WO Bachelor - Gedrag en Maatschappij

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Logo Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam
Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 308
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

In the Bachelor's in Cultural Anthropology and Development Sociology, you will learn to understand the role of culture in people's everyday lives.

Culture refers to the way people learn to value, believe, behave and express themselves. It plays a decisive role in how global developments are experienced at the local level. Are you interested in cultures in other parts of the world? Or do you want to understand better what's happening right around the corner? Either way, anthropology will give you a new perspective on the world around you.


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Niet toelaatbaar
Wettelijke eisen
  • EM Rechtstreeks toegang
  • CM Rechtstreeks toegang
  • NG Rechtstreeks toegang
  • NT Rechtstreeks toegang
Niet toelaatbaar


Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

308 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

86 eerstejaars aan deze opleiding
6-12 contacttijd eerstejaars (uren)
42 ECTS bindend studieadvies
22% van de eerstejaars studenten is man
78% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
79%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
58%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 4 jaar
62%
behaalt een wo-bachelor diploma of hoger binnen 4 jaar
Doorstuderen
69%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Varianten
  • In de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie bestudeer je de relatie tussen wereldwijde ontwikkelingen en belevenissen op lokaal niveau.

    Je vergelijkt verschillende samenlevingen en culturele fenomenen. Zo bestudeer je bijvoorbeeld hoe mensen in Hong Kong zich verzetten tegen de opkomst van hoogbouw, waarom jongeren in het Midden-Oosten andere computergames spelen dan in de Verenigde Staten of welke rol religie speelt bij Poolse migranten in Nederland. Waarom doen mensen wat ze doen en denken ze wat ze denken? Dit wordt in belangrijke mate bepaald door alledaagse ervaringen. Maar ook grootschalige ontwikkelingen zoals globalisering, en politieke instituties als de Europese Unie, sturen mensen. Dit soort onderzoeken leveren nieuwe, spannende en inspirerende kennis op en zetten je aan het denken: is dat wat jij of een ander normaal vindt wel zo normaal?

  • Honours programma's
  • Voor de gezamenlijke bacheloropleidingen van het College Sociale Wetenschappen is een apart programma ontwikkeld dat is bedoeld voor studenten die meer uit hun studie willen halen en talent hebben.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit van Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.2 / 5 4.1 / 5
Sfeer 4.2 / 5 4.4 / 5
Inhoud 4.0 / 5 3.9 / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 3.9 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.1 / 5 4.1 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 2.9 / 5 3.0 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen masters

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen masters na deze studie. De masters zijn aflopend gesorteerd met per master het percentage studenten dat is door gaan studeren aan deze master.


Contact

Universiteit van Amsterdam


Contactgegevens

Spui 21
1012 WX Amsterdam
T: 020 - 5259111
www.uva.nl