Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit ? Deze melding verbergen

Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam

Bewaar deze pagina

Algemeen

univercity

Rechtsgeleerdheid

Vakmanschap is meesterschap, zeker als het om Rechtsgeleerdheid gaat. Je verdiept je kennis en bereidt je voor op de veelzijdige juridische praktijk. Je kiest de brede master of een specialisatie.

In de masterfase maak je in compacte werkgroepen kennis met de volle breedte van het vak. De intensieve interactie met docenten zorgt voor diepgang, actuele jurisprudentie zorgt voor aansluiting met de praktijk. Belangrijk zijn de bruggen die je slaat met sociale en economische wetenschappen: zo leer je de context waarbinnen de rechtsgeleerdheid functioneert kennen en begrijpen. Een belangrijke voorwaarde voor de succesvolle uitoefening van je vak, na je afstuderen. De master scherpt ook je onderzoeksvaardigheden en je schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden aan. Die komen zeker van pas wanneer je als advocaat, rechter, officier van justitie, juridisch adviseur of als beleidsambtenaar aan de slag gaat.

Facts and figures

Feiten en cijfers
Aantal eerstejaars deeltijd studenten
22
Aantal eerstejaars voltijd studenten
134
Afstandsonderwijs
0%
Avondonderwijs
0%
Honoursprogramma
Geen Honours Programma
Studieduur (ECTS)
60
Taal onderwijs
Engels, Nederlands

Toelating en kosten

Wettelijke Vooropleidingseisen
Wettelijke Vooropleidingseisen Overig HBO- of WO-bachelor

Om toegelaten te worden tot een masteropleiding moet je in ieder geval een bachelordiploma hebben. Daarnaast worden vaak ook nog aanvullende eisen gesteld. Neem daarom in alle gevallen contact op met de instelling waar de master wordt gegeven.


Bachelors die directe toegang geven
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam

*Staat jouw opleiding er niet tussen, neem dan contact op met instelling om te informeren naar de mogelijkheden om met jouw vooropleiding toch deze master te volgen.

Aanvullende informatie
Numerus fixus
Nee
Decentrale selectie
Nee

Instroommomenten
1 september 2014
1 september 2015
1 september 2016

Collegegelden2014-2015
Wettelijk tarief (Voltijd) € 1906
Instellingstarief (Voltijd) € 1906
Instellingstarief niet-EER (Voltijd) € 10600

Collegegelden2013-2014
Wettelijk tarief (Voltijd) € 1835
Instellingstarief niet-EER (Voltijd) € 10300

Studentenoordelen

Studentenoordeel over Voltijd Deeltijd
Algemene Vaardigheden
3,4
3,4
Docenten
3,6
3,8
Groepsgrootte
3,7
4
Huisvesting
3,5
Informatievoorziening
3,3
3,1
Inhoud
3,6
3,6
Kwaliteitszorg
3
2,6
Sfeer
3,6
3,6
Stage
Studiebegeleiding
3
2,9
Studiefaciliteiten
3,3
3,2
Studielast
3,4
2,9
Studieomgeving
3,7
3,6
Studierooster
3,9
3,5
Toetsing Beoordeling
3,5
3,2
Voorbereiding Beroepsloopbaan
2,7
3
Wetenschappelijke Vaardigheden
3,2
3,4

Varianten

Varianten

Rechtsgeleerdheid

  • Opleidingsvormen Deeltijd
  • Taal Onderwijs Engels, Nederlands
  • ECTS 60

Afstudeerrichtingen

The world is shrinking; legal systems, changing. Analyse the latest developments in the context of international and European public law. Develop a critical take on how these bodies of law promote human rights, the rule of law and the accountability of institutions.EUR is a highly regarded institution with a strong international outlook, top faculty, and a diverse student body; Rotterdam is an outward-looking city and the “gateway to Europe”.Learn the analytical techniques you need to deepen your insights into contemporary issues, and into the theory and practice of international and/or European law in an interdisciplinary context. Career options include work in national administrations, international organisations, NGOs and the academy.

Generalistische variant

Eigenzinnige juristen die weten wat ze willen, kiezen de Generalistische variant. Je verwerft een prima ontwikkeld analytisch inzicht en uitstekende argumentatieve en onderzoeksmatige vaardigheden. Studenten die deze mastervariant kiezen zijn nieuwsgierig, hebben doorzettingsvermogen en belangstelling voor abstracte vraagstukken.Het masterprogramma Generalistische Variant kent de "Individuele variant".

Privaatrecht

In de mastervariant Privaatrecht staat de dynamiek van het privaatrecht centraal. Uitgangspunt is het Burgerlijk Wetboek, maar daarnaast wordt ruimschoots aandachtbesteed aan de ontwikkelingen in de doctrine en jurisprudentie die tot ons huidige recht hebben geleid en aan actuele onderwerpen.

Rechtsgeleerdheid

Van deze afstudeerrichting is geen beschrijving beschikbaar.

Staats- en Bestuursrecht

De mastervariant Staats- en bestuursrecht leidt juristen op met specifieke kennis van het nationale institutionele recht en de rechtsverhoudingen tussen overheid enburger én tussen nationale overheidsinstellingen, handelingen van de overheiden het stelsel van rechtsbescherming tegen deze overheidshandelingen. Bijzondere aandacht is er voor het recht van de Europese Unie en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.

Strafrecht

De mastervariant Strafrecht biedt een specialisatie in het strafrecht, het strafprocesrecht en het strafrechtelijk beleid. Centraal staan de wet en de daaraan ten grondslag liggende beginselen, de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de ontwikkelingen in het strafrechtelijk beleid.

Open dagen

logo
27 mei 2014

ESL Masteravond

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen