HBO Bachelor - Gezondheid

Opleiding voor Logopedie

Hanzehogeschool Groningen locatie Groningen
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.2
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 286
Studiepunten: 240 ECTS
Diploma: Bachelor of Science

Over de opleiding

Met de opleiding Logopedie richt je je op stoornissen die met adem, stem, spraak, taal en gehoor te maken hebben.

Binnen het vakgebied logopedie leer je de aard en oorzaak van klachten bij mensen op het gebied van de communicatie te onderzoeken en te behandelen. Er wordt gewerkt met casussen uit de logopediepraktijk die je via probleemgestuurd onderwijs systematisch leert aanpakken. De theorie wordt steeds afgestemd op de praktijk. Er is veel aandacht voor voorlichting en preventie in de opleiding, bijvoorbee...

+ Meer

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.

Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2018

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Denk bijvoorbeeld aan minimaal vwo voor de universiteit, of een bepaald profiel met specifieke vakken. De toelating kan ook een auditie of een speciale toets bevatten.

Wettelijke eisen
  • EM Rechtstreeks toegang
  • CM Rechtstreeks toegang
  • NG Rechtstreeks toegang
  • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke aanvullende eisen

Benodigde stem-, spraak- en gehoorvaardigheden voor de uitoefening van het beroep waarop de opleiding voorbereidt.

Wettelijke eisen
  • EM Rechtstreeks toegang
  • CM Rechtstreeks toegang
  • NG Rechtstreeks toegang
  • NT Rechtstreeks toegang
Wettelijke aanvullende eisen

Benodigde stem-, spraak- en gehoorvaardigheden voor de uitoefening van het beroep waarop de opleiding voorbereidt.

De directe toelating geldt niet voor een diploma binnen Handel en ondernemerschap en Economie en administratie. Voor deze domeinen bepaalt de opleiding welke toelatingsregels gelden. Neem contact op met de opleiding over de geldende afspraken.

Bekijk hier de aanvullende eisen die door de instelling worden gesteld

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.

Collegegelden

Tarieven 2017 / 2018 2018 / 2019
Wettelijk € 2.006 € 2.060

Studenten

286 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

76 eerstejaars aan deze opleiding
18-24 contacttijd eerstejaars (uren)
48 ECTS bindend studieadvies
4% van de eerstejaars studenten is man
96% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

Doorstroom
67%
stroomt door naar het tweede jaar
Afstuderen
59%
behaalt bij deze opleiding het diploma binnen 5 jaar
63%
behaalt een hbo-bachelor diploma of hoger binnen 5 jaar
Doorstuderen
11%
studeert door na afronden van deze opleiding

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2017 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Hanzehogeschool Groningen
Landelijk gemiddelde
Opleiding voor Logopedie
Studenttevredenheid 4.3 / 5 4.0 / 5
Sfeer 4.4 / 5 4.2 / 5
Inhoud 4.1 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 4.2 / 5 4.0 / 5
Praktijkgericht onderzoek 4.1 / 5 3.6 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 4.2 / 5 3.8 / 5
+ Meer

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Download hier
de samenvatting

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

91% vond een baan op niveau
93% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 1.500 bruto startsalaris op basis van 26 uur per week
4% is werkloos

Arbeidsmarkt​prognose

Landelijk per opleidingstype (Gezondheid)

Prognose Goed
Conjuctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Erg laag

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Audiologen en logopedisten 92%

Oordeel Alumni

3.8
tevredenheid over de huidige baan
3.2
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
53% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
73% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Hanzehogeschool Groningen


Contactgegevens
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen
T: 050 - 5955555
www.hanze.nl
Bezoek website opleiding