HBO Master - Onderwijs en Opvoeding

Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs

Logo Vrije Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Talen: Nederlands
Bekostiging: Particulier
Studiepunten: 60 ECTS
Diploma: Master of Education

Over de opleiding

De master Docent HGZO leidt voor hbo-bacheloropleidingen in de gezondheidszorg een docent op 'met één been in de zorgpraktijk' en met innoverende en onderzoeksmatige kwaliteiten.

De master Docent HGZO leidt beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op tot docent op hbo-masterniveau. De opleiding is ook toegankelijk voor (ervaren) docenten, mits zij nog betrokken zijn in de gezondheidszorg. Zij kunnen de (deel)competenties in de opleiding verder ontwikkelen. Tijdens de opleiding bekwamen de docenten-in-opleiding (dio's) zich in vier competenties - Didactisch Handelen, Innove...

Meer weten over deze opleiding?
Bekijk dan de instellingswebsite voor meer informatie

Toelating & selectie

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

Je kunt te maken krijgen met selectie of een studiekeuzecheck. Hieronder vind je alle informatie.


Toelatingseisen

Een opleiding stelt eisen waaraan je moet voldoen om te mogen starten.

Je kunt een masteropleiding volgen als je een (verwante) bacheloropleiding op hetzelfde niveau hebt afgerond. Je bent niet automatisch toelaatbaar; sommige masteropleidingen hanteren selectiecriteria. Van een hbo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding is soms ook mogelijk, meestal in combinatie met een schakelprogramma. Neem contact op met de instelling voor meer informatie. De opleiding kan aanvullende toelatingseisen hebben. Controleer de eisen ook op de website van de onderwijsinstelling.

 • Aanvullende eisen
 • Beschikt voor de duur van de opleiding over een onderwijspraktijkplaats voor minimaal 0,2 fte bij een hbo-bacheloropleiding in de zorg. Heeft minimale huidige betrokkenheid in de zorg (ter beoordeling van de toelatingscommissie)

 • In het bezit van een diploma van een hbo-bacheloropleiding of een 4-jarige hbo-opleiding in de gezondheidszorg (zoals diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, logopedist, MBB-er, mondhygiënist, oefentherapeut Cesar, oefentherapeut, Mensendieck, optometrist, orthoptist, podotherapeut, verloskundige of verpleegkundige), of een tweedegraads diploma Zorg en Welzijn of Verpleegkunde

 • Heeft minimale werkervaring als zorgprofessional (ter beoordeling van de toelatingscommissie)

 • Daarnaast dient de aankomende dio voor minimaal de duur van de opleiding nog voor minimaal 0,2 fte werkzaam te zijn als beroepsoefenaar op hboniveau in de zorg. Verder dient de aankomende dio voor minimaal de duur van de opleiding te beschikken over een praktijkplaats voor minimaal 0,2 fte bij een hbobacheloropleiding in de zorg. Deze praktijkplaats biedt de dio de mogelijkheid om in een reële beroepssituatie te werken aan de te behalen competenties. Aankomende dio’s die een betrekking als docent binnen een hbobacheloropleiding in de zorg voor minimaal 0,2 fte hebben, kunnen hun werkplek als praktijkplaats gebruiken. Bij voorkeur regelen de aankomende initiële dio’s hun praktijkplaats zelf.

 • De aankomende dio is in het bezit van een diploma van een hbo-bacheloropleiding of een 4-jarige hbo-opleiding in de gezondheidszorg, zoals diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, logopedist, MBB-er, mondhygiënist, oefentherapeut Cesar, oefentherapeut, Mensendieck, optometrist, orthoptist, podotherapeut, verloskundige of verpleegkundige.

 • + Meer
Meer weten over toelatingseisen?

Tijdens de opleiding

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom eens naar de kenmerken van een opleiding.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aantal eerstejaars of het bindend studieadvies. Ook informatie over contacttijd of de doorstroom naar het tweede jaar kan relevant zijn voor je keuze.


Collegegelden

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Studenten

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Het eerste jaar

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Studieverloop

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Mogelijkheden binnen de opleiding

 • Varianten
 • De master Docent HGZO leidt voor hbo-bacheloropleidingen in de gezondheidszorg een docent op 'met één been in de zorgpraktijk' en met innoverende en onderzoeksmatige kwaliteiten.

  De master Docent HGZO leidt beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op tot docent op hbo-masterniveau. De opleiding is ook toegankelijk voor (ervaren) docenten, mits zij nog betrokken zijn in de gezondheidszorg. Zij kunnen de (deel)competenties in de opleiding verder ontwikkelen. Tijdens de opleiding bekwamen de docenten-in-opleiding (dio's) zich in vier competenties - Didactisch Handelen, Innoveren, Onderzoeken en Professionaliseren - door gericht te oefenen in verschillende beroepsgetrouwe situaties. Het curriculum steunt continu op twee belangrijke pijlers: onderwijs en zorg. De dio wordt opgeleid tot een docent die 'met één been in de zorgpraktijk staat' en die in staat is kennis en inzichten op het gebied van het onderwijs en de zorg te integreren in al zijn docenttaken binnen een hbo-bacheloropleiding in de gezondheidszorg.

Nationale Studenten Enquête

Jaarlijks worden studenten gevraagd hun mening te geven over hun opleiding en instelling in de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123. Helaas zijn er voor deze opleiding geen studentenoordelen beschikbaar.

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. De cijfers worden getoond als landelijk cijfer voor deze studie en gelden dus niet specifiek voor deze opleiding aan deze instelling.


Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.


Contact

Vrije Universiteit Amsterdam


Contactgegevens
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T: 020 - 5989898
www.vu.nl