WO Master - Recht en Bestuur

Recht en Arbeid

Logo Maastricht University Maastricht University
Maastricht
Maastricht University
Talen: Nederlands Engels
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Laws

Over de opleiding

Bij deze Nederlandstalige opleiding word je opgeleid als professional in de gebieden arbeid en gezondheid in het recht.

De master Recht en Arbeid kent twee specialisaties. De specialisatie Arbeid en Gezondheid biedt studenten de mogelijkheid zich te verdiepen in een combinatie van sociaalrechtelijke en gezondheidsrechtelijke blokken, waarbij gevoelige maatschappelijk kwesties zoals bijvoorbeeld het WAO-beleid, ziekteverzuim en re-integratie ook aan de orde komen. De andere specialisatie Arbeid en Onderneming leert...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2021
September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • Taaltoets Nederlands bij een niet-Nederlandse vooropleiding

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

21 eerstejaars aan deze opleiding
33% van de eerstejaars studenten is man
67% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Afstudeerrichtingen
  • In het profiel Arbeid en Gezondheid wordt het onderwijs verzorgd door docenten en praktijkmensen op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, gezondheidsrecht, beleidseconomie en gezondheidswetenschappen. Hun specifieke deskundigheid stelt je in staat om actuele thema's op het gebied van individueel en collectief arbeidrecht, ziekte, inkomensvoorziening en re-integratie diepgaand en vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Zo komen in de opleiding onderwerpen aan bod als: Arbeidsovereenkomstenrecht, waaronder het ontslagrecht Cao-recht Sociale verzekeringen en voorzieningen Re-integratie Gezondheidsrecht Evaluatie van beleid op het gebied van arbeid en gezondheid In de theoretische blokken doe je kennis op in de hoorcolleges en onderwijsgroepen. De colleges zijn bedoeld om je vanuit de wetenschap en de praktijk inzicht te geven in de materie. In de onderwijsgroepen diep je de behandelde stof verder uit. Dit doe je volgens een stimulerende onderwijsmethode: het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) waarbij je veel persoonlijke aandacht krijgt. Zelfstandig en samen met andere studenten werk je aan casus uit de praktijk. De onderwerpen die in de opl

  • In het profiel Arbeid en Onderneming wordt het onderwijs verzorgd door docenten en praktijkmensen op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht en het sociale zekerheidsrecht. Hun enthousiasme maakt de materie levendig, en garandeert actuele behandeling van de stof. Vanuit verschillende perspectieven wordt op de diverse onderwerpen ingegaan, waardoor het onderwijs een bijzonder diepgaand karakter kent. In de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Arbeidsovereenkomstenrecht en ontslagrecht Cao-recht Concernrecht Fusie en beschermingsconstructies Sociale verzekeringen en voorzieningen Faillissementsrecht Europees arbeidsrecht Geschillenbeslechting Daarnaast werk je tijdens de laatste blokken aan je thesis en is er een gevarieerd aanbod in keuzeblokken. Voorbeelden hiervan zijn European Company Law, Intellectual Property Law en Corporate Governance. In de theoretische blokken worden zowel hoorcolleges als onderwijsgroepen aangeboden. Tijdens de colleges wordt de stof behandeld vanuit een praktijkgericht en wetenschappelijk perspectief. De onderwijsgroepen geven gelegenheid met reeds opgedane kennis de diept

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Maastricht University
Landelijk gemiddelde
Recht en Arbeid
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.7 / 5 4.7 / 5
Sfeer 4.7 / 5 4.7 / 5
Inhoud 4.6 / 5 4.6 / 5
Algemene vaardigheden 4.4 / 5 4.4 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 4.1 / 5 4.1 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan - / 5 - / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - recht)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Hoog
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Erg laag

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Maastricht University


Contactgegevens

Minderbroederweg 4 tot 6
6211 LK Maastricht
T: 043 - 3882222
www.maastrichtuniversity.nl