HBO Master - Kunst en Cultuur

Kunsteducatie

Codarts Hogeschool voor de Kunsten

Over de opleiding Studiepunten:  60 ECTS

Filler

Als je hbo-afgestudeerd bent in de kunsten en inhoudelijke verdieping zoekt, met uitzicht op een veelzijdige functie, dan biedt de Master Kunsteducatie kansen.

Als je hbo-afgestudeerd bent in de kunsten en inhoudelijke verdieping zoekt met uitzicht op een veelzijdige functie – bijvoorbeeld als festivalorganisator, educatie- of beleidsmedewerker bij een culturele instelling – dan biedt de master Kunsteducatie kansen.

Filler
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Education

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Filler

Toelatingseisen

  • Studenten die een getuigschrift bezitten van de bacheloropleiding Docent Muziek, Docent Dans, Docent Beeldend, Docent Drama of van vergelijkbare buitenlands equivalenten, dan wel een getuigschrift bezitten van de bacheloropleiding Muziek of Dans of van vergelijkbare buitenlandse equivalenten en die blijkens hun studieprogramma naar het oordeel van de examencommissie over voldoende theoretische en praktische voorkennis beschikken om de opleiding met succes te kunnen afsluiten, kunnen aan het instroom-assessment deelnemen. Het assessment wordt afgenomen door twee assessoren, bij wie de kandidaat van tevoren een concept-studieplan inlevert. Hierin (1) beschrijft hij zijn interesses in kunstpedagogiek en (2) formuleert hij een conceptplan voor het artistieke onderzoek (in onderlinge samenhang). Tijdens het assessment bespreekt de kandidaat het ingeleverde materiaal met de assessoren. Zij letten onder meer op de motivatie van de kandidaat, zijn vermogen tot vakoverstijgend denken en reflectie op professionele kwaliteiten en ontwikkelpunten.


Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

6 eerstejaars aan deze opleiding
33% van de eerstejaars studenten is man
67% van de eerstejaars studenten is vrouw
9 opleidingen
66.560 studenten in de gemeente Rotterdam Meer info over Rotterdam

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks worden studenten gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en instelling in de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123. Helaas zijn er voor deze opleiding geen studentenoordelen beschikbaar.

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Kunsteducatie

82% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Filler

Meest gekozen beroepen

Docenten algemene vakken secundair onderwijs 28%
Hoogleraren en andere docenten hoger onderwijs 22%

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Codarts Hogeschool voor de Kunsten

Filler
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Codarts Hogeschool voor de Kunsten 010 - 2171100
Logo Codarts Hogeschool voor de Kunsten

Meer informatie

Bezoek ook de website van Codarts Hogeschool voor de Kunsten

Bezoek website van Codarts Hogeschool voor de Kunsten

Is het wat? Deel 'm!

Ken je iemand die interesse heeft in de opleiding Kunsteducatie?

Deel via WhatsApp