WO Master - Taal en Communicatie

Communicatie- & Informatiewetenschappen

Logo Vrije Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Arts

Over de opleiding

De eenjarige Masteropleiding Communicatie- & Informatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam legt de nadruk op de rol die taal speelt in cognitie en communicatie.

Binnen deze opleiding is het mogelijk te kiezen uit vier programma's: Taal en Communicatie in Organisaties, Schrijven en vertalen, Multimodal Communication (Engelstalig) en Journalistiek. In alle programma's wordt gebruik gemaakt van het onderzoek naar taal en taalgebruik dat op de VU plaatsvindt.


Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

 • Aanvullende eisen
 • De master Journalistiek heeft een multidisciplinair karakter. We bestuderen de journalistiek vanuit drie verschillende wetenschappelijke disciplines, namelijk communicatiewetenschap, tekstwetenschap en cultural studies. Dit betekent dat je pas kunt deelnemen aan het masterprogramma Journalistiek als je beschikt over voldoende basiskennis op het gebied van communicatiewetenschap(pelijke methoden en technieken), taalsysteem en taalgebruik. Ook moet je al enige journalistieke ervaring hebben.

 • Studenten die CIW: Media en Journalistiek aan de VU hebben gevolgd beschikken over deze kennis en vaardigheden. Zij zijn rechtstreeks toelaatbaar tot de master. Alle andere studenten zullen hun kennis en vaardigheden moeten uitbreiden voor ze toegelaten kunnen worden. Dat kan met een opstapminor of een premaster, maar alleen als je een wetenschappelijke bachelor, een hbo-bachelor Journalistiek of een andere hbo-opleiding met voldoende training in journalistieke vaardigheden volgt of hebt gevolgd.

 • Voor meer informatie kijk op: http://masters.vu.nl/en/programmes/communicatie-informatiewetenschappen-journalistiek/index.aspx

 • Met een bachelordiploma Communicatie-en informatiewetenschappen van de VU en van de Rijksuniversiteit Groningen word je rechtstreeks tot de master CIW toegelaten. Heb je een ander op taal of communicatie gericht bachelordiploma van de VU, een andere universiteit of van het HBO dan beslist de examencommissie van de opleiding of je toelaatbaar bent tot het premasterprogramma van maximaal 30 studiepunten. Met een HBO-diploma kun je niet direct instromen in de master Communicatie- en informatiewetenschappen. Je kunt wel tot de studie worden toegelaten nadat je een premaster programma met succes hebt afgerond. Studenten met een HBO diploma in de richting van Taal en Communicatie (Communicatie, Redactie, Journalistiek, Talen, International Business and Languages etc.) kunnen worden toegelaten tot de premaster.

 • Kijk voor meer informatie op: http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/s-z/taal-en-communicatie-in-organisaties/toelatingseisen-en-aanmelden/index.asp

 • + Meer

Meer weten over toelatingseisen?


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

58 eerstejaars aan deze opleiding
28% van de eerstejaars studenten is man
72% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Communicatie- en Informatiewetenschappen: Multimodal communication
 • Bestudeer 'talige communicatie in context', teksten en gesprekken in de maatschappij en in organisaties tijdens het masterprogramma Taal & Communicatie in Organisaties.

  Goed communiceren is meer dan correcte spelling en verzorgd taalgebruik. CIW: Taal & Communicatie in Organisaties houdt zich bezig met talige communicatie op allerlei plekken in de samenleving: of het nu om een arts gaat die met een patiënt praat, een burger die via internet van de overheid informatie probeert te krijgen, een bedrijf dat een persbericht doet uitgaan of reclame maakt voor een product. Je leert theoretische inzichten en methoden gebruiken om het verloop van de communicatie in een instelling te verbeteren. Onderzoek naar de vormgeving van de meest uiteenlopende genres in sociale media, op websites, of in professionele gesprekken, leert hoe je communicatie van organisaties met taal op maat kunt maken. In dit masterprogramma besteed je aandacht aan de studie van de vormgeving van teksten en gesprekken van en in organisaties. Voor organisaties als de overheid en het bedrijfsleven speelt taalgebruik een cruciale rol. Je kunt in dit masterprogramma dus kennismaken met talige communicatie in uiteenlopende omgevingen, zoals bedrijven, overheidsinstellingen of non-profit-organisaties. Deze talige communicatie wordt op uiteenlopende platforms bestudeerd.

