrie, Zorg en welzijn en Voedsel en Natuur en leefomgeving vervalt de beperkte toelating per 1 september 2020. Dit betekent dat studenten met dit diploma voortaan direct toelaatbaar zijn. Neem bij twijfel contact op met de opleiding over de geldende afspraken.


Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Studenten

110 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

16 eerstejaars aan deze opleiding
48 ECTS bindend studieadvies
62% van de eerstejaars studenten is man
38% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstuderen
0%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • We leiden je op tot finance professional. Je beoordeelt financiële analyses zoals begrotingen en resultatenrekeningen. Je overziet financiële gevolgen van beleidsbeslissingen en geeft advies.

  De opleiding Finance & Control kent vier kernvakgebieden: Strategic Management: De bedrijfseconoom analyseert ontwikkelingen in de omgeving en geeft adviezen aan het management zodat de juiste besluiten worden genomen met het oog op de continuïteit van een organisatie. Performance management: De bedrijfseconoom initieert of maakt analyses, monitort de resultaten van de organisatie en doet voorstellen voor bijsturing indien nodig. Governance, Risk, Compliance: De bedrijfseconoom analyseert en rapporteert over de risico's en geeft advies over de wijze waarop risico's beheerd en beheerst kunnen worden, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende wetgeving. Finance, Operations en Reporting: De bedrijfseconoom lost financiële vraagstukken op of adviseert over deze vraagstukken, rekening houdend met fiscale aspecten en financiële risico's. Hij of zij adviseert over de optimale inrichting van informatievoorziening en bedrijfsprocessen, gericht op de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie. HIj/zij stelt externe verantwoordingsoverzichten op en/of analyseert deze, rekening houdend met richtlijnen en wet- en regelgeving.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Hogeschool Rotterdam
Landelijk gemiddelde
Finance & Control
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.6 / 5 3.8 / 5
Sfeer - / 5 3.9 / 5
Inhoud 3.3 / 5 3.7 / 5
Algemene vaardigheden 3.4 / 5 3.6 / 5
Praktijkgericht onderzoek 3.5 / 5 3.6 / 5
Aansluiting Beroepspraktijk 3.2 / 5 3.4 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Boekhouders, financieel administrateurs en assistent accountants 30%
Accountants 13%
Boekhoudkundig medewerkers 11%
Administratief medewerkers statistiek, financiën en verzekeringen 10%
Administratief medewerkers, algemeen 6%
+ Meer

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Hogeschool Rotterdam


Contactgegevens

Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
T: 010 - 7944400
www.hogeschoolrotterdam.nl