WO Master - Recht en Bestuur

Nederlands Recht

Logo Maastricht University Maastricht University
Maastricht
Maastricht University
Talen: Nederlands Engels
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Laws

Over de opleiding

De master Nederlands Recht in Maastricht omvat naast een aantal gerichte opleidingsprofielen een groot aantal keuzeblokken waaruit je naar eigen inzicht je programma kunt samenstellen.

De masteropleiding Nederlands Recht is de algemene doorstroommaster voor bachelors Nederlands Recht.
De blokken die worden aangeboden in de master Nederlands Recht zijn zeer divers en sluiten veelal aan bij de onderzoekprogramma's van medewerkers. Er zijn veel verschillende combinaties mogelijk afhankelijk van de keuzevakken die je kiest. In het vrije profiel kun je naar eigen inzicht een programm...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2020
September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

  • Aanvullende eisen
  • Toelatingstoets voor studenten met een andere opleiding dan WO Rechtsgeleerdheid of WO European Law School

  • Taaltoets Nederlands bij een niet-Nederlandse vooropleiding

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

75 eerstejaars aan deze opleiding
29% van de eerstejaars studenten is man
71% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

  • Afstudeerrichtingen
  • Gezien de internationalisering van handel en bedrijfsleven, ligt het voor de hand dat in deze specialisatie het accent ligt op de Europese en internationale aspecten van het handels- en ondernemingsrecht. Keuzeblokken kunnen volledig internationaal en Engelstalig ingevuld worden. Naast de kernthema's van het vakgebied is er ook aandacht voor vraagstukken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  • Privaatrecht, een van de hoofdvakken van het recht, houdt zich in beginsel bezig met de verhouding tussen burgers onderling.

  • Het staats- en bestuursrecht behoort tot de hoofdvakken van de opleiding Nederlands recht. Het staatsrecht is voornamelijk organisatierecht. Centraal staat de relatie van de burger tot de overheid (denk aan onderwerpen als: het parlementair stelsel, wetgeving, decentralisatie en grondrechten). Het bestuursrecht houdt zich bezig met de actieve bemoeienis van de overheid met allerlei facetten van het maatschappelijk leven (milieu, ruimtelijke ordening, onderwijs, openbare orde enz.). In de eindfase van de studie is er veel aandacht voor de inter- en supranationalisering van het staats- en bestuursrecht.

  • In de specialisatie strafrecht komen thema's aan de orde als mensenrechten in strafrechtelijke procedures en nationale en internationale crimineelpolitieke ontwikkelingen. Bijzondere aandacht krijgt de positie van de verdediging en haar mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de gang van zaken in het strafprocesrecht. Het accent op de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en de rechten van gedetineerden sluit hierbij aan.

  • Als je geen gerichte keuze wilt maken voor een privaatrechtelijke, publiekrechtelijke of strafrechtelijke specialisatie kun je kiezen voor het vrije programma. De faculteit biedt een groot aantal keuzeblokken waaruit je naar eigen inzicht een programma kan samenstellen. Als enige voorwaarde in het vrije programma dien je een keuze te maken van minimaal 5 blokken uit de lijst van verplichte blokken die worden aangeboden binnen de andere vijf specialisaties van de master Nederlands Recht. De aangeboden keuzeblokken zijn zeer divers en sluiten veelal aan bij de onderzoeksprogramma's van de facultaire medewerkers.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Maastricht University
Landelijk gemiddelde
Nederlands recht
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.3 / 5 4.1 / 5
Sfeer 4.5 / 5 4.1 / 5
Inhoud 4.1 / 5 4.0 / 5
Algemene vaardigheden 4.0 / 5 3.8 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.6 / 5 3.6 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.2 / 5 2.9 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

82% vond een baan op niveau
60% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.600 bruto startsalaris op basis van 37 uur per week
9% is werkloos

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (wo recht)

Prognose Redelijk
Conjunctuur​gevoeligheid Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Laag

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Juridisch medewerker 13%
Advocaat 10%
Jurist 10%

Oordeel Alumni

3.9
tevredenheid over de huidige baan
3.8
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
55% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
88% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Maastricht University


Contactgegevens

Minderbroederweg 4 tot 6
6211 LK Maastricht
T: 043 - 3882222
www.maastrichtuniversity.nl