WO Master - Gedrag en Maatschappij

Medische Psychologie

Logo Tilburg University Tilburg University
Tilburg
Tilburg University
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 115
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

Medische psychologie is het werkveld waarin de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van individuen centraal staat. In het tweede jaar is een klinische stage opgenomen.

Medische psychologie is het werkveld waarin de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van kinderen en volwassenen centraal staat. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende subdisciplines binnen de psychologie: klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, functieleer en sociale psychologie. De opleiding kenmerkt zich door een integrale benadering van de patiënt vanuit...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • Studenten die aan de ingangseisen voldoen dan wel aannemelijk maken dat zij voor de aanvang van het collegejaar aan de ingangseisen zullen voldoen, nemen deel aan de selectieprocedure en worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op hun sollicitatie aan de sollicitatiecommissie. Indien je niet tijdig aan de ingangseisen kunt voldoen word je niet uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op je sollicitatie. Je ontvangt dan een afwijzingsbrief.

  • In het kader van de selectie wordt tijdens het sollicitatiegesprek getoetst of en in welke mate je voldoet aan de volgende criteria: * Motivatie en de capaciteiten om naast psychologische kennis en inzichten ook inzichten uit de medische wetenschap eigen te maken. * Motivatie en het vermogen om klinisch wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. * Een attitude en communicatieve vaardigheden om te kunnen functioneren in een medische setting. * Motivatie en vermogen om als psycholoog, onder supervisie, diagnostiek en behandeling te verrichten bij patiënten in een medische setting. * Extra curriculaire activiteiten op het gebied van de (medische) psychologie (zoals: meewerken aan medisch psychologisch wetenschappelijk onderzoek, stage in een ziekenhuis, met kinderen gewerkt hebben). * Voldoende beheersing van de Engelse taal. Bij de toetsing van bovenstaande criteria wordt ook gekeken naar de resultaten die in de bachelor zijn behaald voor klinische- en onderzoeksgerelateerde curriculumonderdelen.

  • Een gemiddeld gewogen cijfer van 7.0 of hoger op de cijferlijst behorende bij het bachelordiploma op grond waarvan de student toelaatbaar wordt geacht (gewogen gemiddelde = cijfers gewogen naar studiepunten volgens het European Credit Transfer system; ECTS).

  • De student is in het bezit van een bachelordiploma Psychologie behaald aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University met als differentiatie Psychologie en Gezondheid. of De student is in het bezit van een bachelordiploma Psychologie behaald aan een andere Nederlandse universiteit met een voor de opleiding relevant vakkenpakket. of De student is in het bezit van een in Nederland of in het buitenland behaald academisch bachelordiploma dat naar het oordeel van de toelatingscommissie gelijkwaardig is aan het diploma van de eerder genoemde opleidingen. De student dient een voor de opleiding relevant vakkenpakket te hebben gevolgd.

  • Studenten die in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats binnen de master Medische Psychologie dienen hiernaar schriftelijk te solliciteren voor de aanmeldingsdeadline. Het ontvangst van de sollicitatiebrief wordt schriftelijk bevestigd door de toelatingscommissie. Studenten die aan de ingangseisen voldoen dan wel aannemelijk maken dat zij voor de aanvang van het collegejaar aan de ingangseisen zullen voldoen, nemen deel aan de selectieprocedure en worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op hun sollicitatie aan de sollicitatiecommissie.

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

115 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

61 eerstejaars aan deze opleiding
3% van de eerstejaars studenten is man
97% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Tilburg University
Landelijk gemiddelde
Medische Psychologie
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.1 / 5 4.1 / 5
Sfeer 4.0 / 5 4.0 / 5
Inhoud 4.1 / 5 4.1 / 5
Algemene vaardigheden 3.9 / 5 3.9 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.7 / 5 3.7 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 4.1 / 5 4.1 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - psychologie)

Prognose Redelijk
Conjunctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Laag

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Tilburg University


Contactgegevens

Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
T: 013 - 4662211
www.tilburguniversity.edu/nl