WO Master - Taal en Communicatie

Neerlandistiek

Logo Universiteit Leiden Universiteit Leiden
Leiden
Universiteit Leiden
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Master of Arts

Over de opleiding

De masteropleiding Neerlandistiek / Dutch Studies verwelkomt studenten uit binnen- en buitenland, en wordt bij Universiteit Leiden in de volle breedte beoefend, van middeleeuwen tot heden.

De vakinhoud van de master Neerlandistiek / Dutch Studies beslaat alle gebieden ter wereld waar de Nederlandse taal en cultuur een rol spelen of speelden en wordt in internationaal en interdisciplinair verband geplaatst.

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2020
September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

 • Aanvullende eisen
 • Voldoende kennis van de Nederlandse taal (uitgedrukt in termen van Europees Referentiekader taalvaardigheid minimaal op het niveau: Luisteren C1, Lezen C1, Gesproken interactie B2, Gesproken productie B2, Schrijven B2).

 • Een bachelordiploma van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, waarvan het niveau gelijkwaardig is aan dat van een bacheloropleiding van een Nederlandse universiteit op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur of Film en Literatuurwetenschap: afstudeerrichting Literatuur.

 • Ten minste 30 studiepunten aan specialisatievakken voor de betreffende afstudeerrichting.

 • Voldoende kennis van het Nederlands (CEFR; luisteren: C1; lezen: C1; mondelinge interactie: B2; mondelinge productie: B2; schrijven: B2).

 • Een bachelordiploma van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, waarvan het niveau gelijkwaardig is aan dat van een bacheloropleiding van een Nederlandse universiteit op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur.

 • + Meer

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

16 eerstejaars aan deze opleiding
19% van de eerstejaars studenten is man
81% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Retorica en argumentatie, met aandacht voor tekstontwerp en persuasieonderzoek, zijn belangrijke thema's in deze specialisatie, net als pragmatiek en stilistiek.

  Welke strategieën zijn er om je taalgebruik effectiever te laten zijn? En is dit anders in de politiek dan in een discussie met vrienden? Wat levert een stilistische analyse van de troonrede op? Op dit soort vragen krijg je antwoord in de specialisatie Taalbeheersing. De docenten beslaan met hun verschillende achtergronden een breed terrein van onderzoek. * Verdiep je binnen de specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands in, bijvoorbeeld, argumentatietheorie en retorica. Hoe bereiken schrijvers van hedendaagse reclameboodschappen en ministeriële toespraken hun doel? * Ligt je belangstelling specifiek bij de kunst van de politieke welsprekendheid, dan kun je je toeleggen op de geschiedenis en retorica van het politieke debat. * Combineer de specialisatie Taalbeheersing met Taalkunde als je interesse hebt in de sturende kracht van taal, door te onderzoeken hoe je de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden met woordkeus en zinsbouw. * Of leg een geheel eigen focus binnen deze specialisatie.

 • In de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde van de Universiteit Leiden bestudeer je teksten van de Middeleeuwen (1100-1550) tot en met de Gouden Eeuw en de Verlichting (1550-1800).

  * Ontdek hoe de Nederlandse literatuur is ontstaan en werd gevormd door de grote veranderingen in de Europese cultuur op het gebied van scholing en kennis, kunst en geloof, handschrift en druk. Opvattingen over wat literatuur kon, mocht en moest zijn, werden vroeger op heel andere wijze door maatschappelijke, ideologische en culturele factoren bepaald dan tegenwoordig. * Leer hoe je literatuur in een historische context situeert en van daaruit verbanden legt met de geschiedenis van (beeldende) kunst, retorica, boekwetenschap, filosofie, religie en de literaturen uit andere talen. * Verwerf kennis van alles wat met teksten uit andere tijden te maken heeft, en ontwikkel een visie op de blijvende waarde van het Nederlandse literaire erfgoed. * Besteed aandacht aan het internationale verband waarin de Nederlandse letterkunde zich ontwikkeld heeft en zich verhield tot artistieke en intellectuele ontwikkelingen, hoe teksten reageerden op politiek en religie, hoe literatuur kennis overdroeg en troost bood. Er is speciale aandacht voor de overlevering van teksten in handschriften en oude drukken. Daarbij spelen soms ook woord-/beeldrelaties een rol.

 • De master Nederlandse taalkunde van Universiteit Leiden biedt je de gelegenheid je inzicht te verdiepen in de Nederlandse taal en het veelzijdige onderzoek naar de structuur en het gebruik ervan.