 • Wie bepaalt in de praktijk eigenlijk wat nieuws is en hoe dat gebracht moet worden? In hoeverre en op welke manier heeft de manier van berichtgeving invloed op het publiek?

  Journalistieke kwaliteit is meer dan feitelijk juiste berichtgeving. De manier waarop je het nieuws vertelt is even belangrijk. Mensen vormen een beeld van de werkelijkheid dankzij de woorden, verhalen en kaders van de journalistiek. Als journalist heb je dus een belangrijke taak. Journalistiek bedrijven doe je niet louter voor jezelf. Je werk heeft pas nut als het een publiek bereikt. Deze uitgangspunten vormen de basis van de masteropleiding Journalistiek aan de Vrije Universiteit. Je gaat op onderzoek naar antwoorden op vragen als de volgende: *Wie bepaalt wat nieuws is? *Hoe kun je nieuws vormgeven? *Hoe heeft de aard van het nieuws invloed op het publiek? *Wat wil het publiek van de journalistiek? Wil jij geïnspireerd worden door journalistieke wetenschappers en professionals dan is Journalistiek voor jou hét masterprogramma.

 • Van taaltalent tot tekstexpert!

  Schrijven is een vak. Vertalen ook. Elke dag worden er duizenden teksten geproduceerd en gepubliceerd, direct in of vertaald naar het Nederlands. Die teksten moeten niet alleen foutloos zijn, maar vooral ook effectief: duidelijk, overtuigend of inspirerend - al naargelang hun doel en doelgroep. Met het programma Schrijven en Vertalen (Engels-Nederlands) leiden we je op tot schrijver of vertaler. Je kunt bij het toepassen van professionele schrijf- en vertaalvaardigheden putten uit taal- en tekstwetenschappelijke kennis over onder andere de verschillen tussen Nederlands en Engels, vertaal- en tekststrategieën, tekstkwaliteit en tekstoptimalisering. Bovendien leren we je hoe je bij het vertalen en optimaliseren moet omgaan met de invloed van schrijfcultuur en normativiteit. Daarbij besteden we volop aandacht aan de praktijk, zodat je goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaat.

 • Afstudeerrichtingen
 • Als je wilt kiezen voor een eigen variant, stel je een eigen programma samen uit de aangeboden modules, uiteraard naast de verplichte vakken (12 ec) en de scriptie (18 ec).

 • Naast de twee vakken die verplicht zijn voor alle studenten Schrijven en Vertalen volg je als student(e) Schrijven nog één ander verplicht vak (Narrativiteit, 6 ec).

 • Als student(e) Vertalen volg je naast de twee vakken die verplicht zijn voor alle studenten Schrijven en Vertalen een vertaaltraject.

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Communicatie- & Informatiewetenschappen
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0 / 5 3.9 / 5
Sfeer 4.0 / 5 4.1 / 5
Inhoud 3.8 / 5 3.8 / 5
Algemene vaardigheden 3.8 / 5 3.9 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.8 / 5 4.1 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.3 / 5 3.2 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

25% vond een baan op niveau
72% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.400 bruto startsalaris op basis van 37 uur per week
2% is werkloos

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - communicatie en journalistiek)

Prognose Matig
Conjunctuur​gevoeligheid Hoog
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Gemiddeld
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Laag

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Marketeer 12%

Oordeel Alumni

4.0
tevredenheid over de huidige baan
3.7
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
43% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
80% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Vrije Universiteit Amsterdam


Contactgegevens

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T: 020 - 5989898
www.vu.nl