HBO Bachelor - Kunst en Cultuur

Vormgeving

Logo Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Den Haag
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 534
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor of Arts

Over de opleiding

De opleiding Vormgeving bevat de uitstroomprofielen Grafisch Ontwerpen, Interactive/Media/Design, Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen, Textiel & Mode en Fotografie (voltijd & deeltijd).

De opleiding Vormgeving wordt aangeboden door vijf afdelingen die elk een ander ontwerpgebied vertegenwoordigen. Fotografie: Kenmerkend is dat het onderwijs gericht is op een klimaat dat enerzijds de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand fotografisch beeld stimuleert en anderzijds intensief onderzoek bevordert naar de werking van beeld en de fotografische beeldtaal in het bijzonder. Grafisch Ont...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke aanvullende eisen

Artistieke aanleg die blijkt uit: beeldend vermogen, werken vanuit waarneming en vanuit fantasie; gevoel voor kleur, vorm en materiaal; oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid

Wettelijke eisen
 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke aanvullende eisen

Artistieke aanleg die blijkt uit: beeldend vermogen, werken vanuit waarneming en vanuit fantasie; gevoel voor kleur, vorm en materiaal; oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid

Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.

Artistieke aanleg die blijkt uit: beeldend vermogen, werken vanuit waarneming en vanuit fantasie; gevoel voor kleur, vorm en materiaal; oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid

Bekijk hier de aanvullende eisen die door de instelling worden gesteld

Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143
Halvering collegegeld

Start jij voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree? Dan wordt jouw collegegeld het eerste jaar mogelijk verlaagd. Lees hier meer.

Studenten

534 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

166 eerstejaars aan deze opleiding
45 ECTS bindend studieadvies
35% van de eerstejaars studenten is man
65% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
76%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
47%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 5 jaar
55%
behaalt een hbo-bachelor diploma of hoger binnen 5 jaar
Doorstuderen
10%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Deze bacheloropleiding richt zich op de volle breedte van het ruimtelijk domein door de ruimtelijke condities centraal te stellen die bepalend zijn voor hoe wij onze dagelijkse leefomgeving beleven.

  Hoe beleven we onze dagelijkse leefomgeving? Die vraag speelt bij uitstek binnen het werkveld van ruimtelijk ontwerpers en productontwerpers: van object tot interieur en van het private tot de stedelijke ruimte. Steeds vaker denken zij cross-disciplinair, werken ze in opdracht én op eigen initiatief en hebben ze oog voor maatschappelijk relevante vraagstukken. Binnen de opleiding IAMO vormen experiment en onderzoek het uitgangspunt voor een uitgebalanceerd onderwijsprogramma. We besteden aandacht aan concept en empirie: je leert abstract te denken en te ontwerpen met oog voor gebruikers, opdrachtgevers, context, maatschappij en hedendaagse thema’s. Ons didactisch uitgangspunt is leren door te doen. Je ontwikkelt een zelfstandige mentaliteit, een reflectieve ontwerphouding en empathisch vermogen. Deze competenties vormen samen de basis voor een gedegen (ontwerp)praktijk. Al tijdens je studie doe je een reality check door je werk te tonen op exposities als de Salone del Mobile in Milaan en opdrachten te doen met externe opdrachtgevers. Je verlaat de KABK als een allround ontwerper met een geheel eigen, persoonlijke benadering, die elke opgave met open vizier aangaat.

 • De afdeling Grafisch Ontwerpen leidt studenten op tot veelzijdige ontwerpers op het gebied van visuele communicatie.

  Het ontwerpproces kent vier belangrijke fases: het vergaren, bestuderen, visualiseren en publiceren van informatie. Het studieprogramma is opgebouwd rond de kernvakken ontwerpen, interactie, beeld en typografie. Onze opleiding onderscheidt zich vooral door speciale aandacht voor letters en programmeren. Vanaf het tweede jaar kun je ook kiezen voor Letterstudio (een speciale werkplaats voor letterontwerp), Playlab (een denktank voor grensverleggend onderzoek) of Design Office (een bureau voor echte praktijkopdrachten met opdrachtgevers van buiten de academie). Het vak coding is een nieuw, belangrijk onderdeel. Hierin ontwikkel je zowel basiskennis in programmeren en technische competenties. Je wordt vertrouwd gemaakt met de eigenschappen van algoritmes, functies en loops en de mogelijkheden om deze in het ontwerpproces toe te passen. Eenmaal afgestudeerd kun je bijvoorbeeld kiezen voor onze masteropleiding Type & Media. KABK afgestudeerden kozen ook voor vervolgopleidingen aan het Royal College of Art in Londen, de Yale School of Art in New Haven, de Werkplaats Typografie in Arnhem, het Sandberg Instituut in Amsterdam en de Universiteit Leiden.

