WO Bachelor - Kunst en Cultuur

Algemene Cultuurwetenschappen

Logo Radboud Universiteit Radboud Universiteit
Nijmegen
Radboud Universiteit
Talen: Nederlands Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 178
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Arts

Over de opleiding

Wie Algemene Cultuurwetenschappen studeert, maakt kennis met kunstvormen als beeldende kunst, film & televisie, theater, muziek, literatuur en digitale media.

Algemene Cultuurwetenschappen is een studie voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het grotere plaatje. Naar hoe je een kunstwerk bekijkt in de context van de tijd, cultuur en samenleving waarin het is gemaakt. Naar hoe opvattingen over 'belangrijke kunst' verschillen. Wat is kunst en wat niet? En wat zegt populaire cultuur over onze maatschappij, over verschillen tussen man en vrouw, over westers...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Niet toelaatbaar
Wettelijke eisen
  • EM Rechtstreeks toegang
  • CM Rechtstreeks toegang
  • NG Rechtstreeks toegang
  • NT Rechtstreeks toegang
Niet toelaatbaar


Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

178 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

63 eerstejaars aan deze opleiding
6-12 contacttijd eerstejaars (uren)
45 ECTS bindend studieadvies
21% van de eerstejaars studenten is man
79% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
69%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
53%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 4 jaar
66%
behaalt een wo-bachelor diploma of hoger binnen 4 jaar
Doorstuderen
80%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Varianten
  • Arts and Culture Studies
  • Honours programma's
  • Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Radboud Universiteit
Landelijk gemiddelde
Algemene Cultuurwetenschappen
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.4 / 5 4.1 / 5
Sfeer 4.5 / 5 4.3 / 5
Inhoud 4.1 / 5 3.9 / 5
Algemene vaardigheden 4.2 / 5 4.0 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.1 / 5 4.0 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 2.9 / 5 3.1 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen masters

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen masters na deze studie. De masters zijn aflopend gesorteerd met per master het percentage studenten dat is door gaan studeren aan deze master.

Kunst- & Cultuurwetenschappen 35 studenten 51%
Mediastudies (1-jarig) 12 studenten 17%

Contact

Radboud Universiteit


Contactgegevens

Comeniuslaan 4
6525 HP Nijmegen
T: 024 - 3612345
www.ru.nl/opleidingen