WO Bachelor - Aarde en Milieu

Sociale Geografie en Planologie

Logo Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam
Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Talen: Nederlands Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 366
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

Geografen en planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus.

Geografen en planologen houden zich bezig met de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld op allerlei schaalniveaus: Nederland, Europa en ontwikkelingslanden. Je verdiept je in de spanningen en interactie tussen mens en beschikbare ruimte. Het kan gaan om dreigende gettovorming, effecten van globalisering, het ruimtegebrek in en om steden of om mobiliteitsvraagstukken..
Je krijgt inzich...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Niet toelaatbaar
Wettelijke eisen
  • EM Rechtstreeks toegang
  • CM Rechtstreeks toegang
  • NG Rechtstreeks toegang
  • NT Rechtstreeks toegang
Niet toelaatbaar


Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.

Aanmelden uiterlijk: 1 mei

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

366 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

102 eerstejaars aan deze opleiding
12-18 contacttijd eerstejaars (uren)
42 ECTS bindend studieadvies
50% van de eerstejaars studenten is man
50% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
67%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
60%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 4 jaar
65%
behaalt een wo-bachelor diploma of hoger binnen 4 jaar
Doorstuderen
89%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Afstudeerrichtingen
  • De afstudeerrichting Planologie gaat dieper in op de relatie tussen de menselijke samenleving en de (her)inrichting van de ruimte.

  • Binnen deze specialisatie kun je kiezen uit verschillende thema's: stadsgeografie, politieke geografie, economische geografie of internationale ontwikkelingsstudies.

  • Honours programma's
  • Binnen het honoursprogramma kun je ervoor kiezen je te verdiepen in je eigen vakgebied of om te verbreden middels interdisciplinaire elementen.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit van Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Sociale Geografie en Planologie
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.8 / 5 4.0 / 5
Sfeer 4.3 / 5 4.2 / 5
Inhoud 3.7 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 3.7 / 5 3.8 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.8 / 5 3.9 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.0 / 5 3.0 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen masters

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen masters na deze studie. De masters zijn aflopend gesorteerd met per master het percentage studenten dat is door gaan studeren aan deze master.

Sociale Geografie 71 studenten 22%
Planologie 50 studenten 15%
Geographical Sciences 35 studenten 11%
Planologie 23 studenten 7%
Human Geography 23 studenten 7%
+ Meer

Contact

Universiteit van Amsterdam


Contactgegevens

Spui 21
1012 WX Amsterdam
T: 020 - 5259111
www.uva.nl