WO Master - Taal en Communicatie

Communicatie- & Informatiewetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Over de opleiding Open dag:  1 december

Filler

De eenjarige Masteropleiding Communicatie- & Informatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam legt de nadruk op de rol die taal speelt in cognitie en communicatie.

Binnen deze opleiding is het mogelijk te kiezen uit vier programma's: Taal en Communicatie in Organisaties, Schrijven en vertalen, Multimodal Communication (Engelstalig) en Journalistiek. In alle programma's wordt gebruik gemaakt van het onderzoek naar taal en taalgebruik dat op de VU plaatsvindt.

Kennismaken met je opleiding?

1

december

VU Masteravond

+ Meer open dagen
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Arts

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Filler

Toelatingseisen

 • De master Journalistiek heeft een multidisciplinair karakter. We bestuderen de journalistiek vanuit drie verschillende wetenschappelijke disciplines, namelijk communicatiewetenschap, tekstwetenschap en cultural studies. Dit betekent dat je pas kunt deelnemen aan het masterprogramma Journalistiek als je beschikt over voldoende basiskennis op het gebied van communicatiewetenschap(pelijke methoden en technieken), taalsysteem en taalgebruik. Ook moet je al enige journalistieke ervaring hebben.

 • Studenten die CIW: Media en Journalistiek aan de VU hebben gevolgd beschikken over deze kennis en vaardigheden. Zij zijn rechtstreeks toelaatbaar tot de master. Alle andere studenten zullen hun kennis en vaardigheden moeten uitbreiden voor ze toegelaten kunnen worden. Dat kan met een opstapminor of een premaster, maar alleen als je een wetenschappelijke bachelor, een hbo-bachelor Journalistiek of een andere hbo-opleiding met voldoende training in journalistieke vaardigheden volgt of hebt gevolgd.

 • Voor meer informatie kijk op: http://masters.vu.nl/en/programmes/communicatie-informatiewetenschappen-journalistiek/index.aspx

 • Met een bachelordiploma Communicatie-en informatiewetenschappen van de VU en van de Rijksuniversiteit Groningen word je rechtstreeks tot de master CIW toegelaten. Heb je een ander op taal of communicatie gericht bachelordiploma van de VU, een andere universiteit of van het HBO dan beslist de examencommissie van de opleiding of je toelaatbaar bent tot het premasterprogramma van maximaal 30 studiepunten. Met een HBO-diploma kun je niet direct instromen in de master Communicatie- en informatiewetenschappen. Je kunt wel tot de studie worden toegelaten nadat je een premaster programma met succes hebt afgerond. Studenten met een HBO diploma in de richting van Taal en Communicatie (Communicatie, Redactie, Journalistiek, Talen, International Business and Languages etc.) kunnen worden toegelaten tot de premaster.

 • Kijk voor meer informatie op: http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/s-z/taal-en-communicatie-in-organisaties/toelatingseisen-en-aanmelden/index.asp

 • + Meer

Collegegelden

€ 2.083
Wettelijk collegegeld
€ 2.143
Wettelijk collegegeld

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Filler

Studeren bij deze instelling

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

47 eerstejaars aan deze opleiding
15% van de eerstejaars studenten is man
85% van de eerstejaars studenten is vrouw
133 opleidingen
109.553 studenten in de gemeente Amsterdam Meer info over Amsterdam

Keuzes binnen de opleiding

 • Communicatie- en Informatiewetenschappen: Multimodal Communication
 • Wie bepaalt in de praktijk eigenlijk wat nieuws is en hoe dat gebracht moet worden? In hoeverre en op welke manier heeft de manier van berichtgeving invloed op het publiek?

