WO Bachelor - Onderwijs en Opvoeding

Pedagogische Wetenschappen

Universiteit van Amsterdam

Over de opleiding Open dag:  8 april

Filler

De opleiding Pedagogische wetenschappen heeft 2 varianten: de Bachelor Pedagogische wetenschappen en de Bachelor Universitaire Pabo van Amsterdam.

Bij Pedagogische wetenschappen bestudeer je de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren en de invloed van de omgeving daarbij. Meer informatie over de bachelor Pedagogische wetenschappen vind je op http://www.uva.nl/bsc-pedagogischewetenschappen

Kennismaken met je opleiding?

8

april

UvA op Instagram: stel een student al jouw vragen

+ Meer open dagen
Bekostiging: Overheid
Studenten: 533
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Science

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Filler

Toelatingseisen

Niet toelaatbaar

Wettelijke eisen

 • EM Rechtstreeks toegang
 • CM Rechtstreeks toegang
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Niet toelaatbaar

Collegegelden

€ 2.083
Wettelijk collegegeld
€ 2.143
Wettelijk collegegeld

Halvering collegegeld

Start jij voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree? Dan wordt jouw collegegeld het eerste jaar mogelijk verlaagd. Lees hier meer.


Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

533 studenten volgen deze opleiding
132 eerstejaars aan deze opleiding
11% van de eerstejaars studenten is man
89% van de eerstejaars studenten is vrouw
161 opleidingen
109.553 studenten in de gemeente Amsterdam Meer info over Amsterdam

Keuzes binnen de opleiding

 • Bij Pedagogische wetenschappen bestudeer je de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren en de invloed van de omgeving daarbij.

  Opvoedings- en ontwikkelingsprocessen kun je op veel manieren benaderen. Zo kun je bestuderen wat de 'normale' opvoedingssituatie in onze samenleving is, maar je kunt je ook op de problemen richten die zich in de opvoeding (kunnen) voordoen: de 'belemmerende' opvoedingssituatie. Dit vraagt om inzicht in het opvoedings- en ontwikkelingsproces in relatie tot de sociale omgeving. Het maatschappelijk nut van deze kennis is groot. Kinderen met problemen hebben behoefte aan verbetering van hun situatie en ouders en andere opvoeders kunnen met inzichten uit de pedagogische wetenschappen kinderen met moeilijkheden beter leren begrijpen en beter begeleiden. Tijdens de bachelor Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam leer je veel over onder andere preventie en behandeling bij opvoedings- en gedragsproblemen, jeugdcriminaliteit, de ontwikkeling van kinderen en jongeren op school en leerproblemen. In het eerste jaar krijg je een basis in pedagogiek, onderwijskunde, psychologie, ethiek en statistiek, gericht op opvoeding en onderwijs. Daarna verdiep je je in de psychische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Je leert over verschillende leer- en ged

 • Bij de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) leer je lesgeven in het basisonderwijs in Amsterdam en andere grote steden. Wij bieden een uitdagend, geïntegreerd programma met een sterke koppeling tus

  In het basisonderwijs is veel vraag naar academisch geschoolde leerkrachten, die de ambitie én het lef hebben om in een stadse omgeving het verschil te maken in het onderwijs. Naast goed lesgeven, leer je hoe je de kwaliteit van het onderwijs kunt verbeteren door in de school onderzoek te doen naar methoden van lesgeven, leren en leerresultaat, en schoolontwikkeling. De UPvA heeft een geïntegreerd onderwijsprogramma met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk. Het onderwijsprogramma is speciaal voor de UPvA ontwikkeld in afstemming met het onderwijsveld. De theoretische kennis uit de vakken kun je direct in praktijk brengen tijdens je stage. Ook leer je in de praktijk onderzoek doen. Je houdt je bezig met het leerproces, de schoolorganisatie en met de culturele diversiteit van de stad waarin de leerlingen opgroeien. Zaken die op elke basisschool anders kunnen zijn. Je rondt je opleiding af met een bachelorscriptie die je uitvoert op een van de opleidingsscholen, onder begeleiding van docenten van de UPvA. Na je opleiding aan de Universitaire Pabo van Amsterdam weet je hoe je de ontwikkeling en het leren van kinderen kunt stimuleren door spannend en uitnodigend onderwijs te

 • De Universitaire Pabo van Amsterdam biedt in samenwerking met Esprit scholen Amsterdam een Engelstalige, internationaal georiënteerde track aan.

 • In het vierde jaar kies je voor een specialisatie: het jonge of het oudere kind en kies je een vakdidactische verdieping.

 • In het vierde jaar kies je voor een specialisatie: het jonge of het oudere kind en kies je een vakdidactische verdieping.

 • Binnen het honourstraject POW wordt meer verdieping en verbreding geboden voor studenten met goede resultaten, die een extra uitdaging zoeken.

Studielast eerste jaar

6-12 contacttijd eerstejaars (uren)
? bindend studieadvies

Studieverloop

Doorstroom

76%
stroomt door naar het tweede jaar

Doorstuderen

79%
studeert door na afronden van deze opleiding

Afstuderen

40%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 4 jaar
50%
behaalt een wo-bachelor diploma of hoger binnen 4 jaar

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit van Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Pedagogische Wetenschappen
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.8 / 5 4.0 / 5
0.2 minder dan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.0 / 5 4.1 / 5
0.1 minder dan landelijk gemiddelde
Inhoud 3.6 / 5 3.8 / 5
0.2 minder dan landelijk gemiddelde
Algemene vaardigheden 3.8 / 5 3.9 / 5
0.1 minder dan landelijk gemiddelde
Wetenschappelijke vaardigheden 3.9 / 5 3.9 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Voorbereiding beroepsloopbaan 2.8 / 5 3.1 / 5
0.3 minder dan landelijk gemiddelde

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Pedagogische Wetenschappen

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting
Studie in Cijfers

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Filler

Meest gekozen masters

Pedagogische Wetenschappen 335 studenten 53%
Education and Child Studies 139 studenten 22%
Onderwijswetenschappen 62 studenten 10%
Pedagogy and Education 54 studenten 9%
Psychologie 12 studenten 2%
+ Meer

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Universiteit van Amsterdam

Filler
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Universiteit van Amsterdam 020 - 5259111
Logo Universiteit van Amsterdam

Meer informatie

Bezoek ook de website van Universiteit van Amsterdam

Bekijk instellingspagina van Universiteit van Amsterdam

Is het wat? Deel 'm!

Ken je iemand die interesse heeft in de opleiding Pedagogische Wetenschappen?

Deel via WhatsApp