WO Bachelor - Aarde en Milieu

Aardwetenschappen

Logo Vrije Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Talen: Nederlands Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 233
Studiepunten: 180 ECTS
Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

Lopen we kans op een natuurlijke aardbeving in Nederland? Zal het ooit nog koud genoeg worden om een Elfstedentocht te houden? Bij de studie Aardwetenschappen bestudeer je hoe de Aarde 'werkt'.

Aardwetenschappen is een verzamelnaam van Geologie, Fysische geografie, Geomilieuwetenschappen en Geoarcheologie. Je gaat met alle natuurwetenschappelijke aspecten van de Aarde aan de slag. Je leert over gebergten en gesteente, fossielen en mineralen, ijskappen, rivieren en de oceaan. En over de hemellichamen om ons heen. De opleiding gaat dieper in op de invloed die de Aarde op de maatschappij he...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten. Er zijn wettelijke toelatingseisen en aanvullende eisen vanuit de onderwijsinstellingen.

Niet toelaatbaar
Wettelijke eisen
  • EM Toelaatbaar met Natuurkunde en Scheikunde
  • CM Toelaatbaar met Natuurkunde en Scheikunde en (Wiskunde A of Wiskunde B)
  • NG Toelaatbaar met Natuurkunde
  • NT Rechtstreeks toegang
Niet toelaatbaar


Studiekeuzecheck

Met de studiekeuzecheck kun je nog vóór de start van de opleiding uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Elke aanstaande student heeft recht op een studiekeuzecheck, maar je kan ook verplicht worden om mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Meld je je aan na de deadline van 1 mei of doe je zonder geldige reden niet mee aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan je jouw toelatingsrecht verliezen.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

233 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

54 eerstejaars aan deze opleiding
18-24 contacttijd eerstejaars (uren)
42 ECTS bindend studieadvies
50% van de eerstejaars studenten is man
50% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
89%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
76%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 4 jaar
79%
behaalt een wo-bachelor diploma of hoger binnen 4 jaar
Doorstuderen
95%
studeert door na afronden van deze opleiding

Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Afstudeerrichtingen
  • Deze specialisatie kun je kiezen in het tweede jaar van de bachelor

  • Deze specialisatie kun je kiezen in het tweede jaar van de bachelor.

  • Honours programma's
  • Het Honours Programme is voor studenten die: 1) gemotiveerd en getallenteerd zijn 2) meer uit hun studie willen halen.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Aardwetenschappen
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.4 / 5 4.4 / 5
Sfeer 4.7 / 5 4.6 / 5
Inhoud 4.2 / 5 4.1 / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 3.9 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.0 / 5 4.1 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.9 / 5 3.7 / 5

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen masters

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen masters na deze studie. De masters zijn aflopend gesorteerd met per master het percentage studenten dat is door gaan studeren aan deze master.

Earth Sciences 130 studenten 82%
Hydrology 6 studenten 4%
Environmental Sciences 5 studenten 3%

Contact

Vrije Universiteit Amsterdam


Contactgegevens

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T: 020 - 5989898
www.vu.nl