  Journalistieke kwaliteit is meer dan feitelijk juiste berichtgeving. De manier waarop je het nieuws vertelt is even belangrijk. Mensen vormen een beeld van de werkelijkheid dankzij de woorden, verhalen en kaders van de journalistiek. Als journalist heb je dus een belangrijke taak. Journalistiek bedrijven doe je niet louter voor jezelf. Je werk heeft pas nut als het een publiek bereikt. Deze uitgangspunten vormen de basis van de masteropleiding Journalistiek aan de Vrije Universiteit. Je gaat op onderzoek naar antwoorden op vragen als de volgende: *Wie bepaalt wat nieuws is? *Hoe kun je nieuws vormgeven? *Hoe heeft de aard van het nieuws invloed op het publiek? *Wat wil het publiek van de journalistiek? Wil jij geïnspireerd worden door journalistieke wetenschappers en professionals dan is Journalistiek voor jou hét masterprogramma.

 • Van taaltalent tot tekstexpert!

  Schrijven is een vak. Vertalen ook. Elke dag worden er duizenden teksten geproduceerd en gepubliceerd, direct in of vertaald naar het Nederlands. Die teksten moeten niet alleen foutloos zijn, maar vooral ook effectief: duidelijk, overtuigend of inspirerend - al naargelang hun doel en doelgroep. Met het programma Schrijven en Vertalen (Engels-Nederlands) leiden we je op tot schrijver of vertaler. Je kunt bij het toepassen van professionele schrijf- en vertaalvaardigheden putten uit taal- en tekstwetenschappelijke kennis over onder andere de verschillen tussen Nederlands en Engels, vertaal- en tekststrategieën, tekstkwaliteit en tekstoptimalisering. Bovendien leren we je hoe je bij het vertalen en optimaliseren moet omgaan met de invloed van schrijfcultuur en normativiteit. Daarbij besteden we volop aandacht aan de praktijk, zodat je goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaat.

 • + Meer
 • Als je wilt kiezen voor een eigen variant, stel je een eigen programma samen uit de aangeboden modules, uiteraard naast de verplichte vakken (12 ec) en de scriptie (18 ec).

 • Naast de twee vakken die verplicht zijn voor alle studenten Schrijven en Vertalen volg je als student(e) Schrijven nog één ander verplicht vak (Narrativiteit, 6 ec).

 • Als student(e) Vertalen volg je naast de twee vakken die verplicht zijn voor alle studenten Schrijven en Vertalen een vertaaltraject.

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Filler

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Communicatie- & Informatiewetenschappen
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.0 / 5 3.9 / 5
0.1 meer dan landelijk gemiddelde
Sfeer 4.0 / 5 4.1 / 5
0.1 minder dan landelijk gemiddelde
Inhoud 3.8 / 5 3.8 / 5
0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde
Algemene vaardigheden 3.8 / 5 3.9 / 5
0.1 minder dan landelijk gemiddelde
Wetenschappelijke vaardigheden 3.8 / 5 4.1 / 5
0.3 minder dan landelijk gemiddelde
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.3 / 5 3.2 / 5
0.1 meer dan landelijk gemiddelde

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Communicatie- & Informatiewetenschappen

33% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
73% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

Filler

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Communicatie- & Informatiewetenschappen

37% van de werkenden vond een baan op niveau
74% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.700 bruto startsalaris op basis van 38 uur per week
5% is werkloos

Meest gekozen beroepen

Marketeer 12%

Oordeel Alumni

3.9
tevredenheid over de huidige baan
3.7
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - communicatie en journalistiek)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Matig
Samenhang baankans met economie: Hoog
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Laag

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Vrije Universiteit Amsterdam

Filler
Illustration of a map

Adres

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Bekijk locatie Vrije Universiteit Amsterdam op de kaart
Illustration of a mobile phone

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Vrije Universiteit Amsterdam 020 - 5989898
Logo Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie

Bezoek ook de website van Vrije Universiteit Amsterdam

Bekijk instellingspagina van Vrije Universiteit Amsterdam

Is het wat? Deel 'm!

Ken je iemand die interesse heeft in de opleiding Communicatie- & Informatiewetenschappen?

Deel via WhatsApp