WO Master - Kunst en Cultuur

Filosofie

Tilburg University

Over de opleiding Studiepunten:  60 ECTS

Filler

De focus van de master Filosofie in Tilburg ligt op het verhelderen van filosofische, normatieve kwesties over mens en maatschappij, in het licht van nieuwe wetenschappelijke kennis.
De opleiding kent een vaste stam van twee cursussen waarin klassieke filosofische thema's van de moderne samenleving worden uitgelicht, zoals vrije wil, rationaliteit, (politieke) representatie en individuele rechten. De wetenschappen waarin de mens en menselijke instituties op deze manier centraal staan (o.a. de psychologie en het recht) vormen daarbij een belangrijke bron.
- #1 in het vakgebied (Elsevier Beste Studies, 2020)
- Topopleiding (Keuzegids, 2020)

Naast deze stam, volgen studenten vakken van ee...

Filler

Kennismaken met de opleiding?

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite
Talen: Engels Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Arts

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Toelatingseisen

 • Vereist vooropleiding

Collegegelden

€ 2.209
Wettelijk collegegeld
€ 1.084
Wettelijk collegegeld

Meer weten?

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

44 eerstejaars aan deze opleiding
43% van de eerstejaars studenten is man
57% van de eerstejaars studenten is vrouw
67 opleidingen
29.073 studenten in de gemeente Tilburg Meer info over Tilburg

Keuzes binnen de opleiding

 • Reflecteer op de moderne maatschappij die een samenleving van organisaties is geworden, en de implicaties hiervan. Want hoewel in het denken over moraal mensen centraal staan, zijn in de hedendaagse wereld bedrijven, scholen, overheidsinstellingen, sportverenigingen, ziekenhuizen en andere organisaties dominant. Mensen treden alleen nog op als hun representanten.
  Je verdiept je in de politieke, morele, bestuurlijke, economische en existentiële vraagstukken die voortvloeien uit deze paradox. Daarbij leer je gefundeerde antwoorden te geven op prangende ethische vragen die leven in onze samenleving en binnen organisaties. Denk daarbij aan vragen als:

  * Bestaat er zoiets als een integere organisatie?
  * Kan een individu schuldig zijn als een organisatie een misstap begaat?
  * Hoe vrij is de vrije markt?
  * Is duurzaam kapitalisme mogelijk?
  * Moet werk zinvol zijn?
  * Zijn managers een vloek of een zegen?

 • In deze track van de master Filosofie pas je theorieën van gerenommeerde klassieke en hedendaagse filosofen toe op huidige maatschappelijke problemen. Je leert complexe uitdagingen van deze tijd systematisch te analyseren, waarbij je niet alleen oog hebt voor de theoretische, maar ook voor de ethische kant. Denk bijvoorbeeld aan uitdagingen als klimaatverandering, wat naar verwachting leidt tot ernstige weersomstandigheden, economische disruptie, voedseltekorten, conflicten en de uitsterving van vele diersoorten. Hoe moeten we onze morele verantwoordelijkheden en verplichtingen zien in het licht van deze uitdaging? Op dezelfde wijze reflecteer je op thema's als migratie, populisme, racisme, technologsiche ontwikkelingen en economische ongelijkheid:

  * Wat is de morele status van nationale grenzen? Hebben mensen het recht om te emigreren? Welke verplichtingen hebben naties bij het beschermen en helpen van vluchtelingen?
  * Zou het verbeteren van de mens door middel van Artificial Intelligence begrensd moeten worden?
  * In hoeverre bedreigen populisme en post-truth politiek onze democratie? Hoe moeten we denken over debatten, dialogen en onpartijdige politiek in tijden van polarisatie?
  * Is economische ongelijkheid onrechtvaardig? En zo ja, waarom zou dat nog steeds het geval zijn als de armen genoeg zouden hebben om aan hun basisbehoeften te voldoen?

 • In de Engelstalige track Philosophy of Humanity and Culture van de master Filosofie ga je actief aan de slag met de geschiedenis van de moderne en hedendaagse continentale filosofie. Dit doe je door close-reading en het kritisch analyseren van belangrijke teksten. Je leert om fundamentele vragen te stellen, filosofische theorieën te analyseren en kritische analyses van historische teksten toe te passen op het begrip van cultuur en mens-zijn vandaag de dag. Wat betekent het om te leven in een wereld van oorlog en verlies, sociale media en digitalisering vanuit perspectieven als ‘tijd’ of ‘identiteit’?

  Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld:

  * Wat is de betekenis van kunst en cultuur voor de menselijke beleving?
  * Hoe kan kunst ons helpen om vrijheid te verkrijgen?
  * In hoeverre spelen 'geslacht' en 'ras' een rol in de vorming van identiteiten?
  * Wat is de relatie tussen waarheid en democratie?
  * Wat is de relatie tussen filosofie en psychoanalyse?
  * 'Welke impact hebben sociale media op het publieke debat in tijden van 'post-truth'?

 • + Meer

Het eerste jaar

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Studieverloop

Afstuderen

75%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 2 jaar
80%
behaalt een wo-master diploma of hoger binnen 2 jaar

Meer weten?

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2021 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
Tilburg University
Landelijk gemiddelde
Filosofie
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.1 / 5 4.0 / 5
0.1 meer dan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.2 / 5 4.2 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Studiefaciliteiten 4.0 / 5 3.6 / 5
0.4 meer dan landelijk gemiddelde
Studie opnieuw kiezen 4.2 / 5 4.2 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Inhoud en opzet 4.1 / 5 4.1 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Aansluiting beroepspraktijk 2.8 / 5 2.9 / 5
0.1 minder dan landelijk gemiddelde
+ Meer

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Filosofie

27% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
77% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Filosofie

80% van de werkenden vond een baan op niveau
47% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.325 bruto startsalaris op basis van 32 uur per week
5% is werkloos

Meest gekozen beroepen

Promovendus 21%

Oordeel Alumni

3.8

tevredenheid over de huidige baan
3.3

tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - taal en cultuur)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Goed
Samenhang baankans met economie: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Gemiddeld

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Tilburg University

Filler
Illustration of a map

Adres

Warandelaan 2
5037 AB Tilburg

Bekijk locatie Tilburg University op de kaart
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Tilburg University 013 - 4662211
Logo Tilburg University

Meer informatie

Bezoek ook de website van Tilburg University

Bezoek website van Tilburg University

Is het wat? Deel dit!

Wil je de opleiding Filosofie doorsturen?

Deel via WhatsApp