WO Master - Kunst en Cultuur

Filosofie ( research )

Logo Radboud Universiteit Radboud Universiteit
Nijmegen
Radboud Universiteit
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 54
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Arts

Over de opleiding

De tweejarige Engelstalige onderzoeksmaster wijsbegeerte is bedoeld voor talentvolle en gemotiveerde studenten. De opleiding heeft een internationaal karakter en is van hoog academisch niveau.

De tweejarige Engelstalige onderzoeksmaster wijsbegeerte is bedoeld voor talentvolle en gemotiveerde studenten. De opleiding heeft een internationaal karakter en is van hoog academisch niveau. Door het relatief kleine aantal studenten is de begeleiding optimaal. Als student heb je de keuze uit zeven specialisaties die zijn gekoppeld aan het onderzoek dat binnen de Faculteit der Filosofie wordt ver...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2021
September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

 • Aanvullende eisen
 • Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de coördinator van de Onderzoeksmaster Filosofie, prof. dr. C. Palmerino (c.palmerino@ftr.ru.nl).

 • Gewogen gemiddelde van ten minste 7,5 voor de wijsgerige vakken van het tweede en derde bachelorjaar.

 • Bachelor of Master Filosofie

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

54 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

21 eerstejaars aan deze opleiding
71% van de eerstejaars studenten is man
29% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • In Metaphysics and Epistemology you focus on the development of the hermeneutic tradition – key figures being Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Ricoeur and Derrida.

  Metaphysics deals with basic philosophical questions such as: What is being? What is truth? What is the essence of something? Is reality one or many? In Nijmegen, the Department of Metaphysics and Epistemology focuses mainly on the question of how these metaphysical questions are affected by hermeneutical philosophy as it has been developed in the 19th and 20th century. This specialisation covers the classic metaphysical tradition from Aristotle and Thomas Aquinas to Hegel, but more particularly the hermeneutic philosophical tradition of the 19th and 20th centuries. The hermeneutic tradition is studied from a metaphysical and ontological point of view, with particular attention to hermeneutic philosophers of the 19th century (Schleiermacher, Dilthey) as well as to the 20th-century authors who continued this tradition in a phenomenological framework (Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Derrida). Research in this line mainly focuses on the meaning and status of being, truth and subjectivity in the hermeneutic tradition. Those authors in the continental tradition who were critical of these hermeneutic developments in philosophy are also included.

 • In Philosophical Ethics you investigate the moral implications of human actions from the point of view of virtue ethics, phenomenology, and hermeneutics.

  Philosophical Ethics is the part of practical philosophy that aims for the question about what makes human life and living together good, useful or worthwhile, and what we must do to act morally right. In Nijmegen Philosophical Ethics pays a lot of attention to the history of ethics. Methodically she is guided mainly by phenomenology and hermeneutics. Among ethical theories the main focus is on virtue ethics. Authors that are being discussed extensively include: Aristotle, Saint Augustine, Thomas Aquinas, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Gadamer and MacIntyre. Regularly our education and publications are devoted to the relation between literature and ethics. Besides, there is much expertise on a few domains of applied ethics, especially on administrative ethics, business ethics, military ethics, and the ethics of upbringing and education.

 • In History of Philosophy you explore the development of natural philosophy and metaphysics from the late Middle Ages to early modern and modern times.

  Exploring the development of philosophy from Antiquity to early modern and modern times, with a particular emphasis on the genesis of modern scientific disciplines such as psychology, physics or chemistry out of the traditional body of Aristotelian natural philosophy. There is no other academic discipline in which the past is so important as in philosophy: today's philosophers are still responding to, and conversing with, Plato, Aristotle, Descartes, Hegel, Nietzsche, Heidegger and Wittgenstein. For this reason, the philosophy curriculum at Radboud University consists of a great number of historical courses. The specialisation History of Philosophy covers the entire history of philosophy from the Presocratic philosophers up to today, divided into four periods: ancient, medieval, modern and contemporary. Key authors for this specialisation are, in alphabetical order, Aristotle, Descartes, Epicurus, Galileo, German idealists, Hegel, Hobbes, Hume, Leibniz, Lucretius, Merleau-Ponty, Plato, Pomponazzi, Sartre, and Thomas Aquinas.

 • In Social and Political Philosophy you study 'the political' as an essential but conflict-ridden aspect of the human condition, and politics as a way of coping with this.

  Social and political philosophy is part of a practical philosophy that aims for fundamental questions regarding human society: What is a political order? How do institutions come into being? What are the differences between a community and a society? In what type of society should we live? What is justice? What is the relation between morality and politics? In Nijmegen we pay a lot of attention to interpreting, problematising and actualising classical texts that are part of the European political philosophy - from Plato to Habermas. At the same time we focus on actual discussions on the crisis and conceptualisation of democracy. Also important are studies concerning spacial and metaphorical imaginations (city, garden, desert) in core political philosophical texts. Regarding these different fields our research in Nijmegen does not only want to take a descriptive perspective; we offer a normative perspective as well.

 • Philosophy of Language and Logic involves the study of linguistic expressions such as words, sentences and texts, where the emphasis is on the context in which these expressions are being interpreted.

  Philosophy of Language and Logic involves the study of linguistic expressions such as words, sentences, texts and dialogues, where the emphasis is on the context in which these expressions are being interpreted. In its teaching, the section "Philosophy of Language and Logic" focuses on the development of analytical philosophy from Frege onwards and the rise of modern semantics in the last decades of the 20th century. Its main research interests are the context-dependence of interpretation and its relation to formal semantics and pragmatics, on the one hand, and philosophy of mind, on the other. Typical themes that are addressed are context-dependence and presupposition, dynamic theories of meaning, discourse and discourse structure, the analysis of propositional attitudes and their relation to mental states, and the relation between interpretation and psychological processes.

 • + Meer
 • Afstudeerrichtingen
 • In Philosophy of Mind and Science you study problems such as mental causation and phenomenal consciousness from the viewpoint of neurophenomenenology and the embodied embedded cognition paradigm.

 • In History of Philosophy you explore the development of natural philosophy and metaphysics from the late Middle Ages to early modern and modern times.

 • In Metaphysics and Epistemology you focus on the development of the hermeneutic tradition – key figures being Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Ricoeur and Derrida.

 • In Social and Political Philosophy you study 'the political' as an essential but conflict-ridden aspect of the human condition, and politics as a way of coping with this.

 • Philosophy of Language and Logic involves the study of linguistic expressions such as words, sentences and texts, where the emphasis is on the context in which these expressions are being interpreted.

 • + Meer

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Radboud Universiteit
Landelijk gemiddelde
Filosofie (research)
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.3 / 5 4.3 / 5
Sfeer 4.5 / 5 4.4 / 5
Inhoud 4.2 / 5 4.2 / 5
Algemene vaardigheden 4.3 / 5 4.2 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.7 / 5 4.3 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.7 / 5 3.4 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - taal en cultuur)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Gemiddeld

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Radboud Universiteit


Contactgegevens

Comeniuslaan 4
6525 HP Nijmegen
T: 024 - 3612345
www.ru.nl/opleidingen