WO Master - Aarde en Milieu

Urban Studies (research)

Logo Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam
Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Talen: Engels
Bekostiging: Overheid
Studenten: 41
Studiepunten: 120 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

The Research Master in Urban Studies combines several disciplines to provide a multidisciplinary and comprehensive approach to study urban change and the opportunities and challenges this produces.

The 21st century will be an urban century. As of 2008, more than half of the world population lives in urban areas, and this is expected to rise to sixty per cent in 2030. This growth will be concentrated in cities in Asia, mainly China and India, and to a lesser extent Africa and the Middle East. Also the largest cities and metropolitan regions of Europe and North America will keep growing, despi...


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • Applicants are expected to have a solid basis in the field of urban studies of (the equivalent of) at least 30 ECTS credits earned during previous study.

  • The programme seeks students with excellent academic records and who are able to handle heavy course loads. Study results obtained in previous education should demonstrate that a student is able to attain and maintain an excellent standard, especially in the fields relevant to the programme. Undergraduate studies should be completed with an overall grade average of at least a B+/A­ /3.5 (American system), second class, upper division Honours degree (British system), B (ECTS system), 7.5 (Dutch system) or equivalent.

  • All applicants are required to submit official transcripts of each higher education institute attended, listing all courses and examinations already completed and currently enrolled in, and grades and credits obtained.

  • The Research Master's programme is intended for students who have an active interest in research and wish to pursue a career in research. Applicants should have a solid basis in both qualitative and quantitative social sciences research methodology reflected by the completion of (the equivalent of) at least 30 ECTS during previous study.

  • All non­native speakers of English (including Dutch students) applying to one of the English­taught programmes offered by the Graduate School of Social Sciences, are required to demonstrate proficiency in the English language. All students must be able to read textbooks, understand lectures, take part in classroom discussions and undertake written work in English. Applicants who are nationals of or who have obtained their Bachelor's degree in countries other than the United States, Australia, United Kingdom, Canada, Ireland or New Zealand are required to submit an English test score that meets specific requirements. Inability to do so will prevent enrolment

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

41 studenten volgen deze opleiding

Het eerste jaar

14 eerstejaars aan deze opleiding
36% van de eerstejaars studenten is man
64% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Universiteit van Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Urban Studies (research)
Studenttevredenheid
Meer informatie
- / 5 - / 5
Sfeer 3.9 / 5 3.9 / 5
Inhoud 3.7 / 5 3.7 / 5
Algemene vaardigheden 3.6 / 5 3.6 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.1 / 5 4.1 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 2.4 / 5 2.4 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (wo bouwkunde en civiele techniek)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Erg hoog
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Laag

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Universiteit van Amsterdam


Contactgegevens

Spui 21
1012 WX Amsterdam
T: 020 - 5259111
www.uva.nl