Wo master - Kunst en Cultuur

Filosofie

Varianten: Ethiek van Bedrijf en Organisatie, Philosophy of Data and Digital Society, Philosophy of Humanity and Culture

Tilburg University

De focus van de master Filosofie in Tilburg ligt op het verhelderen van filosofische, normatieve kwesties over mens en maatschappij, in het licht van nieuwe wetenschappelijke kennis.
De opleiding kent een vaste stam van twee cursussen waarin klassieke filosofische thema's van de moderne samenleving worden uitgelicht, zoals vrije wil, rationaliteit, (politieke) representatie en individuele rechten. De wetenschappen waarin de mens en menselijke instituties op deze manier centraal staan (o.a. de psychologie en het recht) vormen daarbij een belangrijke bron.

Naast deze stam, volgen studenten vakken van een van vijf tracks:
* Ethiek van Bedrijf en Organisatie: verdiep je in de filosofische v...

Keuzes binnen de opleiding

 • Reflecteer op de moderne maatschappij die een samenleving van organisaties is geworden, en de implicaties hiervan. Want hoewel in het denken over moraal mensen centraal staan, zijn in de hedendaagse wereld bedrijven, scholen, overheidsinstellingen, sportverenigingen, ziekenhuizen en andere organisaties dominant. Mensen treden alleen nog op als hun representanten.
  Je verdiept je in de politieke, morele, bestuurlijke, economische en existentiële vraagstukken die voortvloeien uit deze paradox. Daarbij leer je gefundeerde antwoorden te geven op prangende ethische vragen die leven in onze samenleving en binnen organisaties. Denk daarbij aan vragen als:

  * Bestaat er zoiets als een integere organisatie?
  * Kan een individu schuldig zijn als een organisatie een misstap begaat?
  * Hoe vrij is de vrije markt?
  * Is duurzaam kapitalisme mogelijk?
  * Moet werk zinvol zijn?
  * Zijn managers een vloek of een zegen?

 • Data en digitalisering veranderen de wereld waarin we leven in een digitale samenleving. In deze track van de Master Filosofie onderzoek je hoe deze radicale verandering invloed uitoefent op allerlei domeinen van het leven. Wanneer zijn nieuwe technologieën bevorderlijk voor de samenleving, en wanneer staan zij de waarde van het mens-zijn en interactie in de weg? Vanuit een filosofisch perspectief reflecteer je op fundamentele ethische, epistemologische en politieke vragen omtrent deze verandering.

 • In de Engelstalige track Philosophy of Humanity and Culture van de master Filosofie ga je actief aan de slag met de geschiedenis van de moderne en hedendaagse continentale filosofie. Dit doe je door close-reading en het kritisch analyseren van belangrijke teksten. Je leert om fundamentele vragen te stellen, filosofische theorieën te analyseren en kritische analyses van historische teksten toe te passen op het begrip van cultuur en mens-zijn vandaag de dag. Wat betekent het om te leven in een wereld van oorlog en verlies, sociale media en digitalisering vanuit perspectieven als ‘tijd’ of ‘identiteit’?
  Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld:

  * Wat is de betekenis van kunst en cultuur voor de menselijke beleving?
  * Hoe kan kunst ons helpen om vrijheid te verkrijgen?
  * In hoeverre spelen 'geslacht' en 'ras' een rol in de vorming van identiteiten?
  * Wat is de relatie tussen waarheid en democratie?
  * Wat is de relatie tussen filosofie en psychoanalyse?
  * 'Welke impact hebben sociale media op het publieke debat in tijden van 'post-truth'?

Filler

Kennismaken met de opleiding?

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite
Taal: Nederlands (30%) Engels (100%)
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Arts

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Toelatingseisen

Om aan een master te kunnen starten, heb je een bachelordiploma nodig.

Sluit je bachelor niet direct aan op de master, of stroom je door van hbo naar wo? Dan moet je meestal een schakelprogramma of premaster volgen. Lees meer over schakelprogramma’s (Schakelprogramma, is dat nodig? - Studiekeuze123)

Collegegelden

€ 2.314
Wettelijk collegegeld
€ 2.209
Wettelijk collegegeld

Wettelijk of instellingscollegegeld?

Heb je recht op het wettelijk collegegeld of betaal je het instellingscollegegeld? Gebruik onze Collegegeldwijzer

Hoe hoog is het instellingscollegegeld? Bekijk het op de website van de universiteit


Meer weten?

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

Filler

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

44 eerstejaars aan deze opleiding
34% van de eerstejaars studenten is man
66% van de eerstejaars studenten is vrouw
68 opleidingen
31.491 studenten in de gemeente Tilburg Meer info over Tilburg

Het eerste jaar

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Studieverloop

Diploma binnen 2 jaar

74%

behaalt een diploma voor deze opleiding
3%

behaalt een ander wo master diploma
23%

behaalt geen diploma

Meer weten?

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
Tilburg University
Landelijk gemiddelde
Filosofie
Vergelijk alle 7 opleidingen
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.3 / 5 4.0 / 5
0.3 meer dan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.3 / 5 4.2 / 5
0.1 meer dan landelijk gemiddelde
Studiefaciliteiten 4.3 / 5 3.9 / 5
0.4 meer dan landelijk gemiddelde
Studie opnieuw kiezen 4.3 / 5 4.0 / 5
0.3 meer dan landelijk gemiddelde
Inhoud en opzet 4.3 / 5 4.1 / 5
0.2 meer dan landelijk gemiddelde
Aansluiting beroepspraktijk 3.5 / 5 3.1 / 5
0.4 meer dan landelijk gemiddelde
+ Meer

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Filosofie

10% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
86% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Filosofie

33% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
0% is werkloos

Oordeel Alumni

3.8

tevredenheid over de huidige baan
3.4

tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Meest gekozen beroepen

Professoren en andere onderwijsgevenden in het hoger onderwijs 20%

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - taal en cultuur)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Goed
Samenhang baankans met economie: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Gemiddeld

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Tilburg University

Filler
Illustration of a map

Adres

Warandelaan 2
5037 AB Tilburg

Bekijk locatie Tilburg University op de kaart
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Tilburg University 013 - 4662211
Logo Tilburg University

Meer informatie

Bezoek ook de website van Tilburg University

Bezoek website van Tilburg University

Is het wat? Deel dit!

Wil je de opleiding Filosofie doorsturen?

Deel via WhatsApp