HBO Bachelor - Aarde en Milieu

Dier- en Veehouderij

Logo Aeres Hogeschool Aeres Hogeschool
Dronten
Aeres Hogeschool
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 893
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor

Over de opleiding

Kom je voor een goede sfeer, praktijkgerichte opleiding met een goede kwaliteit en persoonlijke begeleiding? Dan ben je bij Aeres Hogeschool Dronten helemaal op je plek!

De vier studies die onder Dier- en veehouderij vallen hebben een verschillende focus. We onderscheiden: Diergezondheid & management (huisdieren), Rundveehouderij, Agrarisch ondernemerschap en Varkens- en pluimveehouderij. Alle vier studies zijn door hun specifieke focus uniek in Nederland! Kenmerkend voor Dronten is dat veel docenten uit de praktijk komen! Of het nu gaat om veevoeding, gezondheid,...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Wettelijke eisen
 • EM Toelaatbaar met Scheikunde
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke eisen
 • EM Toelaatbaar met Scheikunde
 • NG Rechtstreeks toegang
 • NT Rechtstreeks toegang
Deze opleiding is direct toegankelijk met een MBO 4 diploma.


Bekijk hier de aanvullende eisen die door de instelling worden gesteld

Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.

Aanmelden uiterlijk: 1 mei

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

893 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

235 eerstejaars aan deze opleiding
12-18 contacttijd eerstejaars (uren)
52 ECTS bindend studieadvies
59% van de eerstejaars studenten is man
41% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
74%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
60%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 5 jaar
62%
behaalt een hbo-bachelor diploma of hoger binnen 5 jaar
Doorstuderen
6%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Aeres Dronten offers a one year program with a Dairy Bachelor Degree. The main focus of this study is the management of a dairy farm in your role as entrepreneur or advisor with high quality lecturers

  Focus of this program is: Advisor in dairy business; Manager of a dairy farm; Entrepreneur in dairy. Globalization and get a license to exist, produce and sell become more common worldwide, with different cultures, legislation and human resource management. The Netherlands plays a leading role in dairy with this chain approach “from grass to glass”. You will learn how to deal with differences in international dairy farming. The main focus is the management of a dairy farm with these challenges. The program contains assignments on farm level, applied lectures and practical training. Four modules: Dairy specialist and advisor; Entrepreneur; Company placement or on ‘complex’ farm; Thesis. You are able to make an applied farm analysis with translation to economic results. Get into depth with feeding, health, breeding, feed management and put these in practice! Lots of practical training on the job (understand, advice and optimize in practice) As an entrepreneur: • Understanding markets and consumer demands • Dealing with culture differences and eating habits • Human Resource Management in different circumstances The programme is offered to a mixed group of int. and Dutch s

 • The main focus of this study is management of a poultry farm in your role as entrepreneur or advisor with high quality lecturers (from practice) and practical training.

  Focus of this program is: advisor in poultry business, manager of a poultry farm, entrepreneur in poultry. Globalization and get a license to exist, produce and sell become more common worldwide, with different cultures, legislation and human resource management. Learn how to deal with global challenges in poultry production. The main focus is on managing a poultry farm or advisory services in the poultry industry. The program contains assignments on farm level, applied lectures and practical training. This program has 4 modules: • Poultry specialist and advisor • Entrepreneurship • Company placement Poultry (possible in country of residence) • Thesis Poultry specialist and advisor • You are able to make an applied farm analysis with translation to economic results • Feeding, health, breeding, feed management and put these in practice! Applied sciences level • Lots of practical training on the job (understand, advice and optimize in practice) Entrepreneur • Understanding markets and consumer demands • Cultural and social (intercultural communication) • Human Resource Management in different circumstances The programme is offered to a mixed group of int. and Dutch

 • The main focus of this study is the management of a pig (hog) farm in your role as entrepreneur or advisor with high quality lecturers (from practice) and practical training.