 • I/M/D is een relatief jonge afdeling binnen de academie, opgericht om je op te leiden tot ontwerper van interactieve concepten en processen.

  Ideeën zijn je voornaamste product: daarmee verbind je mensen met processen of mensen met producten op meta-mediaal of crossmediaal gebied. De centrale vragen binnen I/M/D zijn steeds: wat is interactie en hoe kun je interacties vormgeven? Al je concepten komen voort uit deze vragen. Je regisseert de interactie tussen auteur, product en het publiek door middel van interactieve installaties, games, performances en intelligent design. We gaan ervan uit dat de hele wereld je toekomstige werkterrein is, de voertaal binnen deze bachelor is daarom Engels. Je werkt met reële en externe opdrachten binnen een internationaal werkveld. Je leert culturele, sociale, technologische en economische trends waarnemen in de maatschappij en deze om te zetten in nieuwe concepten. Je leert werken met uiteenlopende media, zodat je deze later soepel kunt inzetten en professioneel kunt communiceren met specialisten. Ook leer je overzicht houden, doelen te stellen en te realiseren: zo houd je grip op het werkproces en op een optimale uitkomst. Goed kunnen samenwerken is een onmisbare eigenschap, daarom werk je tijdens je studie al vaak samen aan projecten, ook met collega's.

 • Textiel & Mode richt zich op vernieuwing en experiment maar met grondige kennis van historie en folklore. Twee vakgebieden in een dynamische afdeling, hoog productietempo en professionele begeleiding.

  KABK leidt je op tot modeontwerper of textielontwerper. Een aangeboren nieuwsgierigheid en interesse voor het onbekende zijn voor beide beroepen een vereiste, evenals de drang naar vernieuwing. Net als beeldend kunstenaars heb je een antenne voor het aanvoelen en voorspellen van het tijdsbeeld. Hoe gaat dat eruit zien en wat heeft de mode industrie daarvoor nodig? Je voelt je maatschappelijk betrokken, bent flexibel en tolerant, denkt over de grenzen van disciplines heen, je kent de regels van het werkveld en je wilt een relevante en alternatieve boodschap communiceren. Met deze werkhouding, vaardigheden en expertise kun je een eigen werkpraktijk opbouwen en voor jezelf een plaats en identiteit als ontwerper creëren.

 • In de eerste jaren werk je aan opdrachten die de basis vormen van je theoretische, conceptuele en technische vaardigheden. In het tweede jaar kies je een specialisatie, Documentaire of Fictie.

  De structuur op de KABK is als een omgekeerde trechter. In de eerste jaren werk je aan veel verschillende opdrachten die als doel hebben je de fundamentele theorieën, concepten en technische vaardigheden bij te brengen. In het tweede jaar van je studie kies je een specialisatie: Documentaire of Fictie. Na het tweede jaar werk je aan langetermijnprojecten die je zelf vormgeeft. Naast creatief te zijn op het gebied van het maken van werk, dagen we je ook uit om nieuwe verdienmodellen te bedenken, want een professionele fotograaf zijn betekent vandaag de dag meer dan alleen werk produceren.

Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks worden studenten gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en instelling in de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123. Helaas zijn er voor deze opleiding geen studentenoordelen beschikbaar.

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

55% vond een baan op niveau
48% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 1.325 bruto startsalaris op basis van 32 uur per week
5% is werkloos

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (hbo kunst)

Prognose Goed
Conjuctuur​gevoeligheid Erg hoog
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Gemiddeld

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Grafisch vormgevers en multimedia vormgevers 36%
Fotografen 6%
Product- en kledingontwerpers 6%
Medewerkers bediening horeca 5%
Regisseurs en producenten televisie, film en theater 5%
+ Meer

Oordeel Alumni

13% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
73% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten


Contactgegevens
Prinsessegracht 4
2514 AN Den Haag
T: 070 - 3154777
www.kabk.nl