WO Master - Taal en Communicatie

Taalwetenschappen (research)

Logo Universiteit Leiden Universiteit Leiden
Leiden
Universiteit Leiden
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 52
Studiepunten: 120 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Master of Arts

Over de opleiding

The Master's in Linguistics (Research) at Leiden University combines an expansive curriculum with leading expertise and a flexible programme format.

The Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) is an institute with a long-standing international reputation for excellence.

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Maart 2021
September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • Affinity with the field should be demonstrated by a “Research Proposal”. All applicants are required to submit a Research Proposal of approximately 1000 words, accompanied by an annotated bibliography of at least five (5) items, outlining the topic or field of research that the applicant wishes to pursue at Leiden University, and indicating the names of one or two faculty members who might guide that research.

  • Good grades comparable with an average mark of at least 7.5 (Dutch grading system) for their entire bachelor's programme and a grade for the bachelor's thesis of an 8 or higher.

  • You are asked to provide a transcript of records and diploma of the relevant obtained academic degree.

  • The following qualities regarding knowledge, understanding and skills: * The ability to understand basic linguistic analyses and read linguistic literature (in English) at the appropriate (handbook) level. * The ability to collect linguistic data and discover patterns in those. * A demonstrable interest in and talent for linguistic research.

  • A bachelor's degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor's degree, in Linguistics, a language and culture programme or a comparable degree with a relevant specialisation.

  • + Meer

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

52 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

16 eerstejaars aan deze opleiding
37% van de eerstejaars studenten is man
63% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Honours programma's
  • The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit Leiden
Landelijk gemiddelde
Taalwetenschappen (research)
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.3 / 5 3.9 / 5
Sfeer 4.5 / 5 4.1 / 5
Inhoud 4.2 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 4.1 / 5 4.0 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.5 / 5 4.3 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.1 / 5 3.3 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

5% is werkloos

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - taal en cultuur)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Gemiddeld

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

60% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
90% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Universiteit Leiden


Contactgegevens

Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
T: 071 - 5271111
www.universiteitleiden.nl