  Focus of this program is: pig business advisor, pig farm manager, pig farm entrepreneur. Globalization and get a license to exist, produce and sell become more common worldwide, with different cultures, legislation and human resource management. The Netherlands plays a leading role in pig with this chain approach. You will learn how to deal with differences in international pig farming. The main focus is the management of a pig farm with these challenges. The program contains assignments on farm level, applied lectures and practical training. Four modules: • Pig specialist and advisor • Entrepreneur • Company placement or on ‘complex’ farm • Thesis Pig specialist and advisor • You are able to make an applied farm analysis with translation to economic results • Get into depth with feeding, health, breeding, feed management and put these in practice! • Lots of practical training on the job (understand, advice and optimize in practice) Entrepreneur • Understanding markets and consumer demands • Dealing with culture differences and eating habits • Human Resource Management in different circumstances The programme is offered to a mixed group of international and Dutch

 • Wil jij het agrarisch bedrijf van je ouders overnemen of zelf een agrarisch bedrijf starten? Kies dan voor de studie Agrarisch ondernemerschap.

  Een groot aantal studenten kiest voor de studie Agrarisch ondernemerschap. Onderzoek laat zien dat goed onderwijs de basis is van een goede onderneming. Wil jij ook het agrarisch bedrijf van je ouders overnemen of zelf een agrarisch bedrijf starten, dan is de studie Agrarisch ondernemerschap iets voor jou! We leren je niet alleen wat zelfstandig ondernemen inhoudt, maar je ervaart ook het belang van innovatie en goed vakmanschap op veehouderij of tuin- en akkerbouwgebied. Agrarisch ondernemerschap is een praktijkgerichte studie. Je staat samen met jouw klasgenoten -ook toekomstige ondernemers- midden in de praktijk. De major Agrarisch ondernemerschap is ontstaan vanuit de opleidingen Dier- en Veehouderij en Tuin- en akkerbouw.

 • Op zoek naar een hbo studie op het gebied van dier & management? Deze praktijkgerichte studie zorgt dat je breed inzetbaar bent in de huisdierenbranche.

  De huisdierensector is volop in ontwikkeling. Huisdiereigenaren stellen steeds meer eisen aan de gezondheid, de voeding en het welzijn van hun dieren. Bedrijven en instellingen in deze sector volgen deze ontwikkelingen en spelen hierop in. Wil jij meehelpen om deze professionaliseringsslag nog verder te maken, dan is de studie Diergezondheid & management iets voor jou. Tijdens de studie komen alle processen die te maken hebben met huisdieren in de maatschappij aan de orde: onder meer voeding, welzijn, gedrag en ethiek, maar ook bedrijfskundige aspecten als marketing, innovatie en kwaliteitszorg komen aan bod. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Welke kansen en trends neem je waar in de gezelschapsdierensector en hoe speel je daarop in? Maar ook: hoe maak je een beleidsplan waarbij diverse partijen betrokken zijn, ieder met eigen (en vaak verschillende) belangen en voorwaarden?

 • + Meer

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Aeres Hogeschool
Landelijk gemiddelde
Dier- en Veehouderij
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0 / 5 3.8 / 5
Sfeer 4.5 / 5 4.4 / 5
Inhoud 3.7 / 5 3.6 / 5
Algemene vaardigheden 3.9 / 5 3.9 / 5
Praktijkgericht onderzoek 3.8 / 5 3.7 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.8 / 5 3.7 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

69% vond een baan op niveau
69% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.200 bruto startsalaris op basis van 36 uur per week
5% is werkloos

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (bachelor - landbouw, biologie en biochemische technologie)

Prognose Redelijk
Conjunctuur​gevoeligheid Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Hoog
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Erg hoog

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Vakspecialisten landbouw 16%
Veehouders m.u.v. pluimvee 14%
Administratief medewerkers, algemeen 8%

Oordeel Alumni

4.0
tevredenheid over de huidige baan
3.7
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
61% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
74% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Aeres Hogeschool


Contactgegevens

De Drieslag 4
8251 JZ Dronten
T: 088 - 0206000
www.aereshogeschool.nl