WO Master - Gedrag en Maatschappij

Medische Psychologie

Tilburg University

Over de opleiding Open dag:  3 juni

Filler

Medische psychologie is het werkveld waarin de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van individuen centraal staat. In het tweede jaar is een klinische stage opgenomen.

Medische psychologie is het werkveld waarin de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van kinderen en volwassenen centraal staat. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende subdisciplines binnen de psychologie: klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, functieleer en sociale psychologie. De opleiding kenmerkt zich door een integrale benadering van de patiënt vanuit...

Kennismaken met je opleiding?

3

juni

Online Q&A sessies masteropleidingen

+ Meer open dagen
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studenten: 115
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Science

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Filler

Toelatingseisen

  • Studenten die aan de ingangseisen voldoen dan wel aannemelijk maken dat zij voor de aanvang van het collegejaar aan de ingangseisen zullen voldoen, nemen deel aan de selectieprocedure en worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op hun sollicitatie aan de sollicitatiecommissie. Indien je niet tijdig aan de ingangseisen kunt voldoen word je niet uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op je sollicitatie. Je ontvangt dan een afwijzingsbrief.

  • In het kader van de selectie wordt tijdens het sollicitatiegesprek getoetst of en in welke mate je voldoet aan de volgende criteria: * Motivatie en de capaciteiten om naast psychologische kennis en inzichten ook inzichten uit de medische wetenschap eigen te maken. * Motivatie en het vermogen om klinisch wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. * Een attitude en communicatieve vaardigheden om te kunnen functioneren in een medische setting. * Motivatie en vermogen om als psycholoog, onder supervisie, diagnostiek en behandeling te verrichten bij patiënten in een medische setting. * Extra curriculaire activiteiten op het gebied van de (medische) psychologie (zoals: meewerken aan medisch psychologisch wetenschappelijk onderzoek, stage in een ziekenhuis, met kinderen gewerkt hebben). * Voldoende beheersing van de Engelse taal. Bij de toetsing van bovenstaande criteria wordt ook gekeken naar de resultaten die in de bachelor zijn behaald voor klinische- en onderzoeksgerelateerde curriculumonderdelen.

  • Een gemiddeld gewogen cijfer van 7.0 of hoger op de cijferlijst behorende bij het bachelordiploma op grond waarvan de student toelaatbaar wordt geacht (gewogen gemiddelde = cijfers gewogen naar studiepunten volgens het European Credit Transfer system; ECTS).

  • De student is in het bezit van een bachelordiploma Psychologie behaald aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University met als differentiatie Psychologie en Gezondheid. of De student is in het bezit van een bachelordiploma Psychologie behaald aan een andere Nederlandse universiteit met een voor de opleiding relevant vakkenpakket. of De student is in het bezit van een in Nederland of in het buitenland behaald academisch bachelordiploma dat naar het oordeel van de toelatingscommissie gelijkwaardig is aan het diploma van de eerder genoemde opleidingen. De student dient een voor de opleiding relevant vakkenpakket te hebben gevolgd.

  • Studenten die in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats binnen de master Medische Psychologie dienen hiernaar schriftelijk te solliciteren voor de aanmeldingsdeadline. Het ontvangst van de sollicitatiebrief wordt schriftelijk bevestigd door de toelatingscommissie. Studenten die aan de ingangseisen voldoen dan wel aannemelijk maken dat zij voor de aanvang van het collegejaar aan de ingangseisen zullen voldoen, nemen deel aan de selectieprocedure en worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op hun sollicitatie aan de sollicitatiecommissie.

Collegegelden

€ 2.083
Wettelijk collegegeld
€ 2.143
Wettelijk collegegeld

Studiekeuzecheck beschikbaar


Mis geen belangrijke deadlines of gebeurtenissen.

Filler

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

115 studenten volgen deze opleiding
61 eerstejaars aan deze opleiding
3% van de eerstejaars studenten is man
97% van de eerstejaars studenten is vrouw
70 opleidingen
27.684 studenten in de gemeente Tilburg Meer info over Tilburg

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Tilburg University
Landelijk gemiddelde
Medische Psychologie
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.1 / 5 4.1 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.0 / 5 4.0 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Inhoud 4.1 / 5 4.1 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Algemene vaardigheden 3.9 / 5 3.9 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Wetenschappelijke vaardigheden 3.7 / 5 3.7 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Voorbereiding beroepsloopbaan 4.1 / 5 4.1 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Medische Psychologie

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Filler

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - psychologie)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Redelijk
Samenhang baankans met economie: Erg laag
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Laag
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Laag

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Tilburg University

Filler
Illustration of a map

Adres

Warandelaan 2
5037 AB Tilburg

Bekijk locatie Tilburg University op de kaart
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Tilburg University 013 - 4662211
Logo Tilburg University

Meer informatie

Bezoek ook de website van Tilburg University

Bezoek website van Tilburg University

Is het wat? Deel 'm!

Ken je iemand die interesse heeft in de opleiding Medische Psychologie?

Deel via WhatsApp