  In deze specialisatie van de master Neerlandistiek/Dutch Studies maak je gebruik van de ruime mogelijkheden om onderwerpen te kiezen en te combineren. Je onderzoekt de Nederlandse taalkunde met een interdisciplinaire blik. Er is veel aandacht voor de samenhang tussen verschillende perspectieven. Je kunt je eigen accenten leggen (historisch of juist modern). Dat doe je door je toe te spitsen op een nieuwe benadering om de andere taalgeschiedenis te achterhalen – de alledaagse taal uit het verleden die we nog nauwelijks kennen. Of je kunt onderzoeken wat de sturende kracht van taal is en hoe je met woordkeus en zinsbouw de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden. Dit laatste onderwerp is in het bijzonder interessant als je belangstelling uitgaat naar zowel de taalkunde als de taalbeheersing. Het is natuurlijk ook mogelijk om een geheel eigen focus te leggen binnen de specialisatie taalkunde

 • In de MA Nederlandkunde van Universiteit Leiden bestudeer je de taal en cultuur van het Nederland van de Gouden Eeuw tot en met die van de hedendaagse dynamische samenleving. In de masterspecialisatie

 • In de MA Moderne Nederlandse Letterkunde van Universiteit Leiden leer je meer over een wetenschappelijke benadering van literaire teksten.

  Tijdens deze masterspecialisatie van de MA Neerlandistiek/Dutch Studies ontwikkel je scherpe analytische vaardigheden in de reflectie op literaire teksten, zodat je aan de slag kunt als bijvoorbeeld onderzoeker, journalist, literair criticus of cultuurbeleidsmedewerker. Je kunt je binnen de specialisatie Moderne Letterkunde verder verdiepen in de koloniale en postkoloniale literatuur, of een combinatie maken met de specialisatie Oudere Letterkunde en je toeleggen op intertekstualiteit. Koloniale en postkoloniale literatuur Je bestudeert de literatuur die is ontstaan dankzij de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika. Ook de nasleep en verwerking van deze aanwezigheid in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten, journalistiek werk komt aan bod. Je volgt drie vakken binnen de eigen opleiding, die je aanvult met een vak uit het aanbod van de master Literary Studies of de master History. Intertekstualiteit 'Intertekstualiteit' maakt je vertrouwd met de theoretische uitgangspunten en de toepassingen van het intertekstuele lezen. Je oefent daarmee in een staande interpretatiepraktijk. Je kunt je richten op oude en moderne letterkunde.

 • Afstudeerrichtingen
 • The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

 • In de MA Moderne Nederlandse Letterkunde van Universiteit Leiden leer je meer over een wetenschappelijke benadering van literaire teksten.

 • In de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde van de Universiteit Leiden bestudeer je teksten van de Middeleeuwen (1100-1550) tot en met de Gouden Eeuw en de Verlichting (1550-1800).

 • In de MA Nederlandkunde van Universiteit Leiden bestudeer je de taal en cultuur van het Nederland van de Gouden Eeuw tot en met die van de hedendaagse dynamische samenleving. In de masterspecialisatie Nederlandkunde doe je ervaring op met het zelfstandig uitvoeren van onderzoek, waarbij je het vermogen ontwikkelt om theoretische en praktische vragen te beantwoorden en leer je de vakwetenschappelijke literatuur kritisch te beoordelen. Hiermee doorgrond je de maatschappelijk-culturele betekenis van je vakgebied. Binnen Nederlandkunde zijn vier specialisatiethema's te onderscheiden: * Nederlandse letterkunde * Nederlandse taalkunde * Vaderlandse geschiedenis * Nederlandse kunstgeschiedenis

 • De master Nederlandse taalkunde van Universiteit Leiden biedt je de gelegenheid je inzicht te verdiepen in de Nederlandse taal en het veelzijdige onderzoek naar de structuur en het gebruik ervan.

 • + Meer
 • Honours programma's
 • The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit Leiden
Landelijk gemiddelde
Neerlandistiek
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.9 / 5 4.0 / 5
Sfeer 4.3 / 5 4.3 / 5
Inhoud 3.9 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 4.0 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.0 / 5 4.0 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 2.5 / 5 3.3 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (wo taal, cultuur en journalistiek)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Hoog

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Universiteit Leiden


Contactgegevens

Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
T: 071 - 5271111
www.universiteitleiden.nl