WO Master - Onderwijs en Opvoeding

Pedagogische Wetenschappen

Logo Radboud Universiteit Radboud Universiteit
Nijmegen
Radboud Universiteit
Talen: Nederlands
Bekostiging: Overheid
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Science

Over de opleiding

De masteropleiding Pedagogische Wetenschappen kent acht specialisaties, elk gericht op een bepaald aspect van een ontwikkelingsdomein.

In de master ontwikkel je vaardigheden zoals het behandelen van kinderen, het begeleiden en adviseren van ouders, docenten en hulpverleners en het coachen van professionals. Deze vaardigheden pas je toe tijdens je stage. Om een compleet beeld te krijgen, besteed je daarnaast aandacht aan jeugdbeleid, juridische kaders en ethiek.

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Wanneer kun je starten?

Instroommomenten waarop je kunt starten met de opleiding.

Februari 2020
September 2020

Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.


Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

Als je studeert, dan betaal je daarvoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het hangt van jouw situatie af wat jij betaalt. Lees meer over collegegeld.

Tarieven 2019 / 2020 2020 / 2021
Wettelijk € 2.083 € 2.143

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

160 eerstejaars aan deze opleiding
4% van de eerstejaars studenten is man
96% van de eerstejaars studenten is vrouw

Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • Middelengebruik, eetproblemen, gameverslavingen en agressie. Deze masterspecialisatie gaat over risicogedrag.

  Bij het ontstaan van risicogedrag spelen biologische, psychologische, pedagogische en sociaal-maatschappelijke factoren een rol. In deze masterspecialisatie ontwikkel je een antenne voor het signaleren van die factoren. Je leert interventieplannen opstellen en hoe je mensen kunt behandelen die verslaafd zijn, agressief gedrag vertonen of een eetprobleem hebben. Jij leert (risico)gedrag beter begrijpen. Waarom doen mensen dingen ze niet zouden moeten doen? Wat zit daarachter?

 • Een leerling met een speciale leerbehoefte heeft bijvoorbeeld moeite met lezen, hapert met rekenen of blijft achter in spelling. In deze masterspecialisatie leer je speciale leerbehoeften signaleren.

  De leerproblemen van kinderen worden steeds complexer: als een kind moeite heeft met begrijpend lezen of rekenen, spelen op de achtergrond ook vaak andere factoren een rol. Denk aan problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, aandachtsproblemen, faalangst of problemen thuis. Enkel naar het leerprobleem kijken biedt niet de oplossing; de praktijk is weerbarstiger. Jij leert het samenspel van leerproblemen, gedragsproblemen en de thuissituatie te doorgronden. Je leert hoe je hulp kunt bieden aan het kind of de onderwijsprofessional. Je coacht, begeleidt en brengt je visie over op leerkrachten, hulpverleners en ouders.

 • Tijdens de specialisatie Pedagogische ethiek word je uitgedaagd om na te denken over opvoeding. Waarom voeden we op? Waartoe voeden we op? Hoe is opvoeding georganiseerd?

  Van vallen en opstaan leer je het meest, maar niemand ziet zijn kind graag vallen. Welke keuzes we maken in opvoeding en waarom we die keuzes maken staat centraal in deze masterspecialisatie. Door een nieuw licht te werpen op wat vanzelfsprekend lijkt, leer je actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding in een breder kader plaatsen en vanuit een doordachte visie beoordelen. In dit filosofische traject binnen Pedagogische wetenschappen leer je je bewust worden van waardeoriëntaties, mensbeelden en maatschappijopvattingen. Je leert systematisch een betoog op te zetten, gedachten te structureren, stelling te nemen in normatieve kwesties en anderen te stimuleren tot kritisch en analytisch denken.

 • In deze masterspecialisatie leer je angst- en stemmingsstoornissen signaleren, diagnosticeren en behandelen. Je bestudeert recente ontwikkelingen op het terrein van angst en depressie.

  Een stemmingsstoornis kan zich uiten in somberheid, maar ook in vervelend of druk gedrag. Depressieve kinderen kunnen juist erg opstandig zijn. Angst en depressie komen ook comorbide voor bij andere pathologiën zoals autisme, ADHD, gedragsproblemen en verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Door comorbiditeit en 'atypische' symptomen worden angst en depressie vaak niet gesignaleerd of onderkend. En zonder adequate interventie kunnen ze verstrekkende gevolgen hebben: van schoolverzuim, beperkingen in sociale contacten en middelengebruik tot suïcidaal gedrag. In deze masterspecialisatie leer jij angst- en stemmingsstoornissen herkennen en behandelen bij kinderen en adolescenten.

 • Tijdens de specialisatie Beperkingen en handicaps leer je hoe je problemen behandelt bij mensen die auditief, visueel, motorisch, verstandelijk of meervoudig beperkt zijn.

  Sommige mensen worden geboren met een handicap. Anderen raken beperkt door een ongeluk of door ouderdom. Een beperking gaat niet over. De uitdaging is om er zo goed mogelijk mee te (leren) leven. Tijdens de masterspecialisatie Beperkingen en handicaps doe je kennis op over de ontwikkeling en zorg van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een handicap. Je kijkt naar beperkingen met oog voor mogelijkheden. Wát is kwaliteit van leven en hoe kun je die verbeteren?

 • + Meer
 • Afstudeerrichtingen
 • Je leert angst- en stemmingsstoornissen signaleren, diagnosticeren en behandelen. Je bestudeert ontwikkelingen op het terrein van angst en depressie, zoals online interventies en e-health.

 • In deze masterspecialisatie leer je angst- en stemmingsstoornissen signaleren, diagnosticeren en behandelen.

 • Tijdens de specialisatie Beperkingen en handicaps leer je hoe je problemen behandelt bij mensen die auditief, visueel, motorisch, verstandelijk of meervoudig beperkt zijn.

 • Leer hoe je problemen behandelt bij mensen die auditief, visueel, motorisch, verstandelijk of meervoudig beperkt zijn. Leer hoe je interventies toepast en kijkt naar beperkingen..

 • Je bestudeert het ontstaan en voortbestaan van complexe gedragsproblemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Problemen die dermate ernstig zijn, dat justitieel moet worden ingegrepen.

 • + Meer

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?


Deze opleiding
Radboud Universiteit
Landelijk gemiddelde
Pedagogische Wetenschappen
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.9 / 5 3.8 / 5
Sfeer 3.9 / 5 4.0 / 5
Inhoud 3.7 / 5 3.7 / 5
Algemene vaardigheden 3.7 / 5 3.8 / 5
Wetenschappelijke vaardigheden 3.6 / 5 3.8 / 5
Voorbereiding beroepsloopbaan 3.3 / 5 3.5 / 5

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

48% vond een baan op niveau
91% vond een baan binnen het vakgebied van de studie
€ 2.239 bruto startsalaris op basis van 31 uur per week
1% is werkloos

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (wo onderwijs)

Prognose Goed
Conjunctuur​gevoeligheid Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Erg laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Laag

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen beroepen na deze studie. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen.

Orthopedagoog 26%
Leraar basisonderwijs 7%
Ambulant begeleider 4%
Begeleider 4%
Docent 4%
+ Meer

Oordeel Alumni

3.8
tevredenheid over de huidige baan
3.1
tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan
25% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
85% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Contact

Radboud Universiteit


Contactgegevens

Comeniuslaan 4
6525 HP Nijmegen
T: 024 - 3612345
www.ru.nl/opleidingen