HBO Bachelor - Onderwijs en Opvoeding

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek

Over de opleiding Studiepunten:  240 ECTS

Filler

Van deze opleiding is door de onderwijsinstelling geen omschrijving van de opleiding aangeleverd.

Filler
Talen: Nederlands
Bekostiging: Particulier
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Filler

Toelatingseisen

Wettelijke eisen

  • EM Rechtstreeks toegang
  • CM Rechtstreeks toegang
  • NG Rechtstreeks toegang
  • NT Rechtstreeks toegang

Wettelijke eisen

  • EM Rechtstreeks toegang
  • CM Rechtstreeks toegang
  • NG Rechtstreeks toegang
  • NT Rechtstreeks toegang
Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.


Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

2 opleidingen
58.110 studenten in de gemeente Groningen Meer info over Groningen

Studielast eerste jaar

? bindend studieadvies

Studieverloop

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen
Landelijk gemiddelde
Lerarenopleiding 2e graad Pedagogiek
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.4 / 5 3.7 / 5
0.7 meer dan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.4 / 5 4.0 / 5
0.4 meer dan landelijk gemiddelde
Inhoud 3.9 / 5 3.4 / 5
0.5 meer dan landelijk gemiddelde
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 3.5 / 5
0.5 meer dan landelijk gemiddelde
Praktijkgericht onderzoek 3.8 / 5 3.4 / 5
0.4 meer dan landelijk gemiddelde
Aansluiting Beroepspraktijk 3.4 / 5 3.4 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Lerarenopleiding 2e graad Pedagogiek

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

Filler

Meest gekozen beroepen

Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs 68%

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (bachelor - lerarenopleiding algemene en beroepsgerichte vakken)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Goed
Samenhang baankans met economie: Erg laag
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Erg laag
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Laag

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen

Filler
Logo Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen

Meer informatie

Bezoek ook de website van Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen

Bekijk instellingspagina van Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen

Is het wat? Deel 'm!

Ken je iemand die interesse heeft in de opleiding Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek?

Deel via WhatsApp