WO Master - Exact en Informatica

Biobased Materials

Logo Maastricht University locatie Geleen Maastricht University locatie Geleen
Sittard
Maastricht University locatie Geleen
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 26
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Biobased Materials are materials that are (partly) made from biological components. The chemical industry has to look for biological renewable feedstocks to produce sustainable plastics and materials.

Ever wondered where plastics will come from after oil runs out? Is it possible to produce functional materials and plastics from biological resources? Can novel sustainable materials be produced based on the molecular structures available in nature?


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • When the documentation demonstrates you are admissible for the master, you will be invited for an interview. The interview will be conducted by the admission officer and a member of the teaching staff. The board of admissions will take the final decision concerning admission of the applicant based on all documents provided, the interview, the bachelor diploma and obtained results during previous studies.

  • Copy of your IELTS/TOEFL results (if applicable)

  • 15 ECTS (or equivalent) in mathematics at bachelor level.

  • Graduates from a relevant bachelor's programme You are eligible for admission if you have a bachelor's degree in a relevant field, and 10-15 ECTS (or equivalent) in mathematics at bachelor level is recommended. Relevant fields are: Biological studies relevant to the field of bio based materials Chemistry Polymer science and engineering Biomedical engineering Biotechnology Other bachelor programmes related to chemistry and/ or materials Bachelor programmes related to or containing (bio)chemistry and/or material science Graduates from equivalent Dutch HBO-bachelor programmes You are eligible for admission, but you need additional approval by the Board of Admissions. 10-15 ECTS (or equivalent) in mathematics at bachelor level is recommended.

  • 2 A4 maximum

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

26 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

15 eerstejaars aan deze opleiding
40% van de eerstejaars studenten is man
60% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Maastricht University locatie Geleen
Landelijk gemiddelde
Biobased Materials
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.1 / 5 4.1 / 5
Sfeer 4.2 / 5 4.2 / 5
Inhoud 4.0 / 5 4.0 / 5
Algemene vaardigheden 4.3 / 5 4.3 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.2 / 5 4.2 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.8 / 5 3.8 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (wo werktuigbouwkunde en elektrotechniek)

Prognose Zeer goed
Conjunctuur​gevoeligheid Hoog
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Gemiddeld

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Maastricht University locatie Geleen


Contactgegevens

Urmonderbaan 22
6167 RD Sittard
T: 046 - 4766336
www.brightlands